Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayı20 avqust 1935-ci ildə keçirilmişdir.

V qurultayın gündəliyindən[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Rəyasət Heyətinin, Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 3 yanvar 1931-ci il tarixli qərarı ilə həmin il yanvarın 25-də Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayı keçirilmişdi. Bu münasibətlə 18 nəfərdən ibarət dövlət komissiyası yaradılmış, bütün təşkilati məsələlərin həlli bu komissiyaya tapşırılmışdı.

Türk mədəniyyət sarayında keçirilmiş qurultayı giriş nitqi ilə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri Q.Musabəyov açmış, ötən qurultaydan keçən 6 il ərzində müəllimlər ordusunun həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə artımından danışmış, ictimai-siyasi məsələlərə toxunmuşdu.

Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri D.Bünyadzadə məruzə etmiş, kəndin sosialistcəsinə yeniləşməsində, kolxoz quruculuğunda, kütləvi savadsızlığın ləğvində kənd müəllimlərinin əvəzolunmaz rolundan danışmış, mədəniyyət cəbhəsində, maarif sahəsində uğurlardan fakt və rəqəmlər əsasında söhbət açmışdır.

Məruzə ətrafında müzakirələrdə, çıxışlarda ayrı-ayrı fənlər üzrə dərslik çatışmazlığı, sinif otaqlarının olmadığı, qızların kiçik yaşlarından ərə verilməsindən, mədəni-maarif işinə zəif nəzarətdən və s. məsələlərdən söhbət açılmışdır. Xalq maarif komissarının müavini A.Sultanova çıxışında ümumi təhsilə cəlb olunma sahəsində yol verilən nöqsanlardan bəhs etmiş, D.Bünyadzadə yekun sözü söyləmişdir.

Qurultayda "Kənd müəllimləri üçün əlavə güzəştlər haqqında" Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Rəyasət Heyətinin, Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 25 yanvar 1931-ci il tarixli qərarı oxunmuşdur. Qərarda kənd məktəbində işləyən müəllimlərə sosial sığortada nəzərdə tutulan təqaüd verilməsi, kənd müəllimləri uşaqlarının ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbulu zamanı təqaüd verilməsi və s. güzəştlər əksini tapmışdır.

Azərbaycan K(B)P Mərkəzi Komitəsinin katibi Ağa Sultanov böyük nitq söyləmiş, qurultayı bağlı elan etmişdir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]