Azərbaycanın Qırmızı kitabına düşən quşlar

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycanın Qırmızı kitabına düşən quşların siyahısı - bura 34 növ quş daxil edilmişdir.

Adı Elmi adı Status Yayılması Yaşadığı ərazi İstinad Şəkil
Çəhrayı qutan Pelecanus onocrotalus Nadir, sayı azalan növ Mingəçevir su anbarı, Naxçıvan, Xəzər dənizi. Qışda dəniz sahilində və iri su tutarlarında. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Pelican.great.white.arp.750pix.jpg
Qıvrımlələk qutan Pelecanus crispus Nadir, azalma təhlükəsi vardır. Mingəçevir su anbarı, Naxçıvan, Xəzər dənizi. Qış vaxtı bütün iri su anbarlarında rast gəlinir. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Pelecanus crispus Herberstein.jpg
Adi ərsindimdik Platalea leucorodia Nadir, sayı azalan növ, yumurta qoyur Ağgöl, Qızılağac Mahmudcala. Qurumayan su tutarlarında, qamışlıqlı ərazilərdə Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Loeffler.jpg
Qara leylək Ciconia nigra Çox nadir növ, azalma təhlükəsi vardır Lənkəran rayonu. Dağ önü meşələr. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Ciconia nigra 3 (Marek Szczepanek).jpg
Flaminqo Phoenicopterus Nadir, sayı azalan, qışlayan və köçəri növ. Xəzər dənizi. Qızılağac körfəzi, Abşeron yarımadası, Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu, Kürün deltası, Ağgöl, Sarısu. Əsasən dayaz dəniz körfəzlərində və göllərdə Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Lightmatter flamingo.jpg
Qu quşu Cygnus olor Nadir qişlayan və koçəri növ Xəzər dənizində. Qızılağac körfəzi, Abşeron yarımadası, Şirvan milli parkı заповедник, Kürün dültası, Ağ-Göl, Sarısu. Açıq göl sahələri, dəniz sahili ərazilər. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Cygnus olor 2 (Marek Szczepanek).jpg
Kiçik qu quşu Cygnus bewickii Nadir köçəri növ, sayları azalır Xəzər dənizi Xəzər dənizinin sahil zolağında Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Mute.swan.touchdown.arp.jpg
Qırmızıdöş qaz Rufibrenta ruficollis Nadir, tükənmə təhlükəsi var, qışlayan növ Lənkəran rayonu Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Red-breasted goose arp.jpg
Mərmər cürə Anas angustirostris Nadir qışlayan və yumurta qoyan növ Kür çayı Lənkəran rayonu. Yumurta qoyan zaman — dayaz sularda və soranlıqlarda Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Marbled.teal.arp.600pix.jpg
Çay qaraquşu Pandion haliaetus Nadir, sayı azalma təhlükəsi vardır Kür çayı Xəzər dənizi Yüksək dağ meşələri, su tutarları sahiləri. леса. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Osprey mg 9605.jpg
Ağquyruq dəniz qartalı Haliaeetus albicilla Nadir, tez azalan növ Xəzər dənizi, Kürün və Arazın sahil ərazilərində, Abşeronda. Qışda çay və dəniz kənsrlarında, hündür ağaclarda yatır. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Eagle In Flight 2004-09-01.jpeg
Tetraçalan Accipiter gentilis Nadir, sayı azalan növ Respublikanın dağlıq və ön dağlıq əraziləri Meşə ərazilərində Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Accipiter gentilisAAP045CA.jpg
Qafqaz tetrası Lynirus mlokosiewiczi Nadir, sayı azalan növ. Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq ərazilərində Alp və subalp zonasında. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Tetras du caucase jogo 0g.jpg
Bozqır qartalı Aquila rapax Azərbaycandan kənarda yaşıyan, nadir hallarda görünür. Ancaq köç zamanı Xəzərin qərb sahillərində görünür. Kolluqların açıq hisələrində Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. TawnyEagle.jpg
Məzar qartalı Aquila heliaca Nadir növ, sayı azalan növ Qışda — Muğan, Salyan və Lənkəran düzənliklərində. Geniş meşələrdə. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Kaiseradler Aquila heliaca 2 amk.jpg
Berqut Aquila imperialis Nadir növ, Azərbaycanda və bütün dünyada sayı azalır və tükənir. Respublikanın dağlıq ərazilərində Müxtəlif ərazilərdə yaşayır, hündür dağlıq ərazilərdə yumurta qoyur. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. GoldenEagle-Nova.jpg
