Diamaqnitlər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Maqnitlənmə dərəcəsinə və mexanizminə görə maqnetiklər üç qrupa ayrılır: diamaqnitlər, paramaqnitlərferromaqnitlər.

Elə maddələr var ki, onların atom və molekullarının tam maqnit momenti sıfra bərabərdir. Atomun tam maqnit momenti onun orbital və spin maqnit momentlərinin cəminə bərabərdir. Bu momentlər qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks olduqda atomun tam maqnit momenti sıfır olur. Maqnit momentinə malik olmayan atomlardan əmələ gələn maddələr diamaqnit maddələr adlanır. Diamaqnitlərə misal olaraq Bi, Ag, Au, Cu və s. göstərmək olar.