Aynişan Hümbətova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Aynişan Hümbətova
Aynişan Nurəddin qızı Hümbətova
Aynişan.jpg
Doğum tarixi 1 yanvar 1963(1963-01-01)
Doğum yeri Azərbaycan, Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Atası Hümbətov Nurəddin
Anası Hümbətova Zemfira
Elm sahəsi həkim
Elmi dərəcəsi tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı tibb elmləri üzrə dosent
İş yeri
Təhsili
Elmi rəhbəri Mirməmməd Cavadzadə
Tanınır həkim-kardioloq
Mükafatları Qızıl medal, Fərqlənmə diplomu

Aynişan Hümbətova (tam adı: Aynişan Nürəddin qızı Hümbətova, 1 yanvar 1963(1963-01-01), Bakı) — tibb elməri üzrə fəlsəfə doktoru, həkim-kordioloq.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Hümbətova Aynişan Nürəddin qızı 1.yanvar.1963-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1970 -ci ildə 229 №-li orta məktəbə daxil olub. 1980-cı ildə orta məkətəbi Qızıl medal ilə bitirmişdir.1980-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutununun II Müalicə-profliaktika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1986-cı ildə isə Fərqlənmə diplom ilə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutununun II Müalicə-profliaktika fakültəsini bitirmişdir. A.N. Hümbətova 82 elmi işlərin, o cümlədən 1 dərs vəsaitinin və 3 metodik tövsiyələrin müəllifidir.

Ailəsi[redaktə | əsas redaktə]

Övladları: Vüqar İlqar oğlu Əliyev 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin iqtisad fakültəsini bitirib. Fariz İlqar oğlu Əliyev 1991-ci ildə Bakı şəhərində anandan olub. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin iqtisad fakültəsini bitirib. Nikoil bankda işləyir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Dosent A.N. Hümbətova AvropaAzərbaycan kardiologiya cəmiyyətinin üzvüdür. Hal-hazırda Azərbycan kordiologiya cəmiyyətinin konfranslarında fəal iştirak edir. Mir-Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxananın qastroenterologiya şöbəsində ağır xəstələrə nəzarət edir.

 • 2014,2015, 2016-cı illərdə ESC konqreslərində iştirak etmişdir.
 • 1986-1987-ci illərdə 5 saylı şəhər xəstəxanasında həkim-interna kimi çalışmışdır.
 • 1987-1990-cı ilə qədər 25 saylı şəhər poliklinikasında həkim-kardioloq vəzifəsində işlədikdən sonra həmin ildə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutunun Daxili xəstəlikləri kafedrasına klinik ordinaturaya daxil olmuşdur.
 • 1993-cü ildə Nefrogen hipertenzialı xəstələrdə ürək damar sisteminin və böyrək üstü vəzilərin funksional vəziyyəti mövzusuna aid namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • 1992-ci ildən həmin kafedranın assisenti, 2000-ci ildən isə dosent vəzifəsinə seçilmişdir.
 • 2003-cü ildən Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin «Klinik farmokologiya» kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır.

A.N. Hümbətova müalicə-profilaktik, əczaçılıq vıə stomatologiya fakültələrinin tələbələrinə müasir səviyyədə dərslərini deyən pedaqoqdur.[1]

