Azәrbaycan Musiqi Mәdәniyyәti Dövlәt Muzeyi

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
Azәrbaycan Musiqi Mәdәniyyәti Dövlәt Muzeyi
Növü Azərbaycan musiqisi
Tarixi 1967
Yeri Azərbaycan, Bakı, AZ-1000, R.Behbudov küç. 5
Kolleksiyası 35 min.[1]
Direktoru Alla Bayramova
Yetişmək M 1 Sahil metrostansiyası
Telefon (+994 12) 498-69-72, 598-44-79, 498-81-84
İş vaxtı 09.00 – 18.00 Çərşənbə axşamı – bazar günləri
Azәrbaycan Musiqi Mәdәniyyәti Dövlәt Muzeyin rəsmi saytı

Azәrbaycan Musiqi Mәdәniyyәti Dövlәt Muzeyi1967-ci ildә yaradılıb. Muzeyin fondunda 35 minә yaxin eksponat toplanmışdır. Bunlardan Azәrbaycan milli musiqi alәtlәri olan tar, kamança, saz, dəf, qoşa nağara, zurna, ney, elәcә dә ozunәmәxsus xususiyyәtlәri ilә fәrqlәnәn digәr musiqi alәtlәri - әsa-tar, әsa-saz, habelә qramofonlar, patefonlar, qramofon valları, Azәrbaycan peşəkar musiqi sәnәtinin banisi Üzeyir Hacıbəyovun, milli peşəkar vokal sәnәtinin banisi Bülbülün, gorkәmli bәstәkarlardan Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun muәllif not әlyazmaları, musiqi xadimlәrinin şәxsi әşyaları, afişalar, proqramlar, fotoşәkillәr, tәsviri incәsәnәt nümunәlәri, notlar, kitablar vә s. materialları gostәrmәk olar. Bütün bunlar Azәrbaycan milli musiqi mәdәniyyәtinin dәyәrli numunәlәridir. Muzeyin asağıdakı filialları vardır:

Muzeyin nәzdindә 14 nәfәr musiqiçini özundә birlәşdirәn Qәdim milli musiqi alәtlәri ansamblı fәaliyyәt gostәrir. Bu ansamblin bәnzәrsiz cәhәti ondadır ki, musiqiçilәr orta әsrlәrdә istifadә olunmus, tәdricәn unudulmus vә muzeyin әmәkdaşı, ansamblın bәdii rәhbәri M.Kәrimov tәrәfindәn bәrpa olunmus musiqi alәtlәrindә XIV әsr musiqisini, hәmcinin Azәrbaycan xalq mahnılarını ifa edirlәr.

Boyuk sәy vә ustalıqla yaradılmış Çәng, Bәrbәt, Rud, Çәqanә, Sәntur, Setar, Şirvan tәnburu, Rubab kimi musiqi alәtlәrini yalnız Azәrbaycan Musiqi Mәdәniyyәti Dövlәt Muzeyinin ekspozisiyasında görmәk olar.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]