Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları mərkəzi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları mərkəziAzərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin mərkəzi.[1]

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

 • İKT mərkəzinin direktoru dos. Həsənova Zöhrə Bilalqızı

Məqsədi[redaktə | əsas redaktə]

1. Universitetin tədris fəaliyyəti prosesinin informasiyalaşdırılmasının sonrakı inkişafı.
2. Perspektiv informasiya texnologiyaları vasitəsi ilə təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi.
3. Tədris prosesinə fəal təsir etməyə imkan verən elmi və metodiki əsaslandırılmış kompüter tədrisi sisteminin yaradılması.
4. Universitetin mövcud saytının bazasında kompleks informasiya portalının modernləşdirilməsi və cari xidməti.

Mərkəz 3 şöbədən ibarətdir:

 • Texniki xidmət və proqram təminatı şöbəsi
 • Şəbəkə xidməti şöbəsi
 • Texnoloji innovasiya və telekommunikasiya şöbəsi

Texniki xidmət və proqram təminatı şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

 • Universitetin bütün kompüter avadanlıqlarının texniki xidməti və modernləşdirilməsi.
 • Müasir proqram təminatının əldə edilməsi, təkmilləşdirilməsi, tətbiqi və aparılması (kafedralarla, tədris və elmi tədqiqat şöbələri ilə birgə).
 • Texnikaların istifadəsi üzrə əməkdaşlar, aspirantlar və tələbələr üçün kursların, seminarların, mühazirələrin, istehsal təcrübələri və məsləhət saatlarının təşkilində iştirak.
 • Universitetin kompüter texnikası parkının tezköhnələn materiallarla (katric, rəngli lent, fləş kart) təmin edilməsi.
 • Tədris elmi və təsərrüfat fəaliyyəti üçün AİS-nin altsistemlərinin işlənib hazırlanması, istismara verilməsi və işlək vəziyyətdə saxlanılması və modernləşdirilməsi.

Şəbəkə xidməti şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

 • Qlobal İnternet şəbəkəsinə çıxışı olan universitet lokal şəbəkəsinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi.
 • Kompüter vaxtının istifadəsinin uçot və nəzarəti.
 • Bütün tədris binalarında yüksək sürətli İnternet şəbəkəsinin təşkil edilməsi və informasiya köşklərinin yerləşdirilməsi.
 • Başqa təşkilatlara və universitetin kontingentinə İnternet şəbəkəsinin informasiya resurslarının təqdim edilməsi.
 • Yerli və dünya sisteminə inteqrasiya olunmuş vahid telekommunikasiya şəbəkəsi əsasında informasiya mübadiləsinin təmin edilməsi.
 • WiMax texnologiyaları əsasında biliklər portalına simsiz ümumuniversitet çıxış zonasının yaradılması.
 • Professor-müəllim heyəti və universitetin əməkdaşları üçün elektron ünvanının yaradılması və idarə edilməsi.

Texnoloji inovasiya və telekommunikasiya şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

 • Tədris prosesində onun effektivliyinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsinin məqsədi ilə informasiya texnologiyalarının maksimal istifadə edilməsi.
 • Elmi – təhsil fəaliyyətinin informasiya – texnoloji bazası kimi ADİU-nun portalının inkişaf etdirilməsi.
 • İxtisas fənləri və xarici dillərin tədrisi üçün peyk kanallara çıxışın təmin edilməsi.
 • Baza fənnləri üzrə DVDCD disklərdə multimediya kursların, keyslərin, işgüzar oyunların hazırlanması.
 • Mövcud kompüter siniflərinin müasir standartlara uğun olaraq modernləşdirilməsi.
 • Biliklərin qiymətləndirilməsinin kompüterləşdirilmiş test üsulu ilə keçirilməsi üçün zəruri infrastrukturun daima yeniləşdirilməsi.
 • Təhsilin və elmi tədqiqatların informasiya – texnoloji təminatının, o cümlədən server və telekommunikasiya avadanlıqlarının, eləcə də kompüter siniflərinin avadanlıqlarının yenilənməsi daxil olmaqla, ADİU-nun informasiya – kommunikasiya infrastrukturlarının inkişaf etdirilməsi.
 • Universitetdə fəaliyyət göstərən elektron kitabxananın mövcud fondunun qabaqcıl dünya iqtisadi ədəbiyyatları ilə daim zənginləşdirilməsi və bütün ixtisaslar üzrə elektron dərslik fondunun yaradılması.
 • Professor – müəllim heyətinin və əməkdaşların ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə yanaşı, ADİU üçün informasiya texnologiyaları sahəsində kadrların məqsədyönlü hazırlanması və yenidən hazırlanması sisteminin inkişaf etdirilməsi.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları mərkəzi