Bəylər Əliyev

From Vikipediya
Jump to navigation Jump to search
Bəylər Əliyev
Bəylər Əliyev.jpg
Doğum tarixi 15 iyul 1946-cı il
Doğum yeri Göygöl rayonu
Milliyyəti Azərbaycanlı
Təhsili Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti iqtisadiyyat fakültəsi
Mükafatları “Əməkdə rəşadətə görə” medalı

Bəylər Əliyev — İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan Dövlət Aqrar Unversitetinin Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı və Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti.

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı[edit | edit source]

1969-cu ildə S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki- ADAU) iqtisadiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1973-cü ildə Pambıqçılıqda mineral və üzvü gübrələrin tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi (Azərbaycan Respublikasının Mil-Qarabağ iqtisadi zonası təsərrüfatlarının timsalında) mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 1990-cı ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti[edit | edit source]

1970-1973-cü illərdə əyani aspirant, 1969-1970-ci illərdə Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təyinatına əsasən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun iqtisadiyyat bölməsində kiçik elmi işçi olmuşdur. 1973-1985-ci illər Sovetlər dönəmində rəhbər, partiya, komsomol və sovetlərin işində işləmiş.1985-1992-ci illər Respublika ASK idarəetmə ali məktəbi “ASK-nin iqtisadiyyatı” kafedrasının müdiri olmuşdur. 1992-1994-cü illər Xanlar rayonu “Günel” sahibkar müəssisəsinin direktoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1994-2010-cu illər Göygöl (keçmiş Xanlar rayon) statistika idarəsində rəisi olmuşdur. 2010-2014-cü illər ADAU-nun "Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə" kafedrasında dosent, 2015-ci ildən isə ADAU-nun Aqrar iqtisadiyyat fakültəsində dekan kimi elmi fəaliyyətini davam etdirməkdədir.

Apardığı dərslər[edit | edit source]

Bakalavrda- Statistika və Beynəlxalq birjalar.

Beynəlxalq müşavirə, simpozium və konfranslarda iştirakı[edit | edit source]

 • 1973-cü ildə “Pambıq istehsalının artırılmasında mineral gübrələrin rolu”. Hesabat və çıxışların tezisləri. Ukrayna, Çerkassı ş. 2 səhifə
 • 1974-cü il Azər.SSR-nin Qarabağ-Mil zonası təsərrüfatlarında mineral gübrələrin tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi”. III Ümumittifaq müşavirə, Moskva ş. 3 səhifə
 • 1988-ci il “Bitkiçiliyin intensivləşdirilməsində mineral gübrələr aparıcı faktordur”. Ümumittifaq müşavirə, Moskva ş. 3 səhifə
 • 2014-cü il “Aqrar bölmənin maliyyə resursları ilə təminatının mövcud vəziyyətinin statistik təhlili”. Elmi-praktik konfransın materialları, 29-30 may Gəncə N.Ə.Cavadov, 5 səhifə
 • 2015-ci il “Azərbaycan aqrar-sənaye kompleksinə investisiya qoyuluşunun nəzəri əsasları”. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları 22 noyabr 2014-cü il, A.A.Həsənov 3 səhifə, Bakı ş.
 • 2015-ci il “Respublikada kredit bazarının təkmilləşdirilməsinin prioritet istiqamətləri”. Beynəlxalq elmi- praktik konfransın materialları, II cild. 23-24 oktyabr 2015, Gəncə C.N.İsmayılov, 3 səhifə

Dərs və metodik vəsaitlər[edit | edit source]

 • 1990-cı il “Emal müəssisələrində tam təsərrüfat hesabı və özünümaliyyələşdirmə şəraitində ETT-i”.Dərs vəsaiti, 2 çap vərəqi, Bakı. Müəlliflər qrupu.
 • 1990-cı il “İcarə münasibətləri əsasında kənd təsərrüfatı istehsalının təşkilinə dair tövsiyələr”. Dərs vəsaiti, 1,25 çap vərəqi, Bakı.
 • 1991-ci il “Tam təsərrüfat hesabı və özünü maliyyələşdirmə şəraitində ASK-nin emal sənayesi müəssisələrinin iqtisadiyyatı”. Dərs vəsaiti, 3,75 çap vərəqi, Bakı. Müəlliflər qrupu.
 • 1989-cu il “Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində qiymət yaranması xüsusiyyətlərinə dair tövsiyyələr”. Tövsiyə, Bakı. 2,25 çap vərəqi.
 • 1990-cı il “Müəssisələrin tam təsərrüfat hesabı və özünü maliyyələşdirmə ilə işlədikləri şəraitdə planlaşdırmada yeniliklər”. Tövsiyə. 1,25 çap vərəqi, Bakı
 • 1990-cı il “Yeni şəraitdə maliyyə-kredit mexanizminin mahiyyəti və mənfəəti rolunun yüksəlməsi”. Metodiki tövsiyə, 1,5 çap vərəqi, Bakı

Proqramlar[edit | edit source]

 • 2011-ci il “Statistika” (rus bölməsi), proqram 12 səh. Gəncə. T.E.Əliyeva
 • 2011-ci il “Gömrük işi” proqramı, 16 səh. Gəncə Müəlliflər qrupu
 • 2011-ci il “Maliyyə-bank statistikası”, proqram, 12 səh. Gəncə N.Ə.Cavadov
 • 2012-ci il “Beynəlxalq birjalar”, 16 səh. Gəncə B.Y.Novruzova
 • 2014-cü il “Korporativ maliyyə. Ali təhsilin magistr səviyyəsi üçün”. Proqram, 9 səh. Gəncə Müəlliflər qrupu
 • 2014-cü il “Maliyyə tarixi və metodologiyası”. Proqram, 13 səh. Gəncə. Müəlliflər qrupu

Məqalələr[edit | edit source]

 • 1972-ci il “Kimya və intensivləşmə”, “Elm və həyat”, №9, Bakı, 3 səh
 • 1988-ci il “Kənd təsərrüfatının kimyalaşdırılması onun səmərəliliyinin artırılmasında əsas amildir”. “Pambıqçılıq” jurnalı №6 Moskva. 2 səh
 • 1989-cu il “Pambığın məhsuldarlığının rentabelliyə təsiri”, AzNİXİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 3 səh
 • 1989-cu il “ Azərbaycanda pambıqçılığın iqtisadi səmərəliliyi” AzNİXİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 4 səh
 • 2009-cu il “Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi rəqabətə tab gətirən layihədir”, “İlhamla irəli” jurnalı, Bakı, 2 səh
 • 2010-cu il “Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyinin təminində Gömrük tənzimlənməsinin rolu”, ADAU. Elmi əsərlər toplusu №3 Ş.Ə.Vəliyev Gəncə. 3 səh
 • 2012-ci il “Aqrar bölmənin kreditlə təminatı və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri”. AMEA və ADAU. Xəbərlər məcmuəsi, İqtisadiyyat A.A.Həsənov. Gəncə, 6 səh.
 • 2013-cü il “Aqrar bölmənin maliyyə resursları ilə təminat səviyyəsini əks etdirən göstəricilər sistemi və onun təkmilləşdirilməsi”. AMEA və ADAU. Xəbərlər məcmuəsi. İqtisadiyyat №4. N.Ə.Cavadov Gəncə, 5 səh

Mükafatları[edit | edit source]

 • 1976-cı ildə “Əməkdə rəşadətə görə” medalı ilə təltif olunub.

Mənbə[edit | edit source]

Həmçinin bax[edit | edit source]

Xarici keçidlər[edit | edit source]