Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəziAzərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin mərkəzi.[1]

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

  • Direktor: Səbuhi Tanrıverdiyev

Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzi ADİU-da distant, qiyabi və əlavə təhsil prosesini təşkil edən bir struktur bölməsidir. Mərkəz ADİU-nun Elmi Şurasının 19 sentyabr 2014-cü il tarixli iclasında alınan qərarla yaradılmış və əsasnaməsi təsdiq edilmişdir. Mərkəz 3 şöbədən ibarətdir: əlavə təhsil şöbəsi, qiyabi təhsil şöbəsi və distant təhsilin təşkili şöbəsi.

Əlavə təhsil şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

Şöbədə əlavə təhsil ixtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması istiqamətləri üzrə təşkil olunur. Fəaliyyətimiz Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2009-cu il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 6 sentyabr tarixli 163 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi Qaydası“na, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Nizamnaməsinin müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq təşkil olunmuşdur.

Mərkəzdə yenidənhazırlanma təhsili “Dünya iqtisadiyyatı”, “Maliyyə” ixtisasları üzrə tədris ali təhsilli qruplarda, “Maliyyə işi” ixtisası üzrə tədris isə orta ixtisas qruplarında həyata keçirilir.

Yenidənhazırlanma təhsilinə qəbul ildə iki dəfə həyata keçirilir. Tədris bir ildir.

Qiyabi təhsil şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

Qiyabi təhsil şöbəsi ADİU-da qiyabi təhsilalma formasında tədris prosesini təşkil edən struktur bölməsidir. Mərkəzdə qiyabi təhsilalma formasında 22 ixtisas üzrə tədris həyata keçirilir.

Distant təhsilin təşkili şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

Distant təhsilin təşkili şöbəsinin əsas vəzifəsi informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan distant təhsilalma fоrması üzrə tədris prosesini təşkil etməkdir. Hal-hazırda distant təhsilin tətbiqi üçün müvafiq qanunvericilik bazası hazırlanır. Qanunvericilik bazası hazırlandıqdan sonra şöbənin fəaliyyəti daha geniş formada təşkil olunacaq.

Mərkəzdə həyata keçirilən təhsil formaları[redaktə | əsas redaktə]

Təkrar ali təhsil[redaktə | əsas redaktə]

Təkrar ali təhsil ilkin baza peşə-ixtisas təhsili proqramı ilə yenidən əldə ediləcək ixtisasın baza təhsil proqramı arasındakı fərq bir tədris ilinə hesablanmış saatdan çox olduqda mütəxəssislərə verilən əlavə təhsil növüdür. Proqramlar arasındakı fərq təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili verən müəssisə tərəfindən müəyyən edilir.

Mütəxəssis hazırlamaq işində çevikliyi və ayrı-ayrı şəxslərin əlavə ixtisas təhsili almaq arzusunu təmin etmək məqsədi ilə təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili bu təhsili almaq istəyən şəxslərlə və ya onların işlədikləri idarə və təşkilatlarla müvafiq təhsil müəssisəsi arasında bağlanmış müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

Əvvəl aldığı ixtisasın baza proqramında öyrənilmiş fənlərin məzmunu yeni almaq istədiyi əlavə ixtisasın təhsil proqramına daxil olan hər hansı fənnin məzmununa uyğun olduqda tələbə həmin fənlər üzrə məşğələlərdən və attestasiyadan azad olunur.

Təkrar ali təhsil üzrə proqram və tədris planı əsasında ali təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vuranlara bakalavr dərəcəsi və ali təhsil haqqında diplom verilir.

Yenidənhazırlanma təhsili[redaktə | əsas redaktə]

Yenidənhazırlanma təhsili ilkin baza peşə-ixtisas təhsili almış və müəyyən əmək sahəsində çalışan hər bir vətəndaşın müvafiq sahə üzrə yeni peşə və ixtisasa yiyələnmək istəyini həyata keçirən əlavə təhsil formasıdır və kadrlara olan real tələbatın daha dinamik və çevik surətdə ödənilməsinə xidmət edir. Bu təhsil forması ilkin baza təhsili proqramları ilə yenidən əldə ediləcək ixtisasın baza təhsili proqramı arasındakı fərqin bir tədris ilinə hesablanmış saatdan çox olmaması şərtilə mütəxəssislərə verilən əlavə təhsildir. Proqramlar arasındakı fərq yenidənhazırlanma təhsili verən müəssisə tərəfindən müəyyən edilir.

Yenidənhazırlanmaya icazə verilmiş ixtisasların, eləcə də bu ixtisasa yiyələnmək üçün tələb olunan baza ixtisaslarının siyahısı hər il əlavə təhsil müəssisələri tərəfindən müəyyənləşdirilir və təsdiq edilir.

Yenidənhazırlanma təhsili üzrə proqramları tam mənimsəyən, dövlət attestasiyasından müvəffəqiyyətlə keçən hər bir dinləyiciyə vahid formada dövlət sənədi – diplom verilir. İşə qəbul zamanı yenidənhazırlanma haqqında verilmiş diplom baza təhsili diplomu ilə birgə təqdim edildikdə hüquqi əsasa malikdir.

“Dünya iqtisadiyyatı”, “Maliyyə” ixtisasları üzrə tədris ali təhsilli qruplarda, “Maliyyə işi” ixtisası üzrə tədris isə orta ixtisas qruplarında həyata keçirilir.

İxtisasartırma təhsili[redaktə | əsas redaktə]

İxtisasartırma təhsili əlavə təhsilin bir istiqaməti olmaqla ali, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili pillələrinin hər hansı birini bitirmək haqqında dövlət sənədi olan kadrların fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin etmək məqsədi ilə əlavə təhsil müəssisələri tərəfindən həyata keçirilən təhsil növüdür.

İxtisasartırma təhsilinin əsas məqsədi hər bir işçinin və ya mütəxəssisin ixtisası üzrə intellektual və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsini və təkmilləşdirilməsini, daim dəyişən və yeniləşən əmək şəraitinə uyğunlaşdırılmasını, ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında fəal və səmərəli iştirakını təmin etməkdir.

Respublikanın müxtəlif ali məktəblərindən göndəriş əsasında gələn pedaqoji heyət universitetimizin müvafiq kafedralarında ixtisasaslarını artırmaq imkanı əldə edirlər.

Qiyabi təhsil[redaktə | əsas redaktə]

Mərkəzdə qiyabi təhsilalma formasında tədrisin təşkili “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu”, “Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı”, “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydaları”, “Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları”, “Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında əsasnamə” və təhsil haqqında digər qanunvericilik aktları əsasında aparılır.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]