Bitki taksonları

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Buradakı taksonlar Elşad Qurbanovun ali məktəblər üçün dərslik olan "Ali bitkilərin sistematikası" kitabından götürülmüşdür

Örtülütoxumlular (Angiospermae) və ya çiçəkli bitkilər (Anthophyta) — (Magnoliophyta) şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

İkiləpəlilər (Dicotyledoneae) sinfi /(Magnoliopsida)
Maqnolid (Magnoliidae) yarımsinfi
Maqnoliyaçiçəklilər (Magnoliales) sırası
Maqnoliyakimilər (Magnoliaceae) fəsiləsi
Dəfnəçiçəklilər (Laurales) sırası
Dəfnəkimilər (Lauraceae) fəsiləsi
Suzanbağıçiçəklilər (Nymphaeales) sırası
Suzanbağıkimilər (Nymphaeaceae) fəsiləsi
İstiotçiçəklilər və ya Bibərçiçəklilər (Piperales) sırası
İstiotkimilər (Piperaceae) fəsiləsi
Ranunkulid (Ranunculidae) yanmsinfi
Qaymaqçiçəklilər (Ranunculales) sırası
Qaymaqçiçəyikimilər (Ranunculaceae) fəsiləsi
Xaşxaşçiçəklilər (Papaverales) sırası
Xaşxaşkimilər (Papaveraceae) fəsiləsi
Kariofillid (Caryophyllidae) yanmsinfi
Mərkəztoxumlular (Centrospermae) sırası
Çiçəkbaharkimilər (Phytolaccaceae) fəsiləsi
Ayzonkimilər (Aizoaceae) fəsilesi
Qərənfilkimilər (Caryophyllaceae) fəsiləsi
Tərəkimilər (Chenopodiaceae) fəsiləsi
Amarantkimilər və ya pəncərkimilər (Amaranthaceae) fəsiləsi
Kaktuskimilər (Cactaceae) fəsiləsi
Qırxbuğumçiçəklilər (Polygonales) sırası
Qırxbuğumkimilər (Polygonaceae) fəsiləsi
Hamamelid (Hamamelididae) yanmsinfı
Kazuarinçiçəklilər (Casuarinales) sırası
Kazuarinkimilər (Casuarinaceae) fəsiləsi
Qozçiçəklilər (Juglandales) sırası
Qozkimilər (Juglandaceae) fəsiləsi
Tozağacıçiçəklilər (Betulales) sırası
Tozağacıkimilər (Betulaceae) fəsiləsi
Fıstıqçiçəklilər (Fagales) sırası
Fıstıqkimilər (Fagaceae) fəsiləsi
Hamamelidçiçəklilər (Hamarnelidales) sırası
Çinarkimilər (Platanaceae) fəsiləsi
Hamamelidkimilər (Hamamelidaceae) fəsiləsi
Dillenid (Dilleniidae) yarımsinfi
Çaykimilər (Theaceae) fəsiləsi
Dazıçiçəklilər (Guttiferales) sırası
Dazıkimilər (Guttiferaceae) fəsiləsi
Söyüdçiçəklilər (Salicales) sırası
Söyüdkimilər (Salicaceae) fəsiləsi
Gicitkənçiçəklilər (Urticales) sırası
Qarağackimilər (Ulmaceae) fəsiləsi
Tutkimilər (Moraceae) fəsiləsi
Çətənəkimilər (Kənafkimilər) (Cannabaceae) fəsiləsi
Gicitkənkimilər (Urticaceae) fəsiləsi
Kəvərçiçəklilər (Capparales) sırası
Kəvərkimilər (Capparaceae və ya Capparidaceae) fəsiləsi
Xaççiçəkkimilər (Cruciferae) və ya (Kələmçiçəyikimilər) (Brassicaceae) fəsiləsi
Üçfındıqcıqlılar (Tricoccae) sırası
Südləyənkimilər (Euphorbiaceae) fəsiləsi
Əməköməciçiçəklilər (Malvales) sırası
Cökəkimilər (Tiliaceae) fəsiləsi
Əməköməcikimilər (Malvaceae) fəsiləsi
Bənövşəkimilər (Violaceae) fəsiləsi
Balqabaqçiçəklilər (Cucurbitales) sırası
Balqabaqkimilər (Cucurbitaceae) fəsiləsi
Rozid (Rosidae) yarımsinfi
Daşdələnçiçəklilər (Saxifragales) sırası
Dovşankələmikimilər (Crassulaceae) fəsiləsi
Daşdələnkimilər (Saxifragaceae) fəsiləsi
Rus alçasıkimilər (Grossulariaceae) fəsiləsi
Hortenziyakimilər (Hydrangeaceae) fəsiləsi
Şehçiçəklilər (Droserales) sırası
Şehçiçəyikimilər (Droseraceae) fəsilesi
Kətəvçiçəklilər (Santalales) sırası
Kətəvkimilər (Səndəlkimilər) (Santalaceae) fəsiləsi
Bağamburckimilər (Loranthaceae) fəsiləsi
Gülçiçəklilər (Rosales) sırası
Gülçiçəyikimilər (Rosaceae) fəsiləsi
Paxlaçiçəklilər (Fabales və ya Leguminosales) sırası
Küstümotukimilər (Mimosaceae) fəsiləsi
Sezalpiniyakimilər (Caesalpiniaceae) fəsiləsi
