Azərbaycan Respublikası Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi
Azərbaycan Respublikası Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi
Emblem of Azerbaijan.svg
Ölkə: Azərbaycan Azərbaycan
Yaradılıb: 16 may 1997
Tabeçilik: Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Ünvan: Bakı, Ü. Hacıbəyov küçəsi 40, Hökümət Evi, giriş-4, 2-ci mərtəbə, Azərbaycan
Rəhbərlik
Rəhbər: İskəndər Çəndirli Hüseyn oğlu
Müavin: Quliyev Ələkbər Rauf oğlu (aparat rəhbəri)
Sayt
tender.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 16 may tarixli, 583 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır. Agentlik Azərbaycan Respublikasında dövlət vəsaitləri hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Agentlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri və Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnaməni rəhbər tutur. Agentlik müstəqil balansa, dövlət mülkiyyətində olan əmlaka, bank hesablarına, Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin təsviri və öz adı əks olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir. Agentliyin saxlanma xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. Agentlik Bakı şəhərində yerləşir.

Agentliyin tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 16 may tarixli, 583 nömrəli Fərmanına əsasən dövlət vəsaitləri hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirmək məqsədi ilə yaradılmış və onun vəzifələri "Dövlət satınalmaları haqqında" Qanunun 4-cü maddəsinin tələblərinə uyğun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2003-cü il tarixli, 855 saylı Fərmanı ilə təsdiq olunmuş Əsasnamə ilə müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmalarını tənzimləyən ilk nomativ sənəd, "Büdcə təşkilatları tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması haqqında» Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 dekabr 1996-cı il tarixli, 524 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, bir qədər sonra "Tender haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 11 fevral 1997-ci ildə qəbul olunmuş və "Tender haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 7 aprel 1997-ci ildə imzalanmışdır. Göstərilən sənədlərin tətbiq olunduğu müddət ərzində Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi, bu sahədə əldə olunmuş təcrübəni öyrənərək, Avropa birliyinin bir sıra ölkələrinin dövlət satınalmalarına dair mövcud sənədlərini, Dünya Bankının tövsiyələrini, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının dövlət satınalmaları üzrə sazişlərinin müddəalarının tələblərini nəzərə almaqla yeni, "Dövlət satınalmaları haqqında" Qanun layihəsini işləyib hazırlamış, həmin Qanun layihəsi Milli Məclis tərəfindən 27 dekabr 2001-ci il tarixdə qəbul olunmuşdur.

Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə[redaktə | əsas redaktə]

Agentliyin vəzifələri[redaktə | əsas redaktə]

Agentliyin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

 1. dövlət vəsaitləri hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirmək;
 2. Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmalarını tənzimləyən normativ hüquqi bazanın yaradılmasında və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, dövlət satınalmalarına dair qaydaları, təlimatları, digər sənədləri hazırlamaq və təsdiq edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək;
 3. dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) müsabiqə əsasında satın alınmasının qanuniliyinə və müqavilələrin icrasına nəzarət etmək, mübahisəli məsələləri araşdırmaq, qanunvericiliyin pozulması hallarını aşkar etdikdə, satınalma prosedurlarını qanunla müəyyən edilmiş müddətə dayandırmaq və lazım gəldikdə satınalan təşkilat qarşısında tenderin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə məsələ qaldırmaq;
 4. dövlət satınalmaları sahəsində kadr hazırlığını təmin etmək, həmçinin mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili üçün tədbirlər görmək;[2]
 5. dövlət satınalmalarına dair hesabatların tərtibi qaydalarını müəyyənləşdirmək, dövlət satınalmalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktların, sənədlərin və məlumatların ictimaiyyətə çatdırılmasını, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daimi yeniləşdirilməsini təmin etmək;[3]
 6. dövlət satınalmaları üzrə illik hesabatları hazırlamaq və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək;
 7. dövlət satınalmaları sahəsində məlumat bazasını yaratmaq;
 8. dövlət satınalmaları sahəsində xarici ölkələrin müvafiq təşkilatları ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əməkdaşlıq etmək;
 9. dövlət satınalma prosedurlarında mübahisəli məsələləri araşdırmaq, qanunvericiliyin tələbləri pozulduğu hallarda "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarına uyğun tədbirlər görmək;
 10. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

Agentliyin funksiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Agentlik aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

