Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş şiə kitablarının siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş şiə kitablarının siyahısı

Hədis[redaktə | əsas redaktə]

 • Ayətullah Şeyx Muhəmməd Rza əl-Müzəffər, Əqaidul-İmamiyyə (On iki imam şiələrinin etiqadları). Tərc.: Hilal Ağamoğlanov. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2017, 144 səh.
 • Əhməd Əmini, "Əl-Ğədir", 1-ci cild, tərc.: Zaur Məmmədov, 560 səh., Bakı, "Qələm", 2014.
 • Əllamə Kuleyni, Usuli-Kafi, 1-ci cild, tərc.: Elgiz Tağızadə, "Mübahilə", 2005, 991 səh.
 • Əllamə Muhəmmədbaqir Məclisi, əl-Əqaid (Əqidə). Tərc. : Baqir Cəfəri (B.Bayramov). Bakı, «Nurlar», 2020, 96 səh.
 • Habil İsgəndərli, Əhli-beyt (ə) əhli-sünnət güzgüsündə, Bakı, "Şirvannəşr", 2007, 770 səh. (4 cild)
 • Həzrəti Əmr Əli ibn Əbu Talib (ə), Nəhc'ül-bəlağə (Həzrət Əlinin xütbələri, vəsiyyətləri, əmrləri, hikmət və möcüzələri), tərc.: Teymur Kərimli, Hafiz Abıyev, Bakı, "Sabah", 1993, 400 səh. ISBN 5-86106-064-9
 • Hürr Amili, Hədisi-Qüdsi, tərcümə: M. Əkbərzadə, Bakı, 2008
 • İbn Babəveyh Qumi, əl-İmamətu vət-təbsirətu minəl-heyrət (İmamət – heyrətdən aydınlığa). Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, «Nurlar», 2017, 184 səh. ISBN 978-9952-507-42-3
 • İbn Qavləveyh Qumi, Kamiluz-ziyarat. Tərc. : Hilal Ağamoğlanov. Bakı, “Ələm” Nəşriyyatı, 2016, 616 səh.
 • İmam Həsən Əskəri (ə), Təfsir (İmam Həsən Əskəriyə (ə) nisbət verilən Təfsir). Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, "Nurlar", 2019, 688 səh.
 • İmam Hüseynə (ə) əza saxlamaq bidətdirmi?, tərc.: Fərhad Mirzə, Bakı, "313news.net", 2014. 39 səh.[1]
 • Kərbəla torpağının şəfası, tərc.: Fərhad Mirzə, Bakı, 313news.net, 2013. 44 səh.[2][3]
 • Məhəmməd Reyşəhri, "İmam Məhdi" ensiklopediyası. On cilddə. 1-ci cild. Bakı, tərc.: Mircəfər Eyyubzadə, "Zərdabi", 2015, 368 səh. ISBN 978-9952-504-05-7[4]
 • Məhəmməd Reyşəhri, "İmam Məhdi" ensiklopediyası. On cilddə. 2-ci cild. Bakı, tərc.: Mail Yaqubov, "Zərdabi", 2015, 304 səh. ISBN 978-9952-504-05-7
 • Məhəmməd Reyşəhri, "Mizanul-hikmət", 8 cilddə, 1-ci cild, tərc.: Mais Ağaverdiyev, Bakı, "Zərdabi", 2014, 630 səh. ISBN 978-9952-460-41-4[5]
 • Muhəmməd ibn Məsud, Əyyaşinin təfsiri. Tərc. : Hilal Ağamoğlanov. Bakı, "Nurlar", 2020, 976 səh.
 • «Nəhc əl-Bəlağə»-nin 228-ci xütbəsi barədə araşdırma, tərc.: Fərhad Mirzə, Bakı, 313news.net, 19 səh.
 • Seyyid Rəzi, Nəhcül-bəlağə, tərc.: Ağabala Mehdiyev, Dürdanə Cəfərli, Etibar Quliyev, Bakı, "Nurlar", 2006. ISBN 9952-403-25-7
 • Süleym ibn Qeys əl-Hilali, "Ali-Muhəmmədin sirləri", tərc.: Taleh Abbasov, Bakı, "Nurlar", 2015, 312 səh. 1000 tiraj.[6]
 • Süleym ibn Qeys Hilali, Alı̇-Muhəmmədı̇n sı̇rləri. (II nəşr) Tərc. : Hilal Ağamoğlanov. Bakı, «Nurlar», 2018, 376 s.
 • Süleym ibn Qeys əl-Hilali, İlk kitab, tərc.: Rövşən Abdullaoğlu, Bakı, "Qədim Qala", 2012. 192 səh. ISBN 978-9952-8175-4-6[7][8]
 • Şeyx Abbas Qumi, Beytül-əhzan, tərc.: Ceyhun Cəfərov
