Bulaqbaşı silsiləsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Bulaqbaşı silsiləsi
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
VilayətSədərək rayonu
Dağ sistemiKiçik Qafqaz
Zirvə hündürlüyü1210,0 m
Bulaqbaşı silsiləsi (Qafqaz)

Bulaqbaşı silsiləsi – Sədərək rayonu ərazisində, Naxçıvan dağarası çökəkliyinin şimal-qərbində,  Sədərək düzünün şimal kənarında alçaqdağlıq tirə. Ermənistan ərazisində  Dərələyəz silsiləsinin Saraybulaq qolundan cənub-qərbə ayrılan şaxənin Naxçıvan MR ərazisindəki qurtaracağına cavab verir. Sədərək kəndinin ətraflarından başlayaraq şimal-qərb istiqamətdə 3 km məsafədə uzanır. Əsasən Orta-Üst Devon yaşlı karbonatterrigen-karbonat süxurlarından təşkil olunmuşdur. Ətəklərində Paleozoy çöküntülərini uyğunsuzluqla örtən Miosen yaşlı çökmə süxurlar və onların üzərində yatan Üst Pleystosenin allüvial-prolüvial törəmələri açılır.  Ən yüksək nöqtəsi Ucubiz dağıdır (1210,0 m).  Tektonik cəhətdən Naxçıvan qoyulma çökəkliyinin şimal-qərb qurtaracağında, Şərur-Culfa qalxım zonasının Şərur seqmentinin gömülmüş cənub-qərb cinahında cavan çöküntülər altından yer səthinə çıxan Dəhnə-Vəlidağ qalxımının şimal tektonik blokuna aid edilir və geoloji quruluşda  şimal-qərbşimal-şərq istiqamətli fay və əks-fay qırılmaları ilə kiçik bloklara parçalanmış  Bulaqbaşı antiklinalUcubiz sinklinal qırışıqları ilə təmsil olunan qalxıma uyğun gəlir. [1]

Həmçinin bax:[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Bulaqbaşı silsiləsi // Naxçıvan Ensiklopediyası / V.Y. Talıbov. — Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş ikinci nəşr. — Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsi, 2005. — I cild. — Səhifələrin sayı: 360. — Səh.: 596.  — ISBN 5-8066-1468-9.