Dərviş Mehmed Paşa

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Dərviş Mehmed Paşa
Osmanlı sədrəzəmi
7 iyul 1775 — 5 yanvar 1777
(ləqəbi: Yağlıqçızadə)
Sələfi İzzət Mehmed Paşa
Xələfi Malatyalı Mehmed Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri İstanbul, Osmanlı imperiyası
Vəfat tarixi (48 yaşında)
Vəfat yeri Saqqız adası, Osmanlı imperiyası
Dəfn yeri Misirlizadə İbrahim Paşa məscidi, Saqqız adası
Atası Dərviş Əbdülqədir Əfəndi

Dərviş Mehmed Paşa (1735, İstanbul, Osmanlı imperiyasıgüm. XVIII əsr, Xios) — I Əbdülhəmid səltənətində ümumilikdə 1 il 5 ay 28 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.[1][2][3][4]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Şem‘dânîzâde, Müri’t-tevârîh (Aktepe), II/B, s. 85; III, 6, 9, 12, 30–36, 38, 43–45, 61;
 • Mehmed Hasîb Rûznâmesi (haz. Süleyman Göksu, yüksek lisans tezi, 1993), MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, vr. 20a, 24b, 25b, 29b;
 • Sırkâtibi Mustafa, Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Han, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. O. 121, vr. 22b;
 • Rûzmerre, TTK Ktp., Yazma, nr. 1001, s. 4–7;
 • Hüseyin Râmiz, Zübdetü’l-vâkıât, İÜ Ktp., TY, nr. 2395, vr. 1b-2a;
 • Hasîb Üsküdârî, Vefeyât-ı Ekâbir-i İslâmiyye, İÜ Ktp., TY, nr. 564, s. 50;
 • a.mlf., Mecmûa-i Tevârih (haz. Fahri Ç. Derin – Vahid Çabuk), İstanbul 1985, s. 335–336;
 • Kethüdâzâde Said, Târîh-i Sefer-i Rusya, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2143, vr. 14b;
 • Sâdullah Enverî, Târih, Millet Ktp., Ali Emîrî, Tarih, nr. 67, II, vr. 15b, 17b, 19b, 23b, 29a, 34b, 42b, 43a, 61a-62a, 79a-b;
 • Enverî Sâdullah Efendi Târihi I (haz. Muharrem Saffet Çalışkan, doktora tezi, 2000), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, vr. 270b, 303a-304b, 351b, 407b, 452b, 458a;
 • Ahmed Câvid, Verd-i Mutarrâ: Hadîkatü’l-vüzerâ Zeyli, İstanbul 1271, s. 27–28;
 • Vâsıf, Târih, I, 287; II, 154–155, 177, 197, 203, 240, 295;
 • a.e., TSMK, Hazine, nr. 1406, vr. 12a, 19b, 27b-28a, 30b, 33b, 34b, 35a, 37b-38a-b, 50a-51a, 59b-60a;
 • Zâimzâde Mehmed Sâdık, Târihçe, İÜ Ktp., TY, nr. 2532, vr. 6b, 7b, 10a;
 • Muhtasar Nûrü’l-hüdâ, İÜ Ktp., TY, nr. 1423, vr. 1b;
 • Konyalı, Üsküdar Tarihi, II, 374;
 • Fikret Sarıcaoğlu, Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi: Sultan I. Abdülhamid (1774–1789), İstanbul 2001, s. 74, 86, 120, 140–141, 192.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Cevdet, Târih, II, 24–25, 29–32, 36, 40–41, 46, 49–50, 79, 304;
 2. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/2, s. 422–423;
 3. Çeşmîzâde, Târih (nşr. Bekir Kütükoğlu), İstanbul 1993, s. 21;
 4. Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn, s. 90–91;