 • Şeyx Bərqi, əl-Məhasin (Gözəlliklər). Tərc. : İsrafil Məmmədli. Bakı, "Nurlar", 2019, 704 səh.
 • Şeyx Həsən ibn Əli, Tuhəful-uqul ən alir-rəsul (Peyğəmbər ailəsindən ağıl sahiblərinə töhfələr). Tərc. : İsrafil Məmmədli. Bakı, «Nurlar», 2018, 568 səh.
 • Şeyx Himyəri , Qurbul-isnad (Yaxın İsnad. İmam Sadiq (ə), İmam Kazim (ə) və İmam Rzadan (ə) nəql olunmuş hədislər). Tərc. : Fərid Abdullah, Rəhman Abdullayev. Bakı, "Nurlar", 2019, 376 səh.
 • Şeyx Kuleyni, Ravzatul-kafi (Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytdən (ə) nəql olunmuş hədislər). Tərc. : İsrafil Məmmədli. Bakı, "Nurlar", 2019, 456 səh.
 • Şeyx Muhəmməd ibn İbrahim ibn Cəfər, Kitabul-Ğeybə (Qeybət-i Numani), tərc.: İdris Hüseynzadə, Bakı, "Nurlar", 2014, 384 səh.
 • Şeyx Müfid, əl-İrşad ( Allahın Höccətlərini tanımağa yönləndirmə. On iki İmamın həyatı) Tərc. : Peyman Məmmədov, Səyavuş Yəhyayev, Məhəmməd Xəlilov, Hilal Ağamoğlanov, Fərid Abdullah, İlqar Qürbətzadə. Bakı, «Nurlar», 2018, 552 səh.
 • Şeyx Nümani, Kitabul-Ğeybə (İmam Mehdinin (ə) qeyb dövrü). Tərc. : İdris Hüseynzadə. Bakı, "Nurlar", 2019, 328 səh.
 • Şeyx Səduq, Kəmalud-din və təmamun-nemət. Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, «Nurlar», 2016, 136 səh. ISBN 978-9952-403-35-6
 • Şeyx Səduq, Səvabul-əmal və iqabul-əmal (Əməllərin mükafat və cəzası). Tərc. : Müşfiq Mehdibəyli, Peyman Məhəmmədov. Bakı, «Nurlar», 2017, 416 səh. ISBN 978-9952-508-85-7
 • Şeyx Səduq, Əl-Etiqadat (Etiqadlar). Tərc. : Hilal Ağamoğlanov. Bakı, «Nurlar», 2017, 192 səh. ISBN 978-9952-507-42-3
 • Şeyx Səduq, əl-Xisal (Xislətlər, Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytdən (ə) nəql olunmuş hədislər ). Tərc. : İsrafil Məmmədli. Bakı, "Nurlar", 2020, 784 səh.
 • Şeyx Səduq, Fəzailuş-şiə - Sifatuş-şiə (Şiənin fəzilət və xüsusiyyətləri). Tərc. : Peyman Məmmədov. Bakı, «Nurlar», 2017, 144 səh.
 • Şeyx Səduq, İləluş-şəraye (İlahi qanunların səbəbləri. 1-ci cild). Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, «Nurlar», 2017, 464 səh. ISBN 978-9952-507-63-8
 • Şeyx Səduq, İləluş-şəraye (İlahi qanunların səbəbləri. 2-ci cild). Tərc. : Səyavuş Yahyayev. Bakı, «Nurlar», 2018, 464 səh.
 • Şeyx Səduq, Uyunu Əxbarir-Rza ( İmam Rzanın (ə) hədis çeşməsi). Tərc. : Hilal Ağamoğlanov, Fərid Abdullah, Musa Hüseynli. Bakı, "Nurlar", 2019, 744 səh.
 • Şeyx Səffar, Bəsairud-dərəcat fi fəzaili Ali-Muhəmməd (əleyhimussəlam) (Ali-Muhəmmədin (əleyhimussəlam) fəzilətlərinə dair dərəcələrin idrakı). Tərc.: Hilal Ağamoğlanov. Bakı, «Nurlar», 2017, 720 səh. ISBN 978-9952-507-67-6
 • Şeyx Tusi, əl-Ğeybə (Qeyb dövrü). Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, «Nurlar», 2018, 416 səh.
 • Şeyx Təbəri, Dəlaiulul-İmamət (İmamət dəlilləri). Tərc. : İsrafil Məmmədli. Bakı, «Nurlar», 2019, 496 səh.
 • Şeyx əl-Xəzzaz Qumi, Kifayətul-əsər fin-nususi ələl-əimmətil-isna əşər (On iki imama dair söylənilən yetərli hədislər). Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, «Nurlar», 2017, 216 səh.