Aynişan Hümbətova.jpg

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • 1.Гумбатова А.Н., Касумова Ф.З., Мамедова Р.Н Влияние гипотиазида на уровень гормонов системы гипофизгонады при моно и комбинированной терапии артериальной гипертензии. Сборник научных трудов Минздрава Азерб.Республики 1999г, ст.118-121
 • 2.Гумбатова А.Н., Мустафаев И.И., Касумова Ф.З., Мамедова Р.Н Система гипофизгонады и обеспе ченияе её целостности при медикаментозной коррекции гипертензии артериальной . Сборник научных трудов конферен., посв. памяти акад.Павлова, 1999г , с.329-332
 • 3.Hümbətova A.N. Nefrogen hipertoniya zamanı hemodinamik dəyişikliklər. Böyrəküstü vəzilərin funksional vəziyyətindən asılı olaraq korreksiya yolları. Dərs vəsaiti,2000-сi il30səh.
 • 4.Гумбатова А.Н., Гумбатов Н.Б , Зейналов А.Ф., Аббасова М.Д. Популяционная вариабельность сочетания ИБС с другими хроническими неинфекционными заболеваниями среди мужчин и женщин трудопособного возраста г.Баку . Сборник научных трудов по материалам XI Республикан ской научной конференции Достижения медицинской науки и практического здравоохранения Азербайджана» т .III., Баку, 2000 г.ст. 199-204
 • 5.Гумбатова А.Н., Зейналов А.Ф., Алиева Т.Т. .Распространенность нару шения углеводного обмена ИБС среди населения г.Баку. Журнал «Метаболизм» № 2 и др. 2000 г.
 • 6. Гумбатова А.Н., Мустафаев И.И., Мамедова Р.Н Антигипертензивная терапия и половые гормоны: эффекты монотерапии гипотиазидом. В матер.научн.конф., посв.100 летию Акад.Д.М. Абдуллаева. г.Баку, 2001 г., ст.35-36
 • 7.Гумбатова А.Н., Касумова Ф.З., Мамедова Р.Н. Сезонная динамика артериального давления на фоне комбинированной терапии надололом и гипотиазидом. В матер.научн.конф., посв. 100 летию Акад.Д.М. Абдуллаева г.Баку, 2001 г, ст.38-39.
 • 8.Гумбатова А.Н., Пашабейли З.З., Эфендиева Л.А., Гаджиева Г.Г. Внесердечные проявления ревматизма. В матер.научн.конф.,посв.100 летию Акад.Д.М. Абдуллаева г. Баку, 2001г, ст.67.
 • 9.Гумбатова А.Н., Касумова Ф. З, Мехтиев С. Х. Метеопротекторные эффекты моно-и комбинированной терапии анаприлином и гипотиазидом у больных с эссенциальной гипертоней. Akademik M. C. Cavad-zadənin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş espublika elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2002, 314
 • 10.Гумбатова А.Н., Касумова Ф.З., Мустафаев И.И. Диуретики в профилактике кардиоцеребро-васкулярных осложнений у болъных эссенциалъной гипертензией Тезисы научно-практ. конф., г.Харъков, 2002 г.
 • 11.Гумбатова А.Н., Исмайылова С.С., Зейналов А.Ф., Гумбатов А.Н. Динамика основных показателей липидного обмена в популяции мужчин трудоспособного возраста. Azərbaycan elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri.Elmi əsərlər toplusu, II cild, 2002
 • 12.Hümbətova A.N., Camalov S. B. Aspirin astması Akademik M. C. Cavad-zadənin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2002, s. 232-237
 • 13. Hümbətova A.N., Mehdiyev S. X Müştərək antihipertenziv terapiyanın meteoprofilaktik rolu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2003, s.17-18.
 • 14.Hümbətova A.N. Nefrogen hipertoniya zamanı ürək-damar xəstəliklərinin əsas göstəriciləri. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2003, s.16-17.
 • 15.Гумбатова А.Н. и соавторы. Взаимосвязь ишемической болезни сердца с нарушением углеводного обмена среди населения трудоспособного возраста города Баку. Научно-практический журнал «Кардиология СНГ» том 1№1 сентябрь 2003,ст.100. г.Санкт-Петербург.
 • 16.Гумбатова А.Н. и соавторы. Динамика ИБС и основных факторов риска в популяции мужчин трудоспо собного возраста г. Баку. II Azərbaycan Beynəlxalq Tibbi-praktiki konfrans materialları 18-19 sentyabr 2003, Bakı, s. 28-29, № 16.
