Dilavər Əzimli

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Dilavər Əzimli
Dilavər Mirzəkişi oğlu Əzimli
Dilavar.jpg
Doğum tarixi 5 dekabr 1959(1959-12-05)
Doğum yeri Cəlilabad, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlıq Flag of the Soviet Union.svg SSRİFlag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə dоktоru
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti

Dilavər Əzimli — AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, SİEPO-nun üzvü, "Dünya Uyğarlığı içərisində Türk uyğarlığı" beynəlxalq türk qurumunun İdarə Heyətinin Azərbaycan təmsilçisi, Bütöv Azərbaycan Ocaqlarının Sözçüsü və Mərkəzi Şurasının üzvü

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Dilavər Mirzəkişi oğlu Əzimli 1959-cu il dekabrın 5-də Cəlilabad rayonunun Ağdaş kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Cəlilabad rayonunun Ağdaş kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1978-1980-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Uzun müddət istehsalatda çalışmışdır. O, 1987-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini qırmızı dipıoma bitirmiş və həmin fakültənin aspiranturasında saxlanılmışdır. Dilavər Əzimli 1992-1994-cü illərdə Xarici İqtisadi Əlaqələr nazirliyində aparıcı mütəxəssis işləmişdir. 1994-cü ildən 2004-cü ilə kimi Azərbaycan mətbuatında müxtəlif qəzet və jurnallarda çalışmışdır. 2003-cü ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsində çalışır, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində "Türk və Şərqi Avropa xalqları" kafedrasının müəllimidir. Evlidir, iki övladı var.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin I yarısı). Bakı: Turxan NPB, 2014. -292 səh.

