Azərbaycanda məməlilərin siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
(Azərbaycan məməlilərinin siyahısı səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycan Respublikası ərazisində 109 məməli növü məlumdur.

Siyahıdakı 109 növdən, 2-si nəsli kəsilmə təhlükəsi olan növlər, 5-i həssas növlər və 13-ü nəsli kəsilmə təhlükəsinə yaxın olan növlər.

Aşağıdakı etiketlər IUCN hesablamalara görə hər növün məhvolma təhlükəsini vurğulamaq üçün istifadə edilər:

EX Extinct Nəsli kəsilmiş
CR Critically Endangered Son həddə çatmışlar
EN Endangered Nəsli kəsilmə təhlükəsi olanlar
VU Vulnerable Həssas növlər
NT Near Threatened Nəsli kəsilmə təhlükəsinə yaxın olanlar
LC Least Concern Kiçik təhlükə altında
DD Data Deficient Haqqında məlumat olmayanlar
NE Not Evaluated Təhlükəsiz

Siyahı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Dəstə Növlərinin sayı
Yırtıcılar (Carnivora) 16
Cütdırnaqlılar (Artiodactyla) 9
Təkdırnaqlılar (Perissodactyla) 1
Yarasalar (Chiroptera) 31
Cücüyeyənlər (Eulipotyphla) 13
Gəmiricilər (Rodentia) 37
Dovşankimilər (Lagomorpha) 2
Adı Latınca adı Müəllifi, Takson IUCN statusu Şəkil
Dəstə: Yırtıcılar (Carnivora)
Fəsilə: İtlər (Canidae)
Adi canavar Canis lupus Linnaeus, 1758 LC Kolmården Wolf.jpg
Adi tülkü Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 LC Vulpes vulpes sitting.jpg
Adi çaqqal Canis aureus Linnaeus, 1758 LC Canis aureus - golden jackal.jpg
Fəsilə: Pişiklər (Felidae)
Qamışlıq pişiyi Felis chaus Schreber, 1777 LC FelisChausMunsiari1.jpg
Çöl pişiyi Felis silvestris Schreber, 1777 LC Felis silvestris silvestris.jpg
Adi vaşaq Lynx lynx Linnaeus, 1758 LC Lynx lynx (Linnaeus, 1758).jpg
Manul Felis manul Pallas, 1776 NT Manul close.jpg
Bəbir Panthera pardus Linnaeus, 1758 NT Panthera pardus japonensis JdP.jpg
Fəsilə: Kaftarlar (Hyaenidae)
Zolaqlı kaftar Hyaena hyaena Linnaeus, 1758 NT Winifred austen hyena.jpg
Fəsilə: Dələkimilər (Mustelidae)
Su samuru Lutra lutra Linnaeus, 1758 NT Otter in Southwold.jpg
Porsuq Meles meles Linnaeus, 1758 LC Meles.meles.jpg
Daşlıq dələsi Martes foina Erxleben, 1777 LC Steinmarder 4 2010.jpg
Qaqum Mustela erminea Linnaeus, 1758 LC Mustela.erminea.jpg
Adi gəlincik Mustela nivalis Linnaeus, 1766 LC Mustela nivalis -British Wildlife Centre-4.jpg
Safsar Vormela peregusna Güldenstädt, 1770 VU Marbled polecat.jpg
Fəsilə: Əsl suitilər (Phocidae)
Xəzər suitisi Pusa caspica Gmelin, 1788 EN Каспийский тюлень.jpg
Fəsilə: Yenotlar (Procyonidae)
Amerika yenotu Procyon lotor Linnaeus, 1758 LC Raccoon (Procyon lotor) 1.jpg
Fəsilə: (Ursidae)
Qonur ayı Ursus arctos Linnaeus, 1758 LC Lightmatter Alaskan brownbear.jpg
Dəstə: Cütdırnaqlılar (Artiodactyla)
Fəsilə: (Bovidae)
Bezoar keçisi Capra aegagrus Erxleben, 1777 VU Bezoarziege.jpg
Dağıstan turu Capra cylindricornis Blyth, 1841 NT Capra cylindricornis 2.JPG
Ceyran Gazella subgutturosa Güldenstädt, 1780 VU Gazella subgutturosa.jpg
Muflon Ovis orientalis Gmelin, 1774 VU Muffelwild12.4.2008 007.jpg
Qarapaça Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758 LC Rebeco. Picos de Europa..jpg
Fəsilə: Marallar (Cervidae)
Avropa cüyürü Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 LC Capreolus capreolus 2 Jojo.jpg
Nəcib maral Cervus elaphus Linnaeus, 1758 LC RedDeerCaithness.jpg
Xallı maral Cervus nippon Temminck, 1838 LC Cervus nippon dybowski nbg.jpg
Fəsilə: Donuzlar(Suidae)
Çöldonuzu Sus scrofa Linnaeus, 1758 LC Wild Boar Habitat quadrat.jpg
Dəstə: Təkdırnaqlılar (Perissodactyla)
