Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat və informatika fakültəsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Ali Pedaqoji İnstitut yaradılarkən, burada təşkil edilən üç şöbədən biri Fizika-riyaziyyat şöbəsi idi. 1930-cu ildə Pedaqoji İnstitut ali təhsil ocağı kimi yenidən təşkil ediləndə Fizika-riyaziyyat şöbəsi müstəqil fakültəyə çevrildi. Şöbə kimi fəaliyyətə başlayan fakültənin ilk dekanı M.R.Əfəndiyev olmuşdur. Fizika-riyaziyyat fakültəsi 1969-cu ildə iki müstəqil fakültəyə bölündü: Riyaziyyat və Fizika fakültəsi.Ötən illər ərzində fakültədə riyaziyyat, riyaziyyat-informatika ixtisasları üzrə kadr hazırlanmışdır. Hazırda fakültədə 3 ixtisas üzrə (riyaziyyat müəllimliyi, riyaziyyat və informatika müəllimliyi, informatika müəllimliyi ixtisasları) yüksəkixtisaslı müəllim kadrları hazırlanır. Fakültəni indiyə qədər 14 mindən çox mütəxəssis bitirmişdir. Hazırda fakültənin bakalavr pilləsində 1071 tələbə (703 nəfər əyani şöbədə, 34 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır, 368 nəfəri isə qiyabi şöbədə), magistr pilləsində 98 nəfər magistr (45 nəfəri əyani, 53 nəfəri qiyabi) təhsil alır ki, onların da təhsil-tərbiyəsi ilə 70 nəfər professor-müəllim (8 elmlər doktoru, professor, 38 fəlsəfə doktoru, dosent, 3 fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 9 baş müəllim, 12 müəllim) məşğul olur.Son illərdə fakültə əməkdaşlarının elmi yaradıcılığı çox zəngin olmuşdur. Fakültədə fəaliyyət göstərən elmi-metodik seminarda təkcə fakültənin deyil, respublikanın digər ali məktəblərinin əməkdaşları da öz elmi araşdırmalarının nəticələri barədə məruzələr etmişlər.AMEA-nın akademikləri İbiş İbrahimov, Zahid Xəlilov, Məcid Rəsulov, Maqsud Cavadov, fızika-riyaziyyat elmləri doktoru, professorlar Məlikbaxış Babayev, Məmməd Bayramoğlu, Qulam Sadıqov və başqaları fakültənin formalaşmasında, onun elmi potensialının artmasında və yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanınasında mühüm rol oynamışlar.Fakültə əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri Bakı,Moskva, Sankt-Peterburq, Ufa, Kiyev,Tula şəhərlərinin və Türkiyə Respublikasının nüfuzlu elmi və metodiki jurnallarında çap edilmişdir.Fakültədə, əsasən, funksiyalar nəzəriyyəsi, funksional analiz,diferensial və inteqral tənliklər nəzəriyyəsi, diferensial və inteqral tənliklərin ədədi həlləri, riyaziyyat tədrisi metodikası, cəbr və həndəsənin bəzi aktual məsələləri ilə bağlı elmi araşdırmalar aparılır, dərslik, dərs vəsaiti və metodik göstərişlər hazırlanır, yeni tədris planlarının tələblərinə uyğun proqramlar nəşr edilir.

Dekanlar[redaktə | əsas redaktə]

 • .dosent Ə.Cəfərov (1969-1971),
 • .prof. Q.Orucov (1971-1976),
 • .prof. Ə.Məmmədov (1978-1981),
 • .dos. F.Abdullayev (1981-1987),
 • .dos. C.Süleymanov (1987-1994),
 • .dos. Ş.Məmmədov (1994-2001) rəhbərlik etmişlər.
 • .Riyaziyyat fakültəsinə 2001-ci ildən dosent Maqsud Nəcəfov rəhbərlik edir.

Strukturu[redaktə | əsas redaktə]

 • Riyazi analiz kafedrası (kafedra müdiri V.M.Qurbanov)
 • Cəbr və həndəsə kafedrası (kafedra müdiri Z.Q.Sadıxov),
 • Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrası (kafedra müdiri Z.Ə.Tağıyeva),
 • Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası (kafedra müdiri A.S.Adıgözəlov)
 • Funksiyalar nəzəriyyəsi kafedrası (kafedra müdiri R.M.Rzayev)

Bakalavr ixtisasları[redaktə | əsas redaktə]

 • Riyaziyyat müəllimliyi
 • Tədris planları:əyani, qiyabi
 • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
 • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • İnformatika müəllimliy

Tədris planları: əyani, qiyabi

Magistr ixtisasları

 • Informatika
 • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Informatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası
 • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi
 • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Həndəsə və topologiya
 • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası
 • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Riyazi analiz
 • Tədris planları: əyani, qiyabi Doktor ixtisasları
 • Analiz və funksional analiz
 • Diferensial tənliklər
 • Riyaziyyatin tədrisi metodikasi
 • İnformatikanın tədrisi metodikası

Statistik göstəricilər[redaktə | əsas redaktə]

 • Fakültənin bakalavr pilləsində 1071 tələbə təhsil alır:
 • 703 nəfər əyani şöbədə, bunlardan 34 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır,
 • 368 nəfəri isə qiyabi şöbədə
 • Fakültənin magistr pilləsində 98 nəfər magistr
 • 45 nəfəri əyani,
 • 53 nəfəri qiyabi təhsil alır
 • Elmi-pedaqoji kadrlar:

*8 elmlər doktoru, professor *38 fəlsəfə doktoru, dosent,

* 3 fəlsəfə doktoru, baş müəllim,

* 9 baş müəllim,

* 12 müəllim.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]