Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası - müxtəlif təbiətli cismlərin statik və dinamik mexaniki, istilik, radiasiya təsirləri altında deformasiyası, zədələnməsi və dağılması proseslərinin qanunauyğunluqlarını və eyni zamanda cismlərdə yaranan gərginlik-deformasiya vəziyyətini öyrənən bir elmdir.

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası elminin məqsədi[redaktə | əsas redaktə]

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası elminin məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:

• Cismlərin deformasiyası, zədələnməsi və dağılması qanunlarının təyin edilməsi;

• Deformasiya olunan bərk cismlərin müxtəlif təsirlər altında özünü aparmasının proqnozlaşdırılması üçün sərhəd məsələsinin qoyulması və bu məsələlərin həll üsullarının işlənib hazırlanması;

• Materialların quruluşu, xarici təsirlərin xarakteri və deformasiya və dağılma prosesləri arasındakı əlaqələrin aşkar edilməsi;

• Deformasiya və dağılma proseslərinin texnoloji problemlərinin həlli və eyni zamanda müxtəlif təyinatlı konstruksiyalarda buraxılması mümkün olmayan deformasiyaların və çatların xəbərdarlığı;

• Materialların deformasiyasını, zədələnməsini və dağılmasını öyrənmək məqsədi ilə təcrübələrin planlaşdırılması, aparılması, alınan təcrübə məlumatlarının işlənməsi və uyğun nəticələrin çıxarılması

Tədqiqat oblastı[redaktə | əsas redaktə]

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası elminin tədqiqat oblastı aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Materialların, o cümlədən təbii, süni və yeni yaradılanların deformasiyası, zədələnməsi və dağılması.

2. Sadə və mürəkkəb quruluşlu cismlərin deformasiya modellərinin qurulması nəzəriyyəsi.

3. Çox səviyyəli mühitlərin mezomexanikası.

4. Kompozit materiallar mexanikası.

5. Elastiklik, plastiklik və sürüncəklik nəzəriyyələri.

6. Zədələrin yığılma nəzəriyyəsi, bərk cismlərin dağılması mexanikası, mürəkkəb yüklənmə rejimlərində möhkəmlik meyarları.

7. Mexaniki, elektromaqnit, radiasiya, istilik və başqa xarici təsirlər altında olan müxtəlif formalı və quruluşlu cismlər üçün sərhəd məsələlərinin qoyuluşu və həlli.

8. Analitik tədqiqatı mümkün olmayan məsələlərdə riyazi modellər və analizin ədədi üsulları.

9. Materialların deformasiyası, zədələnməsi və dağılması proseslərinin təcrübi üsullarla tədqiqi.