Toğlugötürən Gypaetus barbatus Tükənən növ. Böyük və Kiçik Qafqaz, Talış dağları dağları Dağların qayalıq hissəsində, qışda isə aşağı enirlər Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Bartgeier Gypaetus barbatus front Richard Bartz.jpg
İlanyeyən Circaetus ferox Nadir köçəri-yumurta qoyan, sayı azalan növ. Qobustan, Bozdağ, Zuvand, Araz vadisində. Arid lanşaft Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Circaetus gallicus in Kiev Zoo.jpg
Ütəlgi qızılquş Falco cherrug Nadir qışlayan növ. Respublikanın düzənlik ərazilərində qışlayır. Oktyabrda bölgəyə gəldiyi halda mart ayında geri qayıdır. Qışda meşələrdə və açıq ərazilərdə yaşayır. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Falco cherrug 1 (Bohuš Číčel).jpg
Şahin Falco peregrinus Nadir yumurta qoyub qışlayan növdür, Sayları azalmağa doğu gedir. Kür-Araz ovalığında və Xəzər dənizi sahili ərazilərdə rast gəlinir. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Falco peregrinus nest USFWS.jpg
Səhra müşğülü Falco naumanni Azalan növ. Yarımsəhra bölgələrində yaşayır. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Male and female Lesser Kestrels.jpg
Xəzər uları Tetraogallus caspicus Yoxa çıxmaq üzrə olan növ. Arelı getdikcə kiçilir. Kiçik Qafqazın dağlıq əraziləri. Alp qurşağında yaşayır. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Tetraogallus caspius.jpg
Talış qırqovulu Phasianus colchicus talischensis Sayı azalan növ. Azərbaycandan kənar ərazilərdə sayı olduqca azdır Ön və dağlıq Talış meşələrində yayılmışdır. Ön və orta dağlığın meşə və çöl ərazilərində yayılır. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000.
Turac Francolinus francolinus Nadir növ Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu Kolluq və hündürboy otlar arasında. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Black Francolin.jpg
Sultan toyuğu Porphyrio porphyrio Nadir növ Qamışlıqlarda yayılır. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Porphyrio porphyrio.jpg
Dovdaq Otis tarda Nadir qışlayan quş, Qızılağac qoruğu, Açınohur, Muğan və Şirvan düzləri. Yarımsəhranın açıq sahələri Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Dabao.jpg
Bəzgək Otis tetrax Nadir qışlayan quş, sayları azalır Kür-Araz və Lənkəran ovalığı ərazilərində qışlayır. Yarımsəhra və çöl ərazilərində qışlayır. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Tetrax tetrax 1921.jpg
Cek Chlamydotis undulata Ölkə daxilində çox nadir quşdur, sayı azalan. XX əsrin əvvələrində. Araz çayı vadisində Gilli-şoran yyarımsəhralarsa, Araz vadisində rast gəlinir. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. MacQueens Bustard in Greater Rann of Kutch, Gujarat, India.jpg
Çökükburun cüllüt Chettussia gregaria Azərbaycandan kənarda nafir köçəri quş. Sayları gettikcə azalır. Lənkəran və Muğan düzlərində, Araz çayı sahilləri boyunca (Naxçıvan). Yarımsətranın şoran ərazilərində. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. SociablePlover.jpg
Çökükburun ağquyruq Chettusia leucura Azərbaycanda nadir, yumurta qoyan quş Kür-Araz ovalığı Dayaz göl və axarların kənarında yaşayır. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Kiebitz 050424ausschnitt.jpg
Bozqır haçaquyruğu Glareola nordmanni Nadir köçəri quş. Kür-Araz ovalığı Göllərdə olan adalarda. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Glareola nordmanni.jpg
Qaraqarın bağrıqara Pterocles alchata Nadir yumurta qoyan köçəri yarımnöv, sayları getdikcə azalır. Kür-Araz ovalığı Steplər, yarımsəhrada Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Pterocles sp.jpg
Ağboğaz bülbül Irania gutturalis Nadir yumurta qoyan köçəri növ. NaxçıvanTalış dağları Yüksək olmayan qayalı dağlarda Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000. Nightingale yelpin.jpg
Talış arıquşu Parus hyrcanus Nadir endemik quş. Talış dağlarının meşə zolağında Yuxarı və orta dağlığın rnli yarpaq meşələri. Azərbaycan SSR qırmızı kitabı,1989 il. Azərbaycanın canlılar aləmi. Тоm III. Onurğalılar, 2000.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  • Azərbaycan SSR Qırmızı Kitabı 1989
  • «Azərbaycanın heycanlar aləmi». Тоm III. Onurğalılar, 2000 il.

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]