 • 17.Гумбатова А.Н. и соавторы .Показатели електрокардиографически некодируемых признаков легочной гипертензии среди неорганизованного мужского населения трудоспособного возраста г. Баку.II Azərbaycan Beynəlxalq Tibbi-praktiki konfrans materialları 18-19 sentyabr 2003, Bakı, s. 61-62., № 32.
 • 18. Hümbətova A.N., Mehdiyev S. X Kombinasiyalı antihipertenziv terapiyanın meteoprofilaktik effekti. II Azərbaycan Beynəlxalq Tibbi-praktiki konfrans materialları 18-19 sentyabr 2003, Bakı, s. 95-97.
 • 19.Гумбатова А.Н. Касумова Ф.З., Мустафаев И.И. Гемодинамические еффекты гипотиазида при длительной антигипертензивной терапии. Научно-практич. журнал «Кардиология СНГ» Том I ,1 сентябрь 2003 г, г.Санкт-Петербург, стр.119.
 • 20.Гумбатова А.Н. Зейналов А.Ф,, Мурсалов М.М. Синдром артериальней гипертензии в популяции мужчин и женщин трудоспособного возраста имеюших статус беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих на территории г.Сумгаит. Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi əsərlər toplusu, II cild 2004-il, s. 298-300, Bakı şəh.
 • 21. Гумбатова А.Н. Гумбатов Н.Б Основные показатели, характеризующие наличие признаков сердечной недостаточности среди беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих на территории г.Сумгаит. Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi əsərlər toplusu, II cild 2004-il, s. 292-294, Bakı şəh.
 • 22. Гумбатова А.Н. И.И.Мустафаев, Р.Н.Мамедова Динамика адренокортикотропного гормона (АКТГ) и гормонов коры надпочечников в процессе длительного лечения празозином и гипотиазидом. Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi əsərlər toplusu, II cild 2004-il, s. 279-283, Bakı şəh.
 • 23. Гумбатова А.Н. Зейналов А.Ф. Хронические неспецифические заболевания легких, основные факторы риска ИБС среди населения г.Баку трудоспособного возраста. Azərbaycan ftiziatr və pulmonoloqların IIqurultayının əsərləri, 2004-ci il
 • 24. Гумбатова А.Н. Исмайлова С.С.,Гумбатов Н.Б., Зейналов А.Ф. Характеристика эпидемиологической ситуации в отношении артериальной гипертонии среди мужского населения Закатальского района трудоспособного возраста. .Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi əsərlər toplusu, II cild, 2004-il, S. 305-307, Bakı şəh.
 • 25. Гумбатова А.Н. Исрафилов Э.Ф., Касумова Ф.Н., Керимова Д.К., Мурсалов М.М., Зейналов А.Ф. Частота выявления неишемических ЭКГ-кодов в популяции беженцев трудоспособного возраста г.Сумгаит. Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi əsərlər toplusu, II cild, 2004-il, s. 360-362, Bakı şəh.
 • 26. Гумбатова А.Н. Гусейнова Н.Н., Исрафилов Э.Ф, Гумбатов Н.Б, Исмайлова С.С., Керимова Д.К, Зейналов А.Ф. Частота регистрации ЭКГ признаков декомпенсации левого желудочка по данным скрининга мужского и женского населения беженцев трудоспособного возраста г.Сумгаит. Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi əsərlər toplusu, II cild, 2004-il,s. 369-371, Bakı şəh.
 • 27. Гумбатова А.Н. Исрафилов Э.Ф., Гумбатов Н.Б, Зейналов А.Ф, Кахраманов М.Ф, . Магеррамова С.С., Касумова Ф.Н.Анализ процентильного распределения основных липидов крови среди беженцев, проживающих на территории г.Сумгаит. Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi əsərlər toplusu, II cild, 2004-il, s. 371-372, Bakı şəh.
 • 28. Гумбатова А.Н. Мурсалов М.М , Исрафилов Э.Ф., Гусейнова Н.Н., Касумова Ф.Н., Гумбатов Н.Б. Среди значения и процентильное распределение артериального давления в популяции беженцев, проживающих на территории г.Сумгаит Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi əsərlər toplusu, II cild, 2004-il,s. 407-409, Bakı şəh.
 • 29.Гумбатова А.Н. Мустафаев И.И.,, Мaмeдова Р.Н., Зейналов А.Ф. Динамика адренокортинотропного гормоне и гормона кора надпочечников при длительной антигипертензивной терапии: эффект комбинированного лечение. Ə.Əliyev ad. AzDHTİ-nun Elmi əsərlərinin məcmüəsi , s. 404-411, 2004
 • 30. Hümbətova A.N., Zahidova K. X., Məmmədxanova F. B., Quliyeva N. F.Xroniki ürək çatmamazlığı ilə şəkərli diabeti olan xəstələrin nebivalol ilə müalicəsi/ Ə.Əliyev ad. AzDHTİ-nun 70 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki səyyar konfransın materiallarının toplusu. S. 113-115, Şamaxı, 2005.
 • 31. Hümbətova A.N., Mehdiyev S. X., Qasımova F. Z. Arifon retardla müalicənin beyin qan dövranına meteoprotektor təsirinin öyrənilməsi/ Ə.Əliyev ad. AzDHTİ-nun 70 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki səyyar konfransın materiallarının toplusu. Gəncə 2005, s. 402-405.
 • 32. Hümbətov N. B , Zeynalov A. F.Распространенность ИБС и отдельных ее форм. Ə. Əliyevi 110 illiyinə həsr olunmuş əsərlərinin məcmüəsi, 2006-cı il. Səh. 197-202.
 • 33. Гумбатова А.Н. Сафаралиева А Л , Зейналов А.Ф. Структура артериальной гипертензии в популяции лиц старше 60 лет г.Баку. Аз.мед.журнал 2007/3.154-157.
 • 34. Гумбатова А.Н. Мусаева А.В., Зейналов А.Ф.Сравнительная характеристика распространенности артериальной гипертонии среди вынужденных переселенцев и населения г.Баку женского пола трудоспособного возраста. "Sağlamlıq" jurnalı, 2007. №10. 7
 • 35. Гумбатова А.Н. Сафаралиева А.Л. ,Зейналов А.Ф., Гумбатова А.Н.Эпидемиология факторов риска, как основа первичной и вторичной профилактики ИБС среди населения г.Баку старше 60 лет. "Sağlamlıq" jurnalı, 2007. №10.
 • 36. Humbatova A.N., Zeynalov A.F., Mursalov M.M. Structure of arterial hypertension in population of displaced people residing on the territory of Absheron peninsula. Theoretical and practical conference, Vologda 29-30, November 2007
 • 37. Hümbətova A.N., Hümbətov N. B., Mehdiyev C. X., Qasımova F. Z. Məmmədova R. N.-III funksional sinif gərginlik stenokardiyası olan xəstələrdə mildronat preparatının istifadəsinin effektivliyi. Azərbaycan Tibb Jurnalı 2007, №1.2
 • 38. Гумбатова А.Н. Мехтиев С.Х., Касумова Ф.З., Мамедова Р.Н. Метеопрофилактическая роль комбинированной антигипертензивной терапии Материалы Всероссийской научно-практической конференции АГ и предупреждение сердечно сосудистых катастроф», Вологда, 2007.
 • 39. Hümbətova A.N., Mürsəlov М.М., Zeynalov A. F. Bakı şəhərində məskunlaşmış əmək qabiliyyətli kişi cinsli əhali və məcburi köçkünlər arasında arterial hipertoniyanın epidemioloji xüsusiyyətləri "Sağlamlıq" jurnalı , 2008.
 • 40. Bəzi daxili xəstəliklər zamanı təxirəsalınmaz yardım. Metodik tövsiyə, Bakı, 2008. 69 səh.
 • 41. Гумбатова А.Н. Camalov S. B., Hüseynova A. A Побочные явления ингибиторов ангиотензин превращающего фермента (ИАПФ) и причины их возникновения. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2009.
 • 42. Гумбатова А.Н. Camalov S. B , Hüseynova A. A Рекомендации по профилактике и устранению побочных явлений ингибиторов ангиотензин превращающего фермента (ИАПФ) Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2009
 • 43. Hümbətova A.N., Əhmədova Z. Q, İsmayılova S. S. Алгоритмы диагностики и профилактики синдрома «диабетической стопы» Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2009 və s.
 • 44.Диагностика ишемии миокарда и нарушений ритма сердца при ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии с нетипичным болевым синдромом.
 • 45. Показатели диастолической функции левого желудочка больных с хронической сердечной недостаточностью при лечении сакубитрил/валсартаном
 • 46. Arieal hepertaniya və ÜÇ zamanı endrotelial disfunksiyanın,hipoksemik vəziyyətlər, hiperfibri nogenemik vəziyyətlərin öyrənilməsi.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Avropa kardioloqların cəmiyyətində konfranslar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. http://amu.edu.az Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti