Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
(BDU Kitabxanaşünaslıq-informasiya fakültəsi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi
Bakı Dövlət Universiteti

Yaranma tarixi 1947-ci il
Dekan Dosent Azad İsa oğlu Qurbanov
Şəhər Bakı şəhəri
Ölkə Azərbaycan
Vebsayt http://bdu.az/

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi[1] - Bakı Dövlət Universitetinin hal-hazırda fəaliyyət göstərən 16 fakültəsindən biridir. İxtisas yönümü baxımından özünəməxsusluğu ilə seçilən bu fakültə yarım əsrdən çox bir müddət ərzində kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıqkitabşünaslıq elmi sahələri üzrə minlərlə (6000-dən çox) ali təhsilli mütəxəssis hazırlamışdır.[2][3]

Fakültənin yaranma tarixi[redaktə | əsas redaktə]

1947-1948-ci tədris ilindən Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsi nəzdində Kitabxanaçılıq şöbəsi fəaliyyətə başlamışdır.

Kitabxanaçılıq şöbəsinin sonrakı inkişafında, gənc mütəxəssis kadrlarla möhkəmləndirilməsində, şöbəyə tələbə qəbulunun artırılmasında 1950-1954-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsində işləmiş  görkəmli filoloq  alim, filologiya  elmləri doktoru,  professor Cəfər Xəndan Hacıyevin və 1954-1958-ci illərdə universitetin rektoru olmuş, Azərbaycan elminin korifeylərindən akademik Yusif Məmmədəliyevin böyük xidməti danılmazdır.

Yusif Məmmədəliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına Prezident seçildikdən sonra - 1958-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsinə təyin edilən görkəmli elm və təhsil təşkilatçısı akademik Şəfayət Mehdiyev Kitabxanaçılıq şöbəsinin inkişafına  daha  böyük qayğı  ilə yanaşmışdır.

Məhz onun rəhbərliyi dövründə 1955-ci ildə Kitabxanaçılıq şöbəsinin qiyabi Azərbaycan, 1959-cu ildə qiyabi rus, 1963-cü ildə isə qiyabi axşam bölmələri yarandılmışdır. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, qiyabi rus bölməsi Zaqafqaziya respublikalarında kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya  ixtisası üzrə rus  dilində kadr hazırlayan yeganə şöbə idi.[4][3]

1958-ci ildə Filologiya fakültəsinin Şərq söbəsi müstəqil fakültəyə çevrildiyi zaman Kitabxanaçılıq şöbəsi fəaliyyətini müvəqqəti olaraq Şərq fakültəsinin nəzdində davam etdirmişdir.

Kitabxanaçılıq şöbəsi 1962-ci ilin oktyabr ayının 1-də müstəqil fakültəyə çevrilmişdir. Universitetdə müstəqil kitabxanaçılıq fakültəsinin yaranması, şübhəsiz ki, respublikanın mədəni, tədris və elmi həyatında çox mühüm hadisə idi. Fakültəyə ilk dekan – prof. A.A.Xələfov təyin edilmişdir. Kitabxanaçılıq şöbəsinin müstəqil fakültəyə çevrilməsində onun ilk dekanı – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi, tarix elmlər doktoru Abuzər Xələfovun böyük xidməti olmuşdur.[4][3]

1962-ci ildən bu günə kimi fakültəyə dörd dekan rəhbərlik edib: 1962-1970, 1979-1993-cü illərdə tarix elmləri doktoru, prof. Abuzər Alı oğlu Xələfov, 1970-1979-cu illərdə prof. Zöhrab Hüseyn oğlu Əliyev, 1993-2012-ci illərdə prof. Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılov. 2012-ci ildən fakültənin dekanı dosent Azad İsa oğlu Qurbanovdur.[3][4]

Müstəqillik  illərində Bakı  Dövlət Universiteti  Kitabxanaçılıq  fakültəsinin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri informasiya cəmiyyətinin qarşıya  qoyduğu vəzifələrə müvafiq olaraq fakültənin  tədris  planının yenidən  tərtib edilməsi olmuşdur. Bu səbəbdən fakültənin tədris  planına sənəd-informasiya fəaliyyətinin kompüterləşdirilməsi, elektron kitabxana, elektron kataloqların  yaradılması və kitabxana-informasiya fəaliyyətinin qarşısında duran digər aktual problemlərin həllinə yardım edə biləcək yeni tədris fənləri daxil edilmişdir. O cümlədən cəmiyyətin informasiya əsasını (bazisini) məhz kitabxanaların təşkil etdiyini əks etdirmək üçün fakültənin professor-müəllim heyətinin təklifi və universitet rəhbərliyinin razılığı ilə 2004-cü ildə "Kitabxanaçılıq fakültəsinin" adı dəyişdirilərək “Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi” qoyulmuşdur.

BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində kitabxanaşünaslıq, biblioqrafyaşünaslıq və kitabşünaslıq elmi sahələri üzrə bakalavr, magistr və doktorant kadrlar hazırlanır. Fakültənin məzunları M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasından başlamış kənd kitabxanalarına qədər respublikanın bütün kitabxana şəbəkələrində müvəffəqiyyətlə çalışmaqdadırlar. Respublikanın bütün kitabxana-informasiya müəssisələrində, elmi-texniki, xüsusi, kütləvi kitabxanalarında rəhbər işlərdə, mühüm elmi vəzifələrdə çalışan məzunlar dərin biliyi, peşəkarlığı, yüksək elmi, intelektual səviyyəsi, böyük vətəndaşlığı ilə fərqlənirlər.

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində  beynəlxalq statuslu 3 elmi-nəzəri və təcrübi-metodik jurnal (“Ki­tabxanaşünaslıq və informasiya”, “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” və “Kitabşünaslıq və redaktor sənəti”) nəşr olunur.

Hal-hazırda fakültədə 50-dən artıq professor-müəllim heyəti çalışır. Həmçinin fakültədə 4 kafedra - "Kitabxanaşünaslıq", "Biblioqrafiyaşünaslıq", "Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri" və "Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi", 3 elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir.

Fakültənin görkəmli məzunları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin məzunları sırasında professorlar, dosentlər, elmlər və fəlsəfə doktorları, görkəmli yazıçılar, şairlər, ictimai və dövlət xadimləri, jurnalistlər, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, ayrı-ayrı nazirliklərdə müvəffəqiyyətlə çalışan dövlət qulluqçuları və digər şəxslər vardır. Onlardan bəzilərinin adlarını qeyd etmək yerinə düşər: prof. Abuzər Xələfov, prof. Bayram Allahverdiyev, prof. Zöhrab Əliyev, prof. Xəlil İsmayılov, prof. Qara Namazov, prof. İslam Ağayev, prof. Əsədulla Qurbanov, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, fil.ü.e.d. İmaməddin Zəkiyev, dos. Elman Bədəlov, dos. Hacı Həsənov, dos. Tacəddin Quliyev, dos. Zöhrab Baxşəliyev, dos. Fərman Həsənov, dos. Əşrəf Xələfov, dos. Almaz Abbasova, dos. Əli Rüstəmov, dos. Sahib Rzayev, dos. Aşur Əliyev, dos. Nadir İsmayılov, dos. Mehmanəli Məmmədov, dos. Elçin Əhmədov, dos. Knyaz Aslan, dos. Ələmdar Bayramov (Cabbarlı), tar.ü.f.d. Eldəniz Məmmədov[5], dos. Rasim Süleymanov,  dos. Nailə Mehrəliyeva, kitabxana işinin təşkilatçılarından Sara İbrahimova, Tahir Sadıqov, Oruc Quliyev, şair, yazıçı və jurnalistlərdən Zəlimxan Yaqub, Əlisa Nicat, Məmməd İsmayıl, Şakir Yaqubov, Əhməd İsayev, Akif Nəsirov, Şəlalə Məhyəddinqızı və digərləri.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. http://libinfo.bsu.edu.az/az
  2. http://www.ebooks.az/view/8zuQP6DX.pdf
  3. 1 2 3 4 http://anl.az/down/jurnal/Kitab_inf/k&i_3_2012.pdf
  4. 1 2 3 http://www.anl.az/down/meqale/kitabxanashunasliq-informasiya/1_2012/27-38.pdf
  5. http://libinfo.bsu.edu.az/az/content/mmmdov__eldniz