[[[Paxlakimilər]][Kəpənəkçiçəyikimilər]] (Papilionaceae) və ya Fabaceae) fəsiləsi
Ətirşahçiçəklilər (Geraniales) sırası
Turşəngkimilər (Oxalidaceae) fəsiləsi
Ətirşahkimilər (Geraniaceae) fəsiləsi
Həlməlkimilər və ya Üzərrikkimilər (Zygophyllaceae) fəsiləsi
Zəyrəkçiçəklilər (Linales) sırası
Zəyrəkkimilər və ya Kətankimilər (Linaceae) fəsiləsi
Sədoçiçəklilər (Rutales) sırası
Sədokimilər (Rutaceae) fəsiləsi
Südotuçiçəklilər (Polygalales) sırası
Südotukimilər (Polygalaceae) fəsiləsi
Sumaqçiçəklilər (Anacardiales) sırası
Sumaqkimilər və ya püstəkimilər (Anacardiaceae) fəsiləsi
Sabunağacıçiçəklilər (Sapindales) sırası
Sabunağacıkimilər (Sapinodaceae) fəsiləsi
Murdarçaçiçəklilər (Rhamnales) sırası
Murdarçakimilər (Rhamnaceae) fəsiləsi
Üzümkimilər (Vitaceae) fəsiləsi
Kərəvüzçiçəklilər (Apiales) və ya Çətirçiçəklilər (Umbelliflorae) sırası
Kərəvüzkimilər (Apiaceae) və ya Çətirkimilər (Umbelliferae) fəsiləsi
Lamiid (Lamiidae) yanmsinfi
Ebenaçiçəklilər və ya Xirnikçiçəklilər (Ebenales) sırası
Ebenakimilər (Xirnikkimilər) (Ebenaceae) fəsiləsi
Zeytunçiçəklilər (Oleales) sırası (RuVikidə Dalamazçiçəklilər Lamiales - vago)
Zeytunkimilər (Oleaceae) fəsiləsi
Boyaqotukimilər (Rubiaceae) fəsiləsi
Sarmaşıqçiçəklilər (Convolvulales) sırası
Sarmaşıqkimilər (Convolvulaceae) fəsiləsi
Sümürgənçiçəklilər və ya Göyzabançiçəklilər (Boraginales) sırası
Sümürgənkimilər və ya Göyzabankimilər (Boraginaceae) fəsiləsi
Minaçiçəklilər (Verhenales) sırası
Minaçiçəyikimilər (Verbenaceae) fəsiləsi
Dodaqçiçəyikimilər (Labiatae) və ya Dalamazkimilər (Lamiaceae) fəsiləsi
Badımcançiçəklilər (Solanales) sırası
Badımcankimilər (Solanaceae) fəsiləsi
Keçiqulağıçiçəklilər (Scrophulariales) sırası
Keçiqulağıkimilər (Scrophulariaceae) fəsiləsi
Asterid (Asteridae) yarımsinfi
Zəngçiçəkliiər (Campanulales) sırası
Zəngçiçəyikimilər (Campanulaceae) fəsiləsi
Firəngotukimilər (Lobeliaceae) fəsiləsi
Astraçiçəklilər (Asterales) sırası
[[[Asterkimilər]] [Mürəkkəbçiçəklilər]] (Compositae) və ya / Çobanyastığıkımılər (Asteraceae) fəsiləsi
Birləpəlilər (Monocotyledoneae) sinfı (Liliopsida, Monocotyledones))
Alismid (Alismidae) yanmsinfi
Baqəvərçiçəklilər (Alismatales) və ya (Helobieae) sırası
Baqəvərkimilər (Alismataceae) fəsiləsi
Suboyarçiçəklilər (Hydrocharitales) sırası
Suboyarkimilər (Hydrocharitaceae) fəsiləsi
Suçiçəklilər (Potamogetonales) sırası
Suçiçəyikimilər və ya Suçiçəyi (Potamogetonaceae) fəsiləsi
Liliid (Liliidae) yanmsinfi
Zanbaqçiçəklilər (Liliales) sırası
Zanbaqkimilər (Liliaceae) fəsiləsi
Aqavakimilər (Agavaceae) fəsiləsi
Nərgizçiçəyikimilər (Amaryllidaceae) fəsiləsi
Süsənçiçəklilər (Iridales)sırası
Süsənkimilər (Iridaceae) fəsiləsi
Cığçiçəklilər (Juncales) sırası
Cığkimilər (Juncaceae) fəsiləsi
Cilçiçəklilər (Cyperales) sırası
Cilkimilər (Cyperaceae) fəsiləsi
Zəncəfilçiçəklilər (Scitamlneae) sırası
Zəncəfilkimilər (Zingiberaceae) fəsiləsi
Kiçiktoxumlular (Microspermae) sırası
Səhləbkimilər (Orchidaceae) fəsiləsi
Kommelinid (Commelinidae) yanmsinfi
Bromeliyaçiçəklilər (Bromeliales) sırası
Bromeliyakimilər (Bromeliaceae) fəsiləsi
Kommelinaçiçəklilər (Commelinales) sırası
Kommelinakimilər (Commelinaceae) fəsiləsi
Taxılçiçəklilər (Craminales) və ya Qırtıcçiçəklilər (Poales) sırası
Qırtıckimilər Taxılkimilər (Gramineae) və ya (Poaceae) fəsiləsi
Aresid (Arecidae) yarımsinfi
Palmaçiçəklilər (Arecales) sırası
Palmakimilər (Palmae) (Arecaceae) fəsiləsi