Fəsilə: Atlar (Equidae)
Qulan Equus hemionus Pallas, 1775 EN Mongolie hémione.jpg
Dəstə: Yarasalar (Chiroptera)
Fəsilə: Buldoqkimilər (Molossidae)
Enliqulaq bükükdodaq Tadarida teniotis Rafinesque, 1814 LC Tadarida Teniotis263.JPG
Fəsilə: Nalburunkimilər (Rhinolophidae)
Blazius nalburunu Rhinolophus blasii Peters, 1866 LC
Cənub nalburunu Rhinolophus euryale Blasius, 1853 NT Rhinolophus euryale-cropped.jpg
Böyük nalburun Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774 LC Grand Rhinolophe 2.jpg
Kiçik nalburun Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 LC Bat(20070605).jpg
Meheli nalburunu Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 VU Rhinolophus mehelyi-cropped.jpg
Fəsilə: Hamarburunkimilər (Vespertilionidae)
Avropa enliqulaqı Barbastella barbastellus Schreber, 1774 NT Mopsfledermaus-drawing.jpg
Asiya enliqulağı Barbastella leucomelas Cretzschmar, 1826 LC
Səhra yarasası Eptesicus bottae Peters, 1869 LC
Şimal könlücəsi Eptesicus nilssonii Keyserling & Blasius, 1839 LC Eptesicus nilssonii hibernating.JPG
Dağ könlücəsi Eptesicus serotinus Schreber, 1774 LC Eptesicus serotinus.jpg
Şərq uzunqanad Miniopterus fuliginosus Hodgson, 1835 LC
Adi uzunqanad Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817 NT Miniopterus schreibersii dasythrix.jpg
Çöl şəbpərəsi Myotis aurascens Kuzyakin, 1935 LC
Behşteyn şəbpərəsi Myotis bechsteinii Kuhl, 1817 NT Vespertilion bechstein.jpg
İtiqulaq şəbpərə Myotis blythii Tomes, 1857 LC Lesser Mouse-Eared Bat.jpg
Üçrəng gecə şəbpərəsi Myotis emarginatus É. Geoffroy, 1806 LC Myotis emarginatus.jpg
Bığlı şəbpərə Myotis mystacinus Kuhl, 1817 LC Myotis mystacinus.jpg
Natterer şəbpərəsi Myotis nattereri Kuhl, 1817 LC Chiroptera1.jpg
Nepal şəbpərəsi Myotis nipalensis Dobson, 1871 LC
Böyük səhər yarasası Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 NT GreaterNoctule.JPG
Kiçik axşam yarasası Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 LC Nyctalus leisleri.jpg
Kürən axşam yarasası Nyctalus noctula Schreber, 1780 LC Nyctalus noctula.jpg
Küli şəbpərəsi Pipistrellus kuhlii Khul, 1817 LC Pipistrellus kuhlii.jpg
Natuzius şəbpərəsi Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 LC Pipistrellus nathusii.jpg
Cırtdan şəbpərə Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 LC Pipistrellus pipistrellus lateral.jpg
Piqmey şəbpərə Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 LC Pipistrellus pygmaeus.jpg
Savi şəbpərəsi Pipistrellus savii Bonaparte, 1837 LC Hypsugo-savi-VE-Trtar.jpg
Qonur palazqulaq yarasa Plecotus auritus Linnaeus, 1758 LC Plecotus auritus 2013-2 (cropped).jpg
Alp uzunqulaq yarasa Plecotus macrobullaris Kuzjakin, 1965 LC
İkirəng könlücə Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 LC Vespertilio murinus male.jpg
Dəstə: Cücüyeyənlər (Eulipotyphla)
Fəsilə: Kirpilər (Erinaceidae)
Şərqi Avropa kirpisi Erinaceus concolor Martin, 1837 LC 2008 Hedgehog 1020932.jpg
Qulaqlı kirpi Hedgehog cyprus Gmelin, 1770 LC Hedgehog cyprus hg.jpg
Fəsilə: Yereşənlər (Soricidae)
Crocidura armenica Crocidura armenica Gureev, 1963 DD
Xəzər qonurdişi Crocidura caspica Thomas, 1907 DD
Ağqarın ağdiş Crocidura leucodon Hermann, 1780 LC Crocidura leucodon.JPG
Serezkaya qonurdişi Crocidura serezkyensis Laptev, 1929 LC
Kiçik qonurdişi Crocidura suaveolens Pallas, 1811 LC Gartenspitzmaus.jpg
Şelkovnikov su kutorası Neomys teres Miller, 1908 LC
Avrasiya qonurdişi Sorex minutus Linnaeus, 1766 LC Sorex minutus.jpg
