Aybəniz Qaşqay

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Aybəniz Qaşqay
azərb. Aybəniz Mir-Əli qızı Qaşqay
Doğum tarixi 31 mart 1957 (1957-03-31) (63 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi kimya elmləri doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi

Aybəniz Qaşqay — kimya elmləri doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Aybəniz Qaşqay 31 mart 1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin “kimya” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1979-cu ildə Elmlər Akademiyasının Qeyri-üzvi və Fiziki-kimya İnstitutunun (indiki akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu) aspiranturasına qəbul olunmuşdur.2013-cü ildən AMEA-nın akad.M.Nağıyev adına Kimya Problemləri (indiki Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya) İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1979-cu Azərbaycan EA-nın QÜFKİ-nun aspiranturasına qəbul olunmuşdur. 1983-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, kimya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 1983-2001-ci illərdə ADNA-da «Fiziki kimya» kafedrasının assistenti, «Ümumi kimya» fakültəsinin dosenti və böyük elmi işçisi vəzifələrində çalışıb.2001-2003-cü illərdə Rusiya EA-nın N.N.Semenov adına Fiziki Kimya İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 2003-cü ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almışdır.2004-2007-ci illərdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Mineral Xammal Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Geotexnologiya tədqiqatlar laboratoriyasına baş elmi işçi vəzifəsini icra edən təyin olunmuşdur.2013-cü ildən AMEA-nın akad.M.Nağıyev adına Kimya Problemləri (indiki Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya) İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Elmi istiqaməti[redaktə | əsas redaktə]

Aybəniz Qaşqayın əsas elmi istiqaməti səthi aktiv maddələrin (SAM) karbohidrat oksidləşməsinə təsiri mexanizminin tədqiqidir.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Aybəniz Qaşqay 60-dan çox elmi əsərin, o cümlədən 3 elmi ixtiranın,1 monoqrafiya və 1 sorğu kitabının müəllifidir.

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

• A.M.Кашкай, O.T.Касаикина. Полифункциональные антиоксиданты. Реакционная способность. Механизм ингибирования. Москва «Викинг», 2001, с. 1-138

• A.M.Кашкай, Р.Э.Ахмедова. Изучение кинетики и механизма жидкофазного окисления углеводородов при взаимодействии с гидропероксидом кумила. Азерб. Институт Нефти и Химии им. М.Азизбекова, 1990, с. 1-17

• A.M.Кашкай, Э.М.Мовсумзаде, Н.Э.Джаббарова. Квантовохимический расчет молекул. Азерб. Институт Нефти и Химии им. М.Азизбекова, 1991, с. 3-15.

• A.M.Кашкай,Р.Э.Ахмедова. Электронный парамагнитный резонанс. Азерб. Институт Нефти и Химии им. М.Азизбекова, 1992, с. 2-19

• A.M.Кашкай, O.T.Касаикина. Влияние природы субстрата на антиокислительное действие серосодержащих ингибиторов. Азерб. Гос. Нефтяная Академия, 1992,

 С. 1-30

• A.M.Кашкай, O.T.Касаикина. Редокс-свойства производных гидрированных хинолинов-ингибиторов процессов окисления. Азерб. Гос. Нефтяная Академия, 1992,  с. 6-1

• A.M.Кашкай, O.T.Касаикина Характеристика окисляемости нефти различных месторождений Апшерона. Азерб. Гос. Нефтяная Академия, 1992, с. 3-20

• A.M.Кашкай, O.T.Касаикина. Содержание природных антиоксидантов в нефти Апшерона. Азерб. Гос. Нефтяная Академия, 1992,  с. 1-13

Elmi məqaləri[redaktə | əsas redaktə]

Aybəniz Qaşqayın məqalələrinin bir qismi aşağıdakılardır:

Ю.Н.Литвишков, A.M.Кашкай. Ингибирующее действие серосодержащих полифенолов и аминофенолов в процессах окисления углеводородов. Science and world’ № 5(9), 2014, vol III, Волгоград, с. 309-312

• A.M.Кашкай. Распад гидропероксидов под действием полифенолсульфидов. Международная конференция молодых ученых и IV школа им. академика Н.М.Эммануэля,   октября 2015. Москва, лекции и тезисы. с. 290.

• Ю.Н.Литвишков, A.M.Кашкай, Н.М.Гасангулиева, Ю.Р.Нагдалиева, Н.В.Шакунова, А.И.Аскерова, З.Ф.Алескерова, З.Р.Джафаров. Влияние химического состава и условий синтеза металлосиликатной матрица на активность цеолитсодержащих катализаторов в процессе пиролиза бензина. Журнал «Химиические проблемы». 2015,  № 13(1), 

с. 50-56

• Ю.Н.Литвишков,A.M.Кашкай, Н.М.Гасангулиева, С.М.Зульфугарова, П.А.Мурадова, Н.В.Шакунова, Н.М.Марданова.Исследование характеристических параметров СВЧ –поглощающих носителей активной массы катализаторов для реакций, стимулируемых микроволновым излучением. Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». 2015. № 4, с. 33-37

• A.M.Кашкай, Н.М.Гасанкулиева, А.Б.Мамедов. Катализ окисления этилбензола цетилтриметиламмоний бромидом в сочетании с ацетилацетонатом кобальта. Тезисы докладов международной научно-технической конференции "Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденцированных системах", посвященной 100-летнему юбилею академика Б.К.Зейналова. Баку, 29-30 июня, 2017, стр.172

• Н.М.Гасанкулиева, A.M.Кашкай, O.T.Касаикина. Мицелярный каталитический микрореактор окислительной трансформации углеводородов и разложения гидропероксидов. Байкальской школе-конференции по химии – 2017. Сборник научных трудов Всероссийской школы-конференции с международным участием БШКХ-2017. Иркутск, 15-19 мая, 2017, стр.216-217.

Müəllif şəhadətnamələri və patentlər[redaktə | əsas redaktə]

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

Elmi-təşkilati fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi redaktə işləri, rəyçi və məsləhətçi olduğu əsərlər[redaktə | əsas redaktə]

Dissertantlara elmi rəhbərlik və opponent[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]