Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi mərkəzi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi mərkəziAzərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin mərkəzi.[1]

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

  • Mərkəzin direktoru i.f.d. Qasımov Raqif Xanbala oğlu

Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi mərkəzi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektorluğunun struktur bölməsidir və mərkəzin fəaliyyətinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

  • payız və yaz semestrlərində universitet üzrə kollokvium və imtahanların təşkil edilməsi,
  • ixtisaslar üzrə tədris planlarının və fənlər üzrə sillabusların beynəlxalq standartlara uyğun olaraq hazırlanmasının monitorinqi,
  • tələbələrin sillabuslarda qeyd edilən mövzular üzrə tədris materialları ilə təmin edilməsinin yoxlanılması,
  • tədrisin sillabusdakı mövzular üzrə həyata keçirilməsinə və tələbələrin sillabusdakı hər mövzu üzrə imtahan sualları ilə təmin edilməsinə nəzarət,
  • universitet üzrə tələbələrin imtahana qədərki və imtahan ballarının toplanması prosesində müvafiq əsasnamə ilə müəyyən edilmiş prosedur qaydalara riayət edilməsinin təmin edilməsi,
  • payız və yaz semetrlərində ən az bir dəfə olamaq şərti ilə tələbələrə tədrisin keyfiyyəti ilə əlaqədar sorğuların keçirilməsi.

Mərkəzin şöbələri və onların fəaliyyət istiqamətləri[redaktə | əsas redaktə]

Mərkəzdə 4 şöbə fəaliyyət göstərməkdədir:

1. Tədrisin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi
2. İmtahanların təşkili şöbəsi
3. Statistika və təhlil şöbəsi
4. Техnoloji innovasiya və telekommunikasiya xidməti şöbəsi

Tədrisin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin vəzifələri[redaktə | əsas redaktə]

1. Fənlər üzrə sillabusların standartlara uyğunluğunun yoxlanılması və periodik olaraq sillabus mövzularının müasirləşdirilməsi ilə əlaqədar müzakirələrin təşkili,
2. Fənlər üzrə sillabusların yığılaraq universitet saytında yerləşdirilməsi,
3. Tələbələrin sillabuslarda qeyd edilən mövzular üzrə tədris materialları ilə təmin edilməsinə nəzarət,
4. Tədris materiallarının universitetin saytında yerləşdirilməsi və hər fənnin tədrisi üçün lazımi materialların universitet kitabxanasında olmasının təmin edilməsi,
5. Tədris prosesinin sillabuslardaki mövzular üzrə həyata keçirilməsinə nəzarət.

İmtahanlarin təşkili şöbəsinin vəzifələri[redaktə | əsas redaktə]

1. Hər dərsdə sillabuslardaki hər mövzu üzrə ən az 5 imtahan sualının müzakirə üçün tələbələrə təqdim edilməsinə nəzarət,
2. 6-cı tədris həftəsinə qədər I kollokvium üçün mövzular üzrə 25 sual və sualların cavab kartlarının toplanması və universitet saytında tələbələrə elan edilməsi,
3. 6-cı tədris həftəsində I kollokviumun təşkili (1-ci tədris həftəsindən 6-cı tədris həftəsinə qədər tədris edilən mövzular üzrə toplanan suallarla-I kollokvium keçirilir. Toplanan suallardan istənilən 5 sual müəllim tərəfindən seçilərək hazırlanmış sual kağızlarında tələbələrə təqdim edilir, imtahan qaydaları və müddəti fənni tədris edən müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir),
4. II kollokviumun keçirilməsi üçün mövzular üzrə toplanmış növbəti 25 sual və sulların cavab kartlarının kafedralardan toplanması və universitet saytında elan edilməsi,
5. 11-ci tədris həftəsində II kollokviumun təşkili (6-cı tədris həftəsindən 11-ci tədris həftəsinə qədər tədris edilən mövzular üzrə toplanan növbəti suallarla-II kollokvium keçirilir,
6. III kollokviumun keçirilməsi üçün mövzular üzrə toplanmış növbəti 25 sual və sualların cavab kartlarının toplanması və universitet saytında elan olunması,
7. 15-ci tədris həftəsində III kollokviumun təşkili (11-ci tədris həftəsindən 15-ci tədris həftəsinə qədər tədris edilən mövzular üzrə toplanan növbəti suallarla-III kollokvium keçirilir.
8. İmtahan cədvəllərinin hazırlanaraq elan edilməsi,
9. İmtahan nəzarətçilərinin müəyyən edilməsi və nəzarət cədvəllərinin hazırlanması,
10. Möhürlü (antedli) imtahan kağızlarına çap olunan imtahan suallarının, kod kağızlarının və digər lazımi vasitələrin ağzı möhürlənmiş zərflərdə imtahan nəzarətçilərinə təslim edilməsi. İmtahan nəzarətçilərinin zərfləri imtahanın keçiriləcəyi salonda, tələbələrin gözü qabağında açmasına nəzarət,
11. İmtahanlar bitdikdən sonra ən gec 10 dəqiqə ərzində imtahan nəticələrinin nəzarətçilərdən təhvil alınması,
12. İmtahan nəticələrinin yığılması, mərkəz əməkdaşları tərəfindən imtahan kağızlarının kodlaşdırması,
13. Fənni tədris edən müəllimlərin imtahan kağızlarının yoxlanılması üçün dəvət edilməsi,
14. İmtahan nəticələrinin obyektivliyinin təmin edilməsi üçün cavab kartları ilə yoxlama nəticələrinin müqayisə edilməsi,
15. İmtahan nəticələrinin universitet saytında elan olunmasının təmin edilməsi,
16. İmtahan nəticələri ilə əlaqədar tələbələrin apelyasiya ərizələrinin qəbulu, ərizələrə baxılması və nəticələri haqqında tələbələrin məlumatlandırılması.

Statistika və təhlil şöbəsinin vəzifələri[redaktə | əsas redaktə]

1. İmtahan nəticələrinin təhlil edilməsi və çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə əlaqədar təkliflərin hazırlanması,
2. Tələbələrə tədris prosesinin keyfiyyəti, universitetdə yaradılan şərait, təhsil verənlərin bilik və bacarıq səviyyəsi və s. haqqında sorğuların keçirilməsi.

Техnoloji innovasiya və telekommunikasiya xidməti şöbəsinin vəzifələri[redaktə | əsas redaktə]

1. Test üsulu ilə kollokvium və imtahanların təşkil edilməsi,
2. Kollokvium və imtahanlar üzrə testlərin müvafiq kafedralardan toplanması və universitet saytında elan edilməsi,
3. Kollokvium və imtahanlar üzrə cədvəllərin tərtib edilməsinin və elan edilməsinin təmin edilməsi,
4. Testlərin imtahan kompüter sisteminə yüklənməsinin təmin edilməsi
5. İmtahan nəticələrinin qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflərin verilməsi

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]