Başqırdıstan tarixinin tarixşünaslığı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Başqırdların ictimai=siyasi və sosial həyatına aid əsərlərin meydana çxıması əsasən rus işğalından sonrakı dövrlərə təsadüf edir.

Rudenkonun tədqiqatları[redaktə | əsas redaktə]

Başqırdların tarixi haqqında Sergey Rudenko tərəfindən yazılan “Başqırdlar” adlı əsərdə geniş məlumat verilir.[1] [2] S.Rudenko Rusiya arxeoloqu, antropoloqu, etnoloqu, hidroloqu olmuş və əsərində başqırdların yerləşdikləri coğrafiyadan geniş bəhs etmişdir.[3] [4]

Tədqiqatçı-səyyahlar Başqırdıstan haqqında (XVII əsr) əsəri[redaktə | əsas redaktə]

V.V.Sidirovanın 2007-ci ildə çapdan çıxmış "İsledovateli-putişestvenniki o Başkortostane(XVIII)" (Tədqiqatçı səyyahlar Başqırdıstan haqqında (XVII əsr) adlı səri Başqırdların tarixi ilə əlaqədar xeyli materialı bir mənbədə toplayır.

Başqırdıstan tarixi (2007)[redaktə | əsas redaktə]

2007-ci ildə capdan cıxmış 2 cildlik “İstoriya Başkortostana s drevneyşıx vremen do naşıx dney” ("Başqırdıstan tarixi ən qədim dövrlərdən bizim günlərədək") adlı əsər akademik İ.Q.Akmanovun rəhbərliyi ilə bir qrup alim tərəfindən hazırlanmışdı.[5]

Digər tədqiqatlar[redaktə | əsas redaktə]

Başqırdların orta əsrlər tarixi əslən bir Başqırd olan X. E. Tagoyev və R. Kuzeyev tərəfindən də araşdırılmışdır. Başqırdıstan türklərinin eləcə də Başqırdıstanda yaşayan digər xalqların kitab və kitabxana mədəniyyətinin öyrənilməsində tədqiqatcı alim R.А,Qilmiyanovanın cox sayda elmi məqalələri və manaqrafiyaları əhəmiyyətlidir. Müəllif "Etnomədəni mühit" nəzəriyyəsini işləyib hazırlamış və bu nəzəriyyədə kitab və kitabxana mədəniyyətini xalqların etno-mədəni mühitdə inteqrasiyasını təmin edən bir sosial proses kimi qiymətləndirmişdir.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Башкиры: Опыт этнологической монографии. Ч.1. Физический тип башкир. Пг., 1916; Ч.2. Быт башкир. Л., 1925
  2. Kazımi P.F. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünaslığı. Monoqrafiya.- Bakı, 2014. 200 s., s. 114
  3. Статья в Башкортостан: краткая энциклопедия
  4. Массон В. М. К 80-летию С. И. Руденко «Советская археология» 1965, — 4
  5. Kazımi P.F. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünaslığı. Monoqrafiya.- Bakı, 2014. 200 s., s. 114