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycanın Qərb ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin zəmini (XVI əsrin II yarısı-XVII əsrin əvvəli) // «Tarix və onun öyrənilməsi problemləri». I buraxılış. BDU, Bakı, 1994. s.78-80.
 2. XVI əsrin 60-70-ci illərində Azərbaycanın iqtisadi həyatı (ingilis səyyahlarının məlumatları əsasında) // «Tarix və onun öyrənilməsi problemləri». IV buraxılış. BDU. Bakı, 1994. s.119-123.
 3. Səfəvilər dövründə Azərbaycan-İngiltərə münasibətlərinə dair // «Elm» qəzeti. 20 iyul 2001. №21-22 (586-587).
 4. Səfəvi dövlətinin 500 illiyi qarşısında // «Elm» qəzeti. 08 avqust 2001. №23-24 (588-589).
 5. Azərbaycan iqtisadiyyatı Qərb diplomatlarının gözü ilə // «Elm» qəzeti. 28 avqust 2001. №25-26 (590-591).
 6. Новый взгляд на взаимоотношения Азербайджана с Англией в период Сефевидов // Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы. №15-16, 2001. с. 77-79.
 7. Торговые связи между Западом и Востоком и их последствия. «Тариx вə онuн проблемлəри» жuрн. БДУ. №3/4, Бакı, 2001. с.25-29.
 8. О значение караванных путей в средних веках. Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы. №1-2 (21-22), 2002. с.55-57.
 9. Azərbaycan-Avropa əlaqələrində ipək problemi. BDU-nun «Elmi xəbərlər» jurn. №3, Bakı, 2002. с.158-164.
 10. Səfəvilər dövründə neft hasilatı. BDU-nın «Elmi xəbərlər» jurn. №4, Bakı, 2002. с.164-174.
 11. Səfəvilər dövründə beynəlxalq vəziyyət və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf xüsusiyyətləri (XVI əsrin I yarısı-XVII əsrin I yarısı). «Tarix və onun problemləri» jurn. №4, Bakı, 2003. с.30-46.
 12. Orta əsrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatında neftin rolu. «Elm» qəzeti. 27 avqust 2003.№ 27-28 (668-669). с.5,12.
 13. İngiltərə-Azərbaycan münasibətləri. İngilis səyyahı Artur Eduardsın Azərbaycana ikinci səyahəti (XVI əsrin II yarısı). «Elm» qəzeti. 02 iyul 2004.№ 19-20 (704-705). с.11.
 14. İngiltərə-Azərbaycan əlaqələrini zəruriləşdirən səbəblər (I məqalə). Azərb. Milli Elmlər Aka. Şərqşünaslıq in-nun «Elmi Araşdırmalar» jurn. №1-2. VI buraxılış, Bakı, 2004. с.191-195.
 15. İngiltərə-Azərbaycan əlaqələrini zəruriləşdirən səbəblər. XVI əsrin 60-70-ci illərində ingilis səyyahı və diplomatı Artur Eduardsın Azərbaycanın iqtisadi həyatı haqqında qeydləri. Artur Eduardsın Azərbaycana I səyahəti (II məqalə). Azərb. Milli Elmlər Aka. Şərqşünaslıq in-nun «Elmi Araşdırmalar» jurn. №3-4. VII buraxılış, Bakı, 2004. с.231-235.
 16. Orta əsrlərdə Şərq və Qərb iqtisadi sistemində baş verən dəyişikliklər və onların xarakteri. Azərb. Milli Elmlər Aka. Şərqşünaslıq in-nun «Elmi Araşdırmalar» jurn. №3-4. VII buraxılış, Bakı, 2004. с.238-241.
 17. Silk problem in Azerbaijani-European connections. Журн. Президиума Нау. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы.№ 1-6, 2005. с.15-18.
 18. XVI əsrin sonu-XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrində ipək problemi. Azərb. Milli Elmlər Aka. Şərqşünaslıq in-nun «Elmi Araşdırmalar» jurn. №1-4. VIII buraxılış, Bakı, 2006. s.393-404.
 19. Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrində Şirvan bölgəsinin rolu (qədim dövrlərdən XVII əsrin əvvəllərinə qədər). «Şah İsmayıl Xətai» elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı.2006. s.16-20.
 20. Volqa-Xəzər ticarət marşrutunun səfəvilərin iqtisadi həyatında rolu. «Şah İsmayıl Xətai» III elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2006. с.76-85.
 21. Səfəvilər imperiyası tarixində I Şah Abbasın rolu. «Şah İsmayıl Xətai» IV elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2007. с.66-81.
 22. Azərbaycanın Avropa ilə ticarət əlaqələrində gömrük məsələləri (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin I yarısı). Azərbaycan gömrüyü: tarixi ənənələr və müasirlik. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunan respublika elmi konfransının materialları. Bakı, «Elm», 2007. s.55-70.
 23. Azərbaycanın Avropa ilə ticarət əlaqələrində vergi güzəştlərinin rolu (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin I yarısı). Şah İsmayıl Xətai VI Ümumrespublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2007. s.115-128.
 24. «Əvəzolunmaz insan, gözəl alim». Azərbaycan Səfəvişünaslığının banisi. AMEA-nın müxbir üzvü Oqtay Əbdülkərim oğlu Əfəndiyev (Biblioqrafiya). «Təhsil». Bakı, 2007, 108 səh. (kitab). s.103-107.
 25. Customs Issues regarding trade relations between Azerbaijan and Europe (2 nd Half of the XV-1 st Half of the XVII centuries). Customs service of Azerbaijan: historic traditions and modernity. Dedicated to the 15 th anniversary of the establishment of the State Cuctoms Committee in the independent Republic of Azerbaijan. Baku, 2007. p. 44-55.
 26. I Şah Abbas Azərbaycan tarixində qüdrətli şəxsiyyətlərdən biridir. Şah İsmayıl Xətai IX elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2008. s.67-71.
 27. Азербайджано-индийские торговые отношения (XV-XVII вв.). Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы. №5-8, 2008. c.148-154. - Т.Наджафли
 28. Место и роль Азербайджана в политической и этнокультурной истории Кавказа (период средневековья). Чеченцы в сообществе народов России. Материалы Всероссийской научно-практической конеренции, посвященной 420-летию установления добрососедских отношений между народами России и Чечни, т. I, Назрань, 2008. c.291-295. - Х.Гасымов
 29. Dərbənddə beynəlxalq elmi konfrans // «Elm» qəzeti, 15 iyul 2009-cu il. s.11. X.Qasımov, R.Niftəliyev
 30. Özünəqaydış həvəsi (Mahaçqalada beynəlxalq elmi konfrans haqqında mülahizələr). «Elm» qəzeti, 30 yanvar 2009-cu il. s.14. X.Qasımov
 31. Азербайджан, мюридизм, Шамиль. Борьба народов Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в.: спорные вопросы и новые дискуссии. Материалы Международной научно-практической конференции (18 июня 2009 г.). Дербент, 2009. c.59-67. - X.Qasımov
 32. Шейх Исмаил-идеологический руководитель движения горцев под руководством имама Шамиля. Борьба народов Северо-Восточного Кавказа 20-50 гг. XIX в.: спорные вопросы и новые дискуссии. Материалы Международной научно-практической конференции (18 июня 2009 г.). Дербент 2009. c.80-85.
 33. Səfəvilər dövlətinin qorunub saxlanmasında qızılbaşlığın rolu və yeri // «Qarapapaqlar» jur. Marneuli, №10 (28), oktyabr 2009. s. 27-34.
 34. Реальности XI-XII вв. и Азербайджан // Современные процессы в российской социологии, экономике, исторической науке. Сборник научных статей научно-практической конференции с международным участием. Кизляр, Республика Дагестан, 8-9 декабря 2009 года, с.44-46. Х.Гасымов
 35. Из истории торгово-экономических и культурных взаимосвязей Московского княжества и Азербайджана // Актуальные проблемы науки и практики». Сборник научных статей научно-практической конференции с международным участием, часть I, Кизляр, Республика Дагестан, 15 