Azərbaycan SSR xalq rəssamlarının siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

1940-cı illər[redaktə | əsas redaktə]

1949[redaktə | əsas redaktə]

21 iyul 1949-cu ildən:[1]

 1. Fətullayev Nüsrət Möhsün oğlu

1950-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1955[redaktə | əsas redaktə]

30 aprel 1955-ci ildən:[a]

 1. Əbdürrəhmanov Fuad Həsən oğlu — heykəltəraş, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi

1960-cı illər[redaktə | əsas redaktə]

1960[redaktə | əsas redaktə]

24 may 1960-cı ildən:[b]

 1. Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlu — rəssam
 2. Axundov İsmayıl Hüseyn oğlu — rəssam
 3. Qaryağdı Cəlal Məhərrəm oğlu — heykəltəraş
 4. Kərimov Lətif Hüseyn oğlu — rəssam
 5. Sabsay Pinxos Vladimiroviç — heykəltəraş

1961[redaktə | əsas redaktə]

24 mart 1961-ci ildən:[4]

 1. Yefimenko Sergey Mitrofanoviç

1963[redaktə | əsas redaktə]

 1. Bəhlulzadə Səttar Bəhlul oğlu
 2. Tahir Teymur oğlu Salahov

1964[redaktə | əsas redaktə]

29 iyun 1964-cü ildən:[c]

 1. Əbdürrəhmanov Nadir Qənbər oğlu — rəssam
 2. Vlasov Mixail Aleksandroviç — rəssam
 3. Kazımzadə Kazım Məmmədəli oğlu — rəssam
 4. Rəhmanzadə Maral Yusif qızı — rəssam

1967[redaktə | əsas redaktə]

 1. Nərimanbəyov Toğrul Fərman oğlu

7 iyul 1967-ci ildən:

 1. Mirzəzadə Böyükağa Məşədi oğlu

1970-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1973[redaktə | əsas redaktə]

 1. Məmmədov Tokay Həbib oğlu

12 oktyabr 1973-cü ildən:[6]

 1. Xalıqov Qəzənfər Ələkbər oğlu

1974[redaktə | əsas redaktə]

1 iyun 1974-cü ildən:[7]

 1. Əfqanlı-Cəfərova Bədurə Məlik qızı

1977[redaktə | əsas redaktə]

5 dekabr 1977-ci ildən:[8]

 1. Rzaquliyev Elbəy Mirzəhəsan oğlu
 2. Şahtaxtinskaya Elmira Həbibulla qızı

1979[redaktə | əsas redaktə]

23 fevral 1979-cu ildən:[9]

 1. Hüseynov Yusif İsmayıl oğlu

1980-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1982[redaktə | əsas redaktə]

1 dekаbr 1982-ci ildən:[10]

 1. Əliyev Bаbа Bаlаbаbа oğlu
 2. Əliyev Kаmil Müseyib oğlu
 3. Əliyev Hüseyn Əlirzа oğlu
 4. Mirqаsımov Mirələsgər Mirəsədullа oğlu
 5. Nərimаnbəyov Vidаdi Yаqub oğlu
 6. Sаlаmzаdə Sаlаm Əbdülqаsım oğlu
 7. Tаğıyev Tаğı Əzizаğа oğlu
 8. Eldаrov Ömər Həsən oğlu

1987[redaktə | əsas redaktə]

 1. Nəcəfzadə Kamil Nəcəf oğlu

1988[redaktə | əsas redaktə]

 1. Babayev Rasim Hənifə oğlu
 2. Zeynalov İbrahim İsmayıl oğlu

1989[redaktə | əsas redaktə]

 1. Səfərova Xalidə Ələkbər qızı
 2. Cəfərov Asəf Əli İskəndər oğlu

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. İlham Rəhimli (2017). Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. səh. 65.
 2. "Республиканын инҹәсәнәт ишчиләринә Азәрбайҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәйасәт Һей'әтинин Фәрманы". № 103 (9828). Коммунист. 1 май 1955-ҹи ил: сәһ. 1.
 3. "Азәрбајҹан ССР Фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Коммунист. 25 мај 1960-ҹы ил: сәһ. 2.
 4. İlham Rəhimli (2017). Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası. III cild. Azərnəşr. səh. 165.
 5. "Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә". № 27 (1280). Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. 4 ијул 1964-ҹү ил: сәһ. 1.
 6. Rəssam Q.Ə.Xalıqova Azərbaycan SSR xalq rəssamı fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 12 oktyabr 1973-cü il tarixli Fərmanıanl.az sayt]]ı
 7. Respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 iyun 1974-cü il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 8. Respublikanın təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 dekabr 1977-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 9. Respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 10. Respublika təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekаbr 1982-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
Sənədlər
 1. Azərbaycan sovet teatr, musiqi və təsviri incəsənətinin inkişaf etdirilməsində görkəmli xidmətlərinə görə Respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 aprel 1955-ci il tarixli Fərmanı[2]
 2. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının və Azərbaycan Kommunist partiyasının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan SSR-də təsərrüfat quruculuğu və mədəni quruculuq sahəsində qazanılmış müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[3]
 3. Sənaye, kənd təsərrüfatı, elm, mədəniyyət, səhiyyə və maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 1964-cü il 29 iyun tarixli Fərmanı[5]