Təfsir[redaktə | əsas redaktə]

 • Cəfər Sübhani, Nümunəvi tərbiyəçi, tərc.: Niyam Aqil, Bakı, "Zərdabi", 2011
 • Məhəmmədhüseyn Təbatəbai, "Əl-Mizan Qurani-Kərimin təfsiri", İyirmi cilddə, 1-ci cild, tərc.: Elşən Mustafaoğlu, 696 səh. Bakı, "Qələm", 2010. ISBN 978-9952-460-10-0
 • Möhsün Qiraəti, Nur təfsiri. On iki cilddə. I-II cild. tərc.: Haci Arzu, Bakı, "Nurlar", 2014, 768 səh. ISBN 978-9952-490-41-1[9]

Tarix[redaktə | əsas redaktə]

 • Əbdürrəhim Əbazəri, İmam Musa Sədrin həyatı, 105 səh, 3000 tiraj[10]
 • Əli Əsğər Rizvani, Qədir-Xum, tərc.: Maqsud Sayıl, Müqəddəs Cəmkərаn məscidi, 2006, 5000 tiraj
 • Həqiqətdən doğan əfsanə. Ömər bin əl-Xəttab və Ümmü Gülsümün nigahı, Bakı, 313news.net, 2014[11]
 • Cavad Mühəddisi, Bilal, tərc.: Məhəmməd Turan, "Faiz", 2005, 31 səh. 3000 tiraj
 • Cavad Mühəddisi, Həbib ibn Məzahir, tərc.: Məhəmməd Turan, "Faiz", 2005, 36 səh. 3000 tiraj
 • Cavad Mühəddisi, Müslim ibn Əqil, tərc.: Məhəmməd Turan, "Faiz", 2005, 56 səh. 3000 tiraj
 • Cavad Mühəddisi, Səlman Farsi, tərc.: Məhəmməd Turan, "Faiz", 2005, 57 səh. 3000 tiraj
 • Cavad Mühəddisi, Seyyidüş-şühəda Həmzə, tərc.: Məhəmməd Turan, "Faiz", 2005, 57 səh. 3000 tiraj
 • Hüseyn Məzahiri, "On dörd məsum"un həyatı , tərc.: İsmayıl İsmayılov, 2013
 • Mehdi Pişvayi, Məsum imamların (ə) tarixi, Bakı, "Qələm", tərc.: Mais Ağaverdiyev, 2004, 484
 • Mehdi Pişvayi, Məsum imamların (ə) tarixi, Bakı, "Mirasnəşr", tərc.: Mətanət Hüseynova, 2011, 480 səh. ISBN 978-9952-450-48-4
 • Məhəmmədi İştihardi, Həzrət Zeynəbin (s.ə.) həyatı, tərc.: Vüsal Hüseynzadə və Maqsud Sayil, 2000, "Məhdiyyə", 3000 tiraj
 • Rəsul Cəfəryan, Məsum imamların siyasi-ictimai həyatı, Bakı, "Qələm", tərc.: Qədir Məmmədov və Rza Şükürlü, 2014
 • Rəsuli Məhəllati, Peyğəmbərlərin həyatı, İki cilldə, 1-ci cild, tərc.: Z. Bağırov, 2009
 • Rəsuli Məhəllati, Peyğəmbərlərin həyatı, İki cilldə, 2-ci cild, tərc.: Mehman Müctəba, 2013

Əqidə[redaktə | əsas redaktə]

 • Cəfər Sübhani, Vəhhabi cərəyanı, tərc.: Yusif Bağırov, Bakı, "Zərdabi", 2014, 240 səh.
 • Əli Kurani, Zühur əsri, tərc.: M.Əlizadə, "Dinin fəxri", 352 səh. 5000 tiraj
 • Əllamə Əskəri, Qəza və qədər, tərc.: İdris Hüseynzadə, Bakı, 313news.net, 2016, 16 səh.[12]
 • Misbah Yəzdi, İslamda əqidə əsasları, tərc.: Mail Yaqub, Bakı, "Nurlar", 2012, 224 səh. ISBN 978-9952-460-09-4
 • Mürtəza Mütəhhəri, İslam elmləri ilə tanışlıq. tərc.: Kollektiv, Bakı, "Mirasnəşr", 2014, 400 səh.[13]
 • Məhəmməd Həsən Qəzvini, Vəhhabi firqəsi, tərc.: C. Allahverdiyev, C. Əyyubov, A.Əhmədov, Bakı, "Zərdabi", 2014, 208 səh.
 • Nəcmuddin Təbəsi, Vəhhabi əqidəsinə əqli bir baxış, tərc.: Maqsud Sayıl, Niyaməddin Babazadə, Elnur İsmayılov, Bakı, "Zərdabi", 2014, 288 səh.
 • Şeyx Əli Ali-Muhsin, Müsəlmanların xəlifəsi kimdir?, tərc.: İdris Hüseynzadə, Bakı, "Ələm", 2016 , 184 səh., 1000 tiraj

Dua[redaktə | əsas redaktə]

İctimai-Fəlsəfi[redaktə | əsas redaktə]

 • Baqir Sədr, Modern insan və tanrı, Bakı, "Parlaq İmzalar", 2015[14]
 • Cavad Amuli, İbadətlərin hikməti, tərc.: Əli Nurməmmədov, Bakı, "Mirasnəşr", 2013, 312 səh.
 • Cavad Amuli, Kərbəla hərəkatı işığında əqlin inkişafı, tərc.: Bəxtiyar Hüseynov, Bakı, "Nurlar", 2014, 256 səh. ISBN 978-9952-490-58-9
 • Cavad Amuli, "Məfatih əl-həyat", tərc.: Maqsud Sayıl, Bakı, "Nurlar", 2013, 520 səh. ISBN 978-9952-460-90-2
 • Cavad Amuli, "Qadın əzəmət və gözəllik güzgüsündə", tərc.: Famil Şirvanov, Bakı, "Nurlar", 2013, 312 səh.
 • Cavad Mühəddisi, İctimai əxlaq, Bakı, 2012, ISBN 978-9952-8175-5-3
 • Əbdülhüseyn Dəstğeyb, Quranın qəlbi, tərc.: M. Müctəba, Bakı, "Mirasnəşr", 2014, 264 səh. ISBN 978-9952-490-23-7
 • Əbdülhüseyn Dəstğeyb, Qəlbi-səlim (Sağlam qəlb), tərt.: Məhəmməd Haşim Dəstğeyb, tərc.: Mircəfər Eyyubzadə, Bakı, "Nurlar", 2014, 312 səh.
 • Hüseyn Dehnəvi, Uşaqlı ailə üçün hər şey, tərc.: Ağabala Mehdiyev, Bakı, "Parlaq İmzalar", 2014, 504 səh. ISBN 978-9952-8236-5-3[15]
 • Məhəmməd Reyşəhri, Gənclərin hikmətnaməsi, tərc.: Tofiq Əsədov, Bakı, "Parlayan Günəş", 2010, ISBN 978-9952-8140-1-9
 • Məhəmməd Səidmehr, Kəlam elmi, I-II cild, Bakı, "Nurlar", 2013, 1500 tiraj.
 • Məhəmmədsaleh Musəvi Xoyi, "Kərbəla şəhidləri", tərc.: Bəxtiyar Hüseynov, Bakı, "Zərdabi", 2014, 256 səh.
 • Misbah Yəzdi, Axirət azuqəsi, tərc.: Füzuli Şəfiyev, Bakı, 2013, 500 tiraj
 • Misbah Yəzdi, Əbədi öyüd, 2013
 • Misbah Yəzdi, Quranda cəmiyyət və tarix, tərc.: Mail Yaqubov, 2009, 3000 tiraj
 • Misbah Yəzdi, Quranda əxlaq. Bakı, "Nurlar", 2011, 536 səh. ISBN 978-9952-460-22-3
 • Musa Sədr, Dinlərin insanlara xidməti, tərc.: Adil Hüseynov, Bakı, "Ziya", 184 səh. ISBN 978-9952-34-207-9
 • Məhəmməd Reyşəhri, Ailə təməli, tərc.: Əfzələddin Rəhimov, 2014, 1000 tiraj.
 • Məhəmmədhüseyn Təbatəbai, Qadın, tərc.: M. Şəkərova, Bakı, 2013, 1000 tiraj
 • Müctəba Tehrani, İlahi əxlaq, tərc.: F. Şükürova, Bakı, 2013
 • Mürtəza Mütəhhəri, Hicab, tərc.: M. Süleymanov, Bakı, 2013
 • Mürtəza Mütəhhəri, Doğruların dastanı, tərc.: Səadət Əlizadə, Bakı, "Əbədi nur", 2013, 328 səh. ISBN 978-9952-460-53-7[16]
 • Mürtəza Mütəhhəri, İlahi ədalət, tərc.: Ağabala Mehdiyev, 2013
 • Mürtəza Mütəhhəri, İmam Hüseyn qəhrəmanlığı, tərc.: Mircəfər Eyyubzadə, 2012, 3000 tiraj
 • Mürtəza Mütəhhəri, "İslam və zamanın ehtiyacları" (I və II cild), tərc.: Arzu Eyvazov (1-ci cild), Dilman Şahmərdanlı və Ağabala Mehdiyev (2-ci cild), Bakı, "Parlayan Günəş", 2012, 456 səh. ISBN 978-9952-8150-2-3
 • Mürtəza Mütəhhəri, İslamda qadın haqları, tərc.: Şəfa Hətəmova, Bakı, "Nurlar", 2012, 296 səh. ISBN 978-9952-460-34-6[17]
 • Mürtəza Mütəhhəri, Kamil insan, tərc.: Ağabala Mehdiyev, Bakı, "Parlaq İmzalar", 2013, 320 səh. ISBN 978-9952-8150-8-5[18]
 • Mürtəza Mütəhhəri, Ruhun təharəti, top.: Hüseyn Vaizi Nejad, tərc.: E. Eldar oğlu Mahmudov, Bakı, "Nurlar", 2017, 368 səh.
 • Mürtəza Mütəhhəri, Teizm seminarları, tərc.: Rauf İmranoğlu, Bakı, "Parlaq İmzalar", 2014, 416 səh. ISBN 978-9952-8257-2-5
 • Rəsuli Məhəllati, Günahın acısı, tərc.: Oktay Məmmədov, 2011, 1000 tiraj.
 • Ruhullah Xomeyni, Adabus-səlat, tərc.: Ağabala Mehdiyev, Bakı, "Mirasnəşr", 2012, ISBN 978-9952-460-39-1
 • Yusif Qulami, Qadın-kişi münasibətləri, tərc.: Ağabala Mehdiyev, Bakı, "Parlaq İmzalar, 2013, 256 səh. ISBN 978-9952-8150-9-2[19]
 • Şeyx Abbas Qumi, Möminlərin zinəti, tərc.: Z. Bağırov, Bakı, 2012
 • Şeyx Həsən əl-Nəcmi, İmamların (əleyhimussalam) elmi, tərc.: İdris Hüseynzadə, Bakı, 313news.net, 2015[20]

Şərh[redaktə | əsas redaktə]

 • Qüdrətullah Məşayixi, İslamda hüquq nəzəriyyəsi, tərc.: Faiq Vəlioğlu, Bakı, "Nurlar", 2015, 424 səh. ISBN 978-9952-490-83-1

Şiə-Sünni mübahisəsi[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. İmam Hüseynə (ə) əza saxlamaq bidətdirmi?
 2. Yeni kitab: Kərbəla torpağının şəfası
 3. "Kərbəla torpağının şəfası" kitabçasının 2-ci nəşri işıq üzü görüb
 4. İmam Mehdi Ensiklopediyası (Annotasiya)
 5. Mizanül-Hikmət (Annotasiya)
 6. İslamın ilk kitabı "Ali-Muhəmmədin sirləri" kitabı artıq satışda
 7. "İlk Kitab (II nəşr)"(azərb.)). qedimqala.az. 2015-08-09 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-08-09.
 8. İlk kitab (Annotasiya)
 9. "Nu r təfsiri" (Annotasiya)
 10. İMAM MUSA SƏDRİN HƏYATI
 11. Ömər bin əl-Xəttab və Ümmü Gülsümün nigahı (elmi araşdırma) - PDF və WORD
 12. Qəza və qədər - Əllamə Mürtəza əl-Əskəri. oxu; yüklə
 13. "İslam elmləri ilə tanışlıq" (Annotasiya)
 14. “Modern insan və Tanrı” kitabı işıq üzü görüb
 15. Uşaqlı ailə üçün hər şey (Annotasiya)
 16. Doğruların dastanı (Annotasiya)
 17. İslamda qadın haqları (Annotasiya)
 18. Kamil insan (Annotasiya)
 19. Qadın-kişi münasibətləri (Annotasiya)
 20. İmamların (əleyhimussalam) elmi - Şeyx Həsən əl-Əcmi

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]