Rade qonurdişi Sorex raddei Satunin, 1895 LC
Qafqaz qonurdişi Sorex satunini Ognev, 1922 LC
Volnuxin qonurdişi Sorex volnuchini Ognev, 1922 LC
Cırtdan ağdiş Suncus etruscus Savi, 1822 LC Suncus etruscus.jpg
Fəsilə: Köstəbəklər (Talpidae)
Kiçik köstəbək Talpa levantis Thomas, 1906 LC
Dəstə: Gəmiricilər (Rodentia)
Fəsilə: Qunduzkimilər (Castoridae)
Qunduz Castor fiber Linnaeus, 1758 LC Beaver pho34.jpg
Fəsilə: Siçanabənzər dağsiçanları (Calomyscidae)
Əfqan dağsiçanı Calomyscus mystax Kashkarov, 1925 LC
Kəsəyən dağ siçancığı Calomyscus urartensis Vorontsov & Kartavseva, 1979 LC
Fəsilə: Dağsiçanları (Cricetidae)
Su siçovulu Arvicola amphibius Linnaeus, 1758 LC Water.vole.arp.jpg
Qafqaz qar çöl siçanı Chionomys gud Satunin, 1909 LC Microtus nivalis.jpg
Avropa qar çöl siçanı Chionomys nivalis Martins, 1842 LC Schneemaus2.JPG
Kiçik Asiya qar çöl siçanı Chionomys roberti Thomas, 1906 LC
Boz siçancıq Cricetulus migratorius Pallas, 1773 LC
Dağ korcası Ellobius lutescens Thomas, 1897 LC
Kiçik Asiya siçancığı Mesocricetus brandti Nehring, 1898 NT
Adi tarlasiçanı Microtus arvalis Pallas, 1778 LC Feldmaus Microtus arvalis.jpg
Dağıstan çöl siçanı Microtus dagestanicus Shidlovsky, 1919 LC
Kiçik asiya kolluq siçanı Microtus majori Thomas, 1906 LC
Nəzərov çöl siçanı Microtus nasarovi Shidlovsky, 1938 DD
Şelkovnikov kolluq çöl siçanı Microtus schelkovnikovi Satunin, 1907 NT
İctimai çöl siçanı Microtus socialis Pallas, 1773 LC
Fəsilə: Ərəbdovşanlar (Dipodidae)
Kiçik ərəbdovşanı Allactaga elater Lichtenstein, 1825 LC Allactaga elater Plzen zoo 02.2011.jpg
Kiçik Asiya dağ ərəbdovşanı Allactaga williamsi Thomas, 1897 LC
Ağcaqayın ərəbdovşanı Sicista betulina Pallas, 1779 LC Sicista betulina 03.JPG
Fəsilə: Süleysünlər (Gliridae)
Meşə süleysünü Dryomys nitedula Pallas, 1778 LC Dryomys nitedula.jpg
Süleysin Glis glis Linnaeus, 1766 LC 7schlaefer.jpg
Setzer süleysünü Myomimus setzeri Rossolimo, 1976 DD
Fəsilə: Tirəndazlar (Hystricidae)
Hindistan tirəndazı Hystrix indica Kerr, 1792 LC Hystrix indica.jpg
Fəsilə: Siçanlar (Muridae)
Tarla siçanı Apodemus agrarius Pallas, 1771 LC Mysz polna2.jpg
Talış meşə siçanı Apodemus hyrcanicus Vorontsov, Boyeskorov & Mezhzherin, 1992 NT
Qafqaz meşə siçanı Apodemus ponticus Sviridenko, 1936 LC
Kiçik meşə siçanı Apodemus uralensis Pallas, 1811 LC Apodemus uralensis 3.jpg
Sarıqarın siçan Apodemus witherbyi Pallas, 1811 LC
Qırmızıquyruq qum siçanı Meriones libycus Lichtenstein, 1823 LC
İran qum siçanı Meriones persicus Blanford, 1875 LC Meriones persicus.jpg
Kiçik Asiya qum siçanı Meriones tristrami Thomas, 1892 LC Meriones tristrami.jpg
Vinoqradov qum siçanı Meriones vinogradovi Heptner, 1931 LC
Cırtdan siçan Micromys minutus Pallas, 1771 LC Micromysminutus1.jpg
Makedoniya siçanı Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983 LC
Ev siçanı Mus musculus Linnaeus, 1758 LC House mouse.jpg
Boz siçovul Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 LC Rattus norvegicus 1.jpg
Fəsilə: Sincablar (Sciuridae)
İran sincabı Sciurus anomalus Gmelin, 1778 LC Sciurus anomalus - Jeita Grotto.jpg
Adi sincab Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 LC Sciurus vulgaris Turku cemetery.jpg
Dəstə: Dovşankimilər (Lagomorpha)
Fəsilə: Dovşanlar (Leporidae)
Boz dovşan Lepus europaeus Pallas, 1778 LC Feldhase.jpg
Avropa adadovşanı Oryctolagus cuniculus Lilljeborg, 1873 NT European Rabbit, Lake District, UK - August 2011.jpg

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]