Azərbaycan aqrar elmi (jurnal)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Azərbaycan Aqrar Elmi
Azerbaijan Journal of Agrarian Sciences
Baş redaktor i.ü.f.d.Amal Həsənli
Növ Jurnal
Format A4
Tiraj 1000
Təsisçi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Qərargah Azərbaycan, İndeks 1016, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 8-ci Köndələn küçəsi
Dil Azərbaycan, Rus, English
Səhifə 160-180
ISSN 0205-6976

Azərbaycan aqrar elmi - Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elmi-nəzəri beynəlxalq indeksli jurnalı.

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı (Vestnik selʹskohozâjstvennoj nauki - ISSN:0205-6976)1968-ci ildə Azərbaycan SSR kənd Təsərrüfatı Naziriliyinin nəzdində "Kənd Təsərrüfatı Elminin Xəbərləri" adı ilə yaradılmışdır. Jurnalın təsisçisi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyidir.

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsinin 11 mart 1990-cı ildə 192 N-li əmri ilə jurnalın adı dəyişdirilərək -,,Azərbaycan Aqrar Elmi" jurnalı adlandırılmış və hər nömrəsi beş çap vərəqi həcmində olmaqla ayda bir dəfə nəşr olunması məqsədəuyğun hesab edilmişdir.

Jurnal 1990-cı ildən sonra bütün digər mətbuat orqanları kimi jurnal özünümaliyyələşdirmə (təsərrüfat hesablı) prinsipi ilə işləyir. Respublikamız müstəqillik əldə etdiyi vaxta qədər jurnal dövlət büdcəsindən maliyyələşib və ildə altı nömrəsi dərc edilmişdir. "Kənd Təsərrüfatı Elmi Xəbərləri" jurnalı kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrinə aid tədqiqatların nəticələri haqqında məqalə və məlumatlar, elmi-nəzəri problemlərə, metodika məsələrinə və elmi diskussiyalara aid materiallar habelə başqa əsərlər barədə tənqidi və biblioqrafiya məlumatları dərc edilmişdir.Jurnalın əkinçilik və bitkiçilik, heyvandarlıq və baytalıq, kənd təsərrüfatının mexanikiləşdirilməsi və elektriktiləşdirilməsi, meşəçilik və aqromeliorasiya, hidrotexnika və meliorasiya, iqtisadiyyat və istehsalın təşkili və sair bölmələri fəaliyyət göstərmişdir.

Fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1992-ci ilin büdcə layihəsində respublika büdcəsindən maliyyələşən qəzet və jurnallara büdcədən subvensiya verilməsi dayandırılmışdır. Jurnal təsərrüfat hesabı ilə fəaliyyət göstərməli olmuşdur.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 16 dekabr 1999-cu il 190 N-li qərarı ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat İnstitutları əsasında "Azərbaycan Aqrar Elmi Mərkəzi" yaradılmış və "Azərbaycan aqrar elmi" jurnalı Elmi Mərkəzin tərkibinə daxil edilmişdir.

Jurnal Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elmi-tədqiqat institutlarında və digər aqraryönümlü elmi-tədqiqat və təhsil müəssisələrində aparılan respublikanın kənd təsərrüfatı üçün mühüm əhəmiyət kəsb edən torpaqlarının münbitliyinin yaxşılaşdırılması, biomüxtəlifliyinin qorunması, saxlanılması və istifadəsi, bitkiçilikdə və heyvandarlıqda yeni yüksək məhsuldar sort və cinslərin yaradılması, mütərəqqi texnologiyaların hazırlanması və kənd təsərrüfatı yönlü müəssisə , institutu, ali məktəb müəllimlərinin, elm adamlarının, dissertantların, doktorların yazıları dərc olunur. Jurnal elmi işçilərin, kənd təsərrüfatı ali məktəb və texnikum müəllimlərin, həmçinin kənd təsərrüfatı mütəxəsisləri və rəhbər işçilərinin istifadəçisi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Jurnal kənd təsərrüfatı elmi idarələrində tədqiqat işlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsinə aktual problemlərin müvəffəqiyyətlə həll edilməsinə, yeni mütərəqqi metod və üsulları elmi surətdə yekunlaşdırılıb respublikanın təsərrüfatlarında həyata keçirilməsinə hərərəfli kömək etməyi qarşısına vəzifə qoymuşdur.

Hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm Mərkəzinin Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun binasında yerləşir. Jurnal Azərbaycan Aqrar Elmi Mərkəzinin elmi-tədqiqat İnstitutları ilə bağladıdığı müqavilələrlə fəaliyyət göstərir. Jurnalın ildə 4 nömrəsi nəşr olunur.

Jurnalın baş redaktoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Həsənli Amal Rasim oğludur.

Xarici Keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

ISSN

WorldCat - Kănd tăsărru̇faty elmi khăbărlări = Vestnik selʹskokhozi︠a︡ĭstvennoĭ nauki

- Texas University Library


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]