Ascomycota

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Ascomycota

Kisəli göbələklər və ya Askomikotlargöbələklərin ən böyük şöbələrindən biridir. Bu şöbə 30000-dən artıq növü birləşdirir ki, bu da məlum göbələk növlərinin 30 %-ni təşkil edir. Askomisetlərin əsas əlaməti cinsi proses nəticəsində kisələrin və ya askların, yəni sabit sayda, adətən 8 ask sporundan təşkil olunmuş təkhüceyrəli strukturun əmələ gəlməsidir. Kisələr ya birbaşa ziqotdan ya da bu ziqotdan meydana gələn askogen hiflər əsasında yaranır.

Ascomisetlər şöbəsi 5 sinifə bölünür:

  1. Çılpaq kisəlilər sinfi - Hemiascomycetetes
  2. Pirenomisetlər sinfi - Pyrenomycetes
  3. Discomisetlər sinfi - Discomycetes
  4. Lokuloaskomisetlər sinfi - Loculoascomycetes
  5. Plektomisetlər sinfi - Plectomycetes