Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Bölməsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Beynəlxalq Elmlər Akademiyası (BEA) 1980-cı ildə iki dəfə Nobel mükafatı laureatı Laynus Karl Polinqin və bir çox görkəmli elm xadimlərinin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. L.Polinq ömrünün sonuna qədər BEA fəxri prezidenti olmuşdur.

BEA əsas məqsədi bəşəriyyət qarşısında duran müasir qlobal problemlərin həllində müxtəlif ölkələrin alimlərinin gücünü birləşdirməkdən ibarətdir. Belə ümummilli problemlərə ekologiya, kosmosun və dünya okeanının mənimsənilməsi və s. aiddir. Bu problemlərdən ən önəmlisi tibbi-bioloji baxımdan insanların sağlamlığının qorunması, onların mənəvi və mədəni dəyərlərinin saxlanılmasıdır.

EİBŞ/BEA Parisdə (Fransa) və Münhendə (Almaniya) qeydiyyata alınmış qeyri-hökumət beynəlxalq elmi təşkilatıdır. BEA-nın hazırkı mərkəzi mənzil-qərargahı və Rəyasət Heyəti Avstriyanın İnsbruq şəhərində yerləşir.

BEA-nın üzvlərinin ümumi metodologiyası təbiət və cəmiyyət hadisələrinin öyrənilməsində sistemli yanaşmanın tətbiqindən ibarətdir. BEA-nın üzvləri belə hesab edirlər ki, elmi biliklərin beynəlxalq xarakterinə görə, bəşəriyyətin inkişafı inqilab və zorakılıq deyil, elmi biliklərin əsasında yaratmaq və birləşmək yolu ilə təbiət və cəmiyyət hadisələrinin sistemli qanunauyğunluqlarının təşkili əsasında olmalıdır.

BEA dünyanın görkəmli alimlərini və filosoflarını, siyasi və ictimai xadimlərini özündə birləşdirir. Onların arasında 120 nəfərdən çoxu Nobel mükafatı laureatı, 30 nəfəri isə sabiq və hazırda hakimiyyətdə olan nazirlərdir.

BEA-nın tərkibində 80-dən çox milli elmlər akademiyası daxildir. 40-dan çox müxtəlif ölkələrin məşhur universitetləri və bir çox elmi tətqiqat insitutları Akademiyanın kollektiv üzvləridir. Akademiyanın bir çox milli bölmələri təşkil edilib və fəaliyyət göstərir: alman, fransız, hind, yapon, şərqi-avropa, rus və s.

1993-cü ildə Moskvada BEA Rusiya Bölməsi təsis edilmişdir. BEA Rusiya Bölməsinin yaradılmasında görkəmli alimlərdən N.N. Moiseyevin, V.İ. Pokrovskinin, N.Q. Basovun, A.İ. Proxorovun, K.V. Sudakovun, N.P. Laverovun, F.İ. Komarovun və s. Böyük rolu olmuşdur.

Elmi İnkişaf Üzrə Beynəlxalq Şura- Beynəlxalq Elmlər Akademiyası (EİBŞ/BEA) Azərbaycan Bölməsinin təsis edilməsi (2001 ildə) iki dəfə Nobel mükafatı laureatı, BEA təşəbbüsçüsü və ilk fəxri prezidenti L. Polinqin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuşdur.

BEA- nın Azərbaycan Bölməsinin Prezidenti: Elçin Xəlilov – Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Vıtse-Prezidenti (Avstriya, İnsburq), Ümumdünya Elmi Əməkdaşlıq Təşkilatının Vitse-Prezidenti, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, Rusiya Təbiət Elmlər Akademiyasının Akademiki, professor

BEA-nın Azərbaycan Bölməsinin Vitse-Prezidentləri:

Əliyev Telman Abbas oğlu (Telman Əliyev (akademik)) – AMEA Kibernetika İnstitutunun direktoru, AMEA akademiki, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor.

Quliyev Əyyub Salah oğlu – Milli Elmlər Akademiyası Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktoru, AMEA müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor.

BEA-nın Baş Katibi: Xəlilov Rövşən İbrahimxəlil oğlu – Bakı Dövlət Universitetinin professoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru.