Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaşünaslıq-informasiya fakültəsi

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Bakı Dövlət Universitetinin ən böyük, peşə yönümü baxımından özünəməxsusluğu ilə seçilən fakültələrindən biri də kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsidir. Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi 60 il ərzində 6 minə yaxın yüksək ixtisaslı kitabxanaşünas-biblioqraf və kitabşünas-nəşriyyat redaktoru ixtisası üzrə kadrlar hazırlamışdır.

1947-1948 -ci tədris ilindən Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsi nəzdində kitabxanaçılıq şöbəsi fəaliyyətə başlamışdır. Şöbədə 1955 -ci ildə qiyabi Azərbaycan, 1959 -cu ildə isə qiyabi rus bölməsi yaranmışdır. 1958-ci ildə Filologiya fakültəsinin şərq söbəsi müstəqil fakültəyə çevrildiyi zaman Kitabxanaçılıq şöbəsi fəaliyyətini müvəqqəti olaraq Şərq fakültəsinin nəzdində davam etdirmişdir.

Kitabxanaçılıq şöbəsi 1962-ci ilin oktyabr ayının 1-də müstəqil fakültəyə çevrilmişdir. Universitetdə müstəqil kitabxanaçılıq fakültəsinin yaranması, şübhəsiz ki, respublikanın mədəni, tədris və elmi həyatında çox mühüm hadisə idi. Fakültəyə ilk dekan – prof. A.A.Xələfov təyin edilmişdir. Kitabxanaçılıq şöbəsinin müstəqil fakültəyə çevrilməsində onun ilk dekanı – Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, tarix elmlər doktoru Abuzər Xələfovun böyük xidməti olmuşdur. Fakültədə 50 nəfərə qədər işçi çalışır, bunlardan 30 nəfəri professor-müəllim, 20 nəfər laborant və texniki işçilərdir. Fakültənin müəllimlərindən 5 nəfəri professor, 11 nəfər dosent, 2 nəfər isə elmlər namizədidir və 1 nəfər elmlər namizədi-professordur.

Fakültədə aspirantura yolu ilə də kadr hazırlığı davam etdirilir. Fakültədə 4 ixtisas kafedrası, 3 tədris laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Tədrisin yüksək səviyyədə təşkil olunmasında tədris laboratoriyaları (fakültədə 3 tədris laboratoriyası fəaliyyət göstərir) və fakültə tərəfindən dərc olunan "Kitabxanaşunaslıq və biblioqrafiya " jurnalı mühüm rol oynayır. Jurnalın elmi redaktoru Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekanı, tarix elmləri doktoru, professor Xəlil İsmayılovdur. Jurnal ildə 2 dəfə, 9 çap vərəqi həcmində dərc olunur. İndiyə kimi ümumi 200 çap vərəqi həcmində, 21 nömrəsi nəşr olunmuşdur. Burada Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq, kitabşünaslıq, nəşriyyat işi və informasiya elmlərinin aktual problemləri ilə bağlı tanınmış alimlərin və digər mütəxəssislərin elmi məqalələri işıq üzü görür. 2003 -cü ildə kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsinin adında dəyişiklik oldu. Bu dəyişiklik təkcə adla bağlı deyil, kadr hazırlığında baş verən keyfiyyət dəyişikliyi ilə də əlaqədar olmuşdur.

Beləliklə, yeni kurslar – "Kitabxana proseslərinin kompyuterləşdirilməsinin əsasları", "Kitabxanaçılıq-informasiya fəaliyyətinin texniki vasitələri", "Kitabxanaçılıq informatikası", "Sosial proseslər və kitabxanalar" və s. tədris olunmağa başlandı. Hazırda fakültədə bakalavr pilləsi üzrə 430 tələbə təhsil alır. Magistratura pilləsində isə 40 nəfər magistrant təhsil alır. Bu gün fakültə kollektivi qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri və ən vacibi ixtisaslı kadrların yeni kitabxana və informasiya standartlarına, ona verilən müasir tələblərə və texnologiyalara uyğun kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsidir. Həmçinin professor-müəllim heyətinin özünün yeni texnika və texnologiyalara uyğun olaraq ixtisaslarının artırılması, yeni kitabxana və informasiya texnologiyalarının mənimsənilməsi, təhsildə və kitabxana təcrübəsində olan yenilikləri tədris prosesində tədbiqi də fakültəmizin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən hesab edilir.