Azərbaycanda dini etiqad azadlığı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə Azərbaycanda hər kəsin öz dininə etiqad etmək hüququ var.[1] Azərbaycan dövlətinin hüquqi əsasları dünyəvi xarakter daşıyır.

Bununla belə dövlətimiz din sahəsinə qayğı və dəstək göstərir.Ölkəmizdə hər bir vətəndaşın vicdan azadlığı və dini ayinləri sərbəst yerinə yetirməsi Konstitusiyada müəyyən edilib. Ali qanunda göstərir ki, butun dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir.Azərbyacanda yaşayan hər kəsin vicdan azadlığı, içtimai qaydanı pozmayan,yaxud içtimai əxlaqa zidd olmayan dini mərasimlərin yerinə yetirilməsinin sərbəstliyi təsbit olunur. Azərbaycan müxtəlif din nümayəndələrinin dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşadığı ölkədir. Beynəlxalq qurumlar tərəfindən Azərbaycanın isalam ailəmində oynadığı rola verilən yüksək qiymətdir. Olkəmizdə yaşayan müxtəlif dinlərin nümayəndələri Azərbaycanın xəritəsidir. Hər dinin nümayəndəsinin öz yeri,öz ibadət tərzi var.Toleantlıq bir keyfiyyət olmaqla yanaşı, həm də həyat tərzidir. Bu da bizim fərqliliyimiz və zənginliyimizin təzahürüdür. Azərbaycan dini, etnik,mədəni,siyasi,elmi sahələrdə tolerantlıq baxımından dünya üçün nümunədir. Azərbaycan dinlərarası,millətlərarası əlaqələrin inkişafı üçün də fəal rol oynayır.

Din[redaktə | əsas redaktə]

Din istənilən tarixi dövrdə hər bir cəmiyyətin əxlaqi-mənəvi dəyərlər sisteminin ayrılmaz bir hissəsini təşkil etmişdir. Dinin insanlar tərəfindən doğru dərk edildiyi və aşılandığı zaman bu dəyərlərin sülh zəmanətcisi olduğunun anlamaq heç də çətin deyil. Müasir dövrdə ayrı-ayrı dinlərin mənsublarına dözümlülük nümayiş etdirmək nəyinki çox yüksək mənəvi dəyər, eləcə də demokratikrejimin zəruri göstəricisi kimi qəbul edulməkdədir.


Din dünya gerçəkliyini dərk etməyə aparan yoldur. Dinin yolu böyük, cığırları çoxdur.Dünya əhalisi müxtəlif dillərə etiqad edir. Bu dinlərin bəzilərinin öz peyğəmbəri,öz ənənələri,müqəddəs kitabları var. Dinlər yalnız bir ölkə, bir xalqın yaşadığı ərazidə deyil,müxtəlif ölkələrdə yayılmışdır. Azərbaycan demokratik ölkədir.Ölkəmizdə islam dini ilə yanaşı, müxtəlif dinlərə etiqad edən insanlar da yaşayırlar.Din Allah tərəfindən insanları dünya və axirət səadətinə qovuşduran ilahi inanc sistemidir. Din dedikdə mənbəyi yaradana dayanan inanc sistemi nəzərdə tutulur.Hazırda dünya əhalisinin təqribən 1,2 milyard islam dininə etiqad edir, islam dini səmavi dinlərin sonuncusu hesab olunur və Allah tərəfindən göndərilən peyğəmbərlər və kitabları təsdiq edir, islam sülh, barışıq, bərabərlik və yardımlaşma dinidir.

Etiqada qanun vəzifələri[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikasında hər bir şəxsin dinə öz münasibətini müəyyənləşdirmək və ifadə etmək hüququna və həmin hüququ həyata keçirməyə təminat yaradır.Azərbaycan Respublikasında dinin qurumlar münasibətdə dövlətin vəzifələrini müəyyənləşdirir, dini qurumların dövlət və cəmiyyət qarşısında vəzifələrini müəyyən edir. Adamların dünya görüşündən və dini əqidəsindən aslı olmayaraq milli əxlaqın və hümanizimin təzahürü, vətəndaşların əminamanlığı və əməkdaşlıöı üçün əlverişli şəraiti himayə edir.

Dövlət və dini qurumlar[redaktə | əsas redaktə]

Bütün dinlər və dini qurumlar qanun qarşısında bərabərdir.Bir din və dini qurum üçün digərinə nisbətən hər hansı üstünlük və ya məhdudlaşdırılmalar müəyyən edilməsinə yol verilmir. Dini qurumlar içtimai həyatda iştirak etmək, habelə içtimai birliklərlə yanaşı kütləvi məlumat vasitələrinə istifadə etmək hüququna malikdirlər. Dini qurumlar siyasi partiyaların fəaliyyətində iştirak etmir və onlara maliyyə yardımı göstərmirlər.Dini qurumlar Azərbaycan Respublikasının mövcüd qanunlarına əməl edir və məsüliyyət daşıyırlar.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. "Dini etiqad azadlığı haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU". İstifadə tarixi: 2016-02-06.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]