Mamırkimilər (Bryophyta) şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

Ciyərotu (Hepaticopsida) və ya (Marchantiopsida) sinfi /köhnə təsnifata görə - vago/
Marşansiya (Marchantiidae) yarımsinfi
Marşansiya (Marchantiales) sırası
Marşansiyakimilər (Marchantiaceae) fəsiləsi
Sferokarp (Sphaerocarpales) sırası
Yungermani (Jungermanniidae) yanmsinfi
Metzgeriya (Metzgeriales) sırası
Haplometri (Haplometriales) sırası
Yungermani (Jungermanniales) sırası
Antoserot (Anthocerotopsida) sinfi
Yarpaqlı mamırlar (Musci) və ya (Bryopsida) sinfi
Sfaqnum ağ və ya torf mamırı (Sphagnidae) yanmsinfi
Andrey mamırı (Andreaeidae) yanmsinfi
Yaşıl mamırlar (Bryidae) yarımsinfi
Yaşıl mamırlar (Bryales) sırası

Riniofitkimilər və ya Qıjıyabənzərlər (Rhyniophyta) və ya (Proteridophyta) şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

Riniya (Rhyniopsida) sinfi
Riniya (Rhyniales) sırası

Psilotumkimilər (Psilotophyta) şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

Plaunkimilər (Lycopodiophyta) və ya (Lycophyta) şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

Plaun (Lycopsida) sinfi
Plaun (Lycopodiales) sırası
İzoet (Isoetopsida) sinfi
İzoet (Isoetales) sırası
Selaginella (Selaginellales) sırası

Buğumlular (Sphenophyta) və ya Qatırquyruğukimilər (Equisetophyta) şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

Sfenofillər (Sphenophyllopsida) və ya pazyarpaqlılar (Bowmanitopsida) sinfi /envikidə ---- (Equisetopsida) — vago/
Qatırquyruğu (Equisetopsida) sinfi
Kalamit (Calamitales) (Calamostachyales) sırası
Qatırquyruğu (Equisetales) sırası

Qıjıkimilər ((Polypodiophyta)Pteridophyta) və ya şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

Maratti (Marattiopsida) sinfi
Qıjılar (Polypodiopsida) sinfi
Əsl qıjılar (Polypodiidae) yanmsinfı
Əsl qıjılar (Polypodiales) sırası
Salviniya (Salviniidae) yanmsinfi
Salviniya (Salviniales) sırası
Marsiliya (Marsileidae) yanmsinfi
Marsiliya (Marsileales) sırası

Çılpaqtoxumlular (Pinophyta) və ya (Gymnospermae) şöbəsi[redaktə | əsas redaktə]

Toxumlu qıjılar (Pteridospermopsida) sinfi
Bennettitlər (Bennettitopsida) sinfi
Bennettitlər (Bennettitales) sırası
Saqovniklər (Cycadopsida) sinfi
Saqovniklər (Cycadales) sırası
Kinqolar (Ginkgoopsida) sinfı
İynəyarpaqlılar və ya qozadaşıyanlar (Pinopsida) və ya (Coniferopsida) sinfi
Kordaitlər (Cordaitidae) yarımsinfi
İynəyarpaqlılar (Pinidae) yarımsinfi
İynəyarpaqlılar (Pinales) və ya (Coniferales) sırası
Qaraçöhrə (Taxales) sırası
Qaraçöhrəkimilər (Taxaceae) fəsiləsi
Şamkimilər (Pinaceae) fəsiləsi
Toxumörtüklülər (Chlamydospermatopsida) sinfi
Acılıq (Ephedrales) sırası
Knetum (Gnetales) sırası
Velvitsia (Welwitschiales) sırası