 1. dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) müsabiqə əsasında satın alınmasının qanuniliyinə və müqavilələrin icrasına nəzarət edir;
 2. dövlət satınalmalarının təşkili və aparılması üzrə satınalan təşkilatlara metodiki və təşkilati kömək göstərir, məsləhətlər verir, satınalan təşkilatların mütəxəssislərinin dövlət satınalma sahəsində əlavə təhsili məqsədi ilə kurslar təşkil edir,
 3. seminarlar, treyninqlər və konfranslar keçirir, müvafiq tədris-metodiki materiallar hazırlayır, bu məqsədlə öz səlahiyyətləri çərçivəsində digər tədbirləri keçirir;
 4. dövlət satınalmaları sahəsində Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə əməkdaşlığı çərçivəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada danışıqlar aparır və beynəlxalq sazişlərin hazırlanmasında iştirak edir;
 5. dövlət satınalmalarında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada Azərbaycan Respublikasının dövlət maraqlarının və mənafeyinin qorunmasını təmin edir və bu məqsədlə lazımi tədbirlər görür;
 6. güzəştli düzəlişlərin həcmi və tətbiqi qaydasına dair Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təkliflər verir;
 7. dövlət satınalmalarına dair hesabatların tərtibi qaydalarını müəyyənləşdirir, dövlət satınalmalarını tənzimləyən normativ-hüquqi aktların, sənədlərin və məlumatların ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin edir;
 8. dövlət satınalmaları üzrə illik hesabatlar hazırlayır, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edir;
 9. baxılan şikayətlər üzrə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş müddətdə yazılı qərar çıxarır, həmin qərarda onun səbəblərini əsaslandırır və təqdim edilmiş hüquqi müdafiə vasitələrini, əgər belə müdafiə vasitələri təqdim edilirsə, göstərir;
 10. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tululmuş digər funksiyaları həyata keçirir.

Agentliyin hüquqları[redaktə | əsas redaktə]

Agentliyin öz vəzifə və funksiyalarını həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqları vardır:

 1. öz səlahiyyətləri çərçivəsində dövlət satınalmalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktların yaradılmasında və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, hazırlamaq və təsdiq etmək;
 2. dövlət vəsaitləri hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) müsabiqə əsasında satınalınmasının qanuniliyinə, müqavilələrin icrasına nəzarət etmək, mübahisəli məsələləri araşdırmaq və qanunvericiliyin pozulması hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada tədbirlər görmək;
 3. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada satınalma metodlarının tətbiqinə və satınalan təşkilatların tender prosedurlarının keçirilməsi və satınalma müqavilələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar müvafiq qərarlarını təsdiq etmək;
 4. dövlət satınalmaları sahəsində institusional bazanın yaradılmasına kömək göstərmək məqsədi ilə beynəlxalq maliyyə təşkilatları tərəfindən Agentliyə ayrılan qrantlardan və kreditlərdən istifadə etmək;
 5. tender komissiyalarının işində qanun pozuntuları müəyyən olunduğu hallarda qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada öz səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq tədbirlər görmək;
 6. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xarici ölkələrin dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək;
 7. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada öz vəzifələrinin yerinə yetirilməsi, o cümlədən normativ hüquqi aktların işlənib hazırlanması, ekspertizaların keçirilməsi və məsləhətləşmələrin aparılması üçün dövlət orqanlarından mütəxəssislər dəvət etmək və ya müstəqil ekspertləri müqavilə əsasında işə cəlb etmək;
 8. dövlət satınalmaları sahəsində elmi-texniki, iqtisadi və normativ hüquqi məlumat bazalarını yaratmaq, məsləhət xidmətlərinin göstərilməsini təşkil etmək, dövlət satınalmaları sahəsində əldə olunmuş təcrübəni öyrənmək və geniş yaymaq məqsədi ilə müvafiq tədbirlər keçirmək, məlumatlar vermək və bülletenlər dərc etdirmək;
 9. öz səlahiyyətləri daxilində və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, dövlət satınalmaları ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət edilməsinə, beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair müəyyən edilmiş qaydada müvafiq təkliflər və məlumatlar təqdim etmək;
 10. satınalan təşkilat dövlət mənafelərinin qorunması məqsədilə, qanunla müəyyən edilmiş bütün tender təkliflərini, oferta və kotirovkaların aksept olunana qədər rədd edilməsi barədə qəbul edilmiş qərarı təsdiq etmək;
 11. satınalan təşkilat satınalma prosedurları ilə bağlı hər hansı qərarın qəbul olunmasına təsir göstərmək məqsədi ilə malgöndərənin (podratçının) saxtakarlıqla məşğul olmasını müəyyənləşdirdikdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda tədbirlər görmək;
 12. malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilən minimum məbləğdən yuxarı olduqda, onların digər satınalma metodlarının tətbiqi ilə həyata keçirilməsini təsdiq etmək;
 13. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda satınalan təşkilatın bir mənbədən satınalma üsulundan istifadə edilməsi qərarını təsdiq etmək;
 14. hər hansı tender təklifinin qiyməti müvafiq malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirsə, həmin təklifin rədd edilməsi barədə satınalan təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş qərarı təsdiq etmək;
 15. satınalan təşkilatın qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü və ya düşəcəyini bəyan edən malgöndərənin (podratçının) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş hallarda verilmiş şikayətlərinə baxmaq və şikayət alındıqdan sonra dərhal bu barədə satınalan təşkilata (və ya təsdiq edən orqana) bildiriş göndərmək;
 16. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda şikayət verildikdən sonra satınalma prosedurlarında iştirak edən və bu şikayətə aidiyyəti olan bütün malgöndərənlərə (podratçılara) şikayətin verilməsi və onun məzmunu barədə bildiriş göndərmək;
 17. şikayəti vermiş malgöndərənə (podratçıya), satınalan təşkilata və şikayətin baxılmasında iştirak etmiş hər hansı digər malgöndərənə (podratçıya) və ya dövlət orqanına çıxarılmış qərarın bir nüsxəsini qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətdə göndərmək;
 18. alınmış şikayət rədd edilmədikdə, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hüquqi müdafiə vasitələrindən birini və ya bir neçəsini tövsiyə etmək;
 19. tenderin yekun protokolunun surətini və satınalmalar barədə hesabatı almaq;
 20. satınalma müqaviləsi imzalanarkən satınalan təşkilat malların (işlərin və xidmətlərin) hər vahidinin qiymətlərini və meyarlarını dəyişdirməmək şərti ilə malların (işlərin və xidmətlərin) həcmini 15 faizə qədər artırıb-azaldılmasına razılıq vermək;
 21. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

