Detonaziya sensoru

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Əvvəlcə qeyd edim ki,avtomatlaşma avtomobillərdə ən pis şey olan "detonaziya" qalib gəldi.Bu sensor mühərrikdə detonaziyaya nəzarət edir.Detonaziya mühərikdə hava ilə yanacağın səf qarışmasından və partlayış verməsindən yaranır.detonaziya sözünü belə izah edim,avtomobil sanki kərkinir vəya güçü çox zəifləyir.

M20B25.jpg

Detonaziya sensorunun iş prinsipi,daxili yanma mühəriyinin yanacaq verməsinə nəzarət aparır.Məhz mühərik idarə etmə bloku detonaziya sensoruna əsasən bir silindrə nə qədər yanacaq verməsini təyin edə bilir.

Bu sensor xarab olduqda mühəriyin işləməsində ciddi fəsadlar baş verir.Bu sensor xarab olduqda mühərikdə yanma düz getməyəcək,daha doğrusu hava ilə benzin qarışıqı düzgün olmayacaq.Burada mühərrik vibrasiya verə bilər,qıza bilər və güçü aşağı düşəcək.Bu sensor sıradan çıxdıqda yanma kamerasında temperatur yüksəlir.Burada klapanları yandıra bilər,həmçinində porşen qruplarına zərbə oluna bilər.(Ərimə,üzüklərin sınması)

Sensor düzgün işlədikdə mühərik daxilində yanma düzgün baş verir.Hələm yanma baş verməmişdən qabaq,detonaziya sensoru işə başlayır işləməyə.Nəzərə almaq lazımdır ki,yanma tez baş verir.Mühərrikdə baş verən partlayış eşidilən səviyədə olunulur.Əslində güçlü partlayış baş verir,amma mühərrik daxili olduğundan doalyı və səs boxucular vasitəsilə bu səs minimal qədər kiçildilir.

Ümumiyyətlə detonaziya neçə baş verir?

Detonaziya bir neçə səbəblərdən baş verə bilir.Ən əsas səbəb isə yanacağın oktanın aşağı olmasıdır.Oktan dərəcəsi aşağı olduqda güclü yanma baş verməyəcək və mühərikdə detonaziya baş verəcək.Belə olan halda sensor düzgün məlumatı qəbul edə bilmir və mühərrik idarə etmə blokuna səhv düşür və buradada içəridə sizdə "chek engine" işığı yana bilər.Mühəriyə ən düzgün hansı yanacaq gedirsə bu barədə onun kitabçasında məlumat əldə edə bilərsiniz.Digər cəhətdən keyfiyətsiz yanacağa bəzi hallarda xüsusi qatqılar vəya oktan qaldırıcı maddələr daxil edirlər.Bu mühəriyə çox ciddi ziyan verir və oktan dərəcəsi stabil olmur və mühəriyin işləməsində nasazlıq görülür.Həmin maddə yanma kamerasına daxil olduqda və yandıqda həmin kimyəvi maddələr reaksiyaya girə bilərlər və nəticədə yanma kamerası zərər görə bilər.Klapanların yanması vəya porşen qruplarının əriməsi kimi hallar ola bilər.detonaziya həmçinində mühəriyin t/o vəziyyətinin düzgün olmadıqda da baş verir.Burada yanma ya gec vəya tez baş verir.belə olan halda təcili sürətdə mühəriyin t/о vəziyətini yoxlatdırıb və əgər qacma halları varsa tənzimləmək lazımdır.Digər səbəblərdən əgər mühərrik bərbad vəziyətdədirsə və yanma kamerasına yağ daxil olursa bu haldada detonaziya baş verəcək.

Ümumiyyətlə detonaziya baş verdikdə mühərrikdə bu zaman ,onun at güclərinin yarıdan çoxu deaktiv olunacaq.Bundan əlavə turbolu mühəriklərdə aşağı oktanlı yanacaq istifadə etdikdə burada yüksək təzyiqli farsunkalar yanacağı verdikdə detonaziya baş verəcək.Çünki turbolar havanı sıxaraq yanma kamerasına verir və yüksək təzyiqli farsunkalarda yanaçağı, və burada aşağı səviyəli yanacaq tam alışma verməyəcək nəticədə detonaziya baş verəcək.

Detonaziya sensoru mühəriyin blokunda yerləşir.Bunların sayı mühərrik silindirindən asılı olaraq bir neçə ədəd ola bilirlər.

detonaziya sensoru mühərrikdə detonaziya baş verdikdə onun daxilindəki proqram mühəriyin işləməsini təmin etmək üçün oktana görə modifikasiya apara bilir.Burada yanmanın hansı vəziyətdə baş verməsinə nəzarət apara bilir.Amma nəzərə almaq lazımdır ki,çox aşağı səviyəli oktanda artıq bacarmayacaq.

Ancaq hər avtomobil sürən bilməlidirki,avtomobilə aşağı səviyəli yanacaq tökmək olmaz,kitabında nə yazılıbsa onu ancaq.

Akhundov Bahram

19/05/2017

Baku

BMW driver