Dövlət satınalmaları haqqında qanun[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikasında Dövlət satınalmaları haqqında Qanun 27 dekabr 2001-ci il tarixdə qəbul edilmiş və "Dövlət satınalmaları haqqında" Qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 2002-ci il tarixli, 668 saylı Fərmanı ilə 3 fevral 2002-ci il tarixdə qüvvəyə minmişdir. 22 noyabr 2002-ci il, 21 oktyabr 2005-ci il və 20 oktyabr 2006-cı il tarixli əlavə dəyişikliklər edilmişdir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmalarının iqtisadi, hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirir, satınalmalar zamanı dövlət vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi, müsabiqə və aşkarlıq əsasında bütün malgöndərənlərə (podratçılara) bərabər rəqabət mühiti yaradılması prinsipləri və qaydalarını müəyyən edir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri), nizamnamə fondunda dövlətin payı 30 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatlar tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət vəsaitləri, dövlətin aldığı və dövlət zəmanəti ilə alınmış kreditlər və qrantlar hesabına satın alınmasına şamil edilir.

Qanuna əsasən 50.000 manat və ondan yuxarı həcmdə bütün dövlət satınalmaları açıq tender vasitəsi ilə həyata keçirilir, malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti 5.000 manatdan aşağı olduqda satınalan təşkilat hər hansı satınalma metodundan istifadə edir. Tender predmetinin ehtimal olunan qiyməti 1.000.000 manat, büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda isə 3.000.000 manat və ya müvafiq olaraq sərbəst dönərli valyuta ilə buna ekvivalent məbləğdən yüksək olduqda, tender komissiyasının tərkibinə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və tender predmetinə aidiyyatı olan müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri daxil edilir. Azərbaycan Respublikasında keçirilən dövlət satınalma prosedurlarında istənilən rezident və qeyri-rezident hüquqi və ya fiziki şəxslər, yaxud hüquqi şəxslər birliyi, dövlət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, iddiaçı kimi iştirak edə bilərlər.

Dövlət satınalmalarını tənzimləyən sənədlər toplusu[redaktə | əsas redaktə]

Qanunlar

 1. Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il № 245-IIQ)
 2. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununtətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarınadəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə (Bakı şəhəri, 06 dekabr 2002-ci il № 399 - IIQD)

Fərmanlar

 1. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə (Bakı şəhəri, 29 yanvar 2002-ci il №668 )
 2. Bir sıra dövlət orqanlarının əsasnamələrinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında (Bakı şəhər 24 fevral 2003-cü il)
 3. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbayjan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbayjan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər edilməsi barədə (Bakı şəhəri, 26 dekabr 2002-ci il № 830)
 4. Azərbaycan Respublikası Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə (Bakı şəhəri, 26 fevral 2003-cü il № 855)

Sərəncamlar

 1. Sərəncam (Bakı şəhər 24 fevral 2003-cü il № 25)
 2. Sərəncam (Bakı şəhəri, 06 fevral 2002-ci il №15s)

Qərarlar

 1. Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsinin təsdiq edilməsi (Bakı şəhəri, 29 yanvar 2002-ci il №668 )
 2. Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsinin təsdiq edilməsi haqqında (Bakı şəhəri, 2 avqust 2002-ci il № 124)
 3. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər edilməsi barədə (Bakı şəhəri, 16 avqust 2002-ci il № 134)
 4. Güzəştlərin həcmi və tətbiqi Qaydasının, Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymətlərində dəyişikliklərin satınalma müqaviləsinə təsirinin hesablanması üsulunun təsdiq edilməsi və Bölünən hissələrin məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında (Bakı şəhəri , 28 oktyabr 2002-ci il № 165)
 5. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Bakı şəhəri, 20 may 2013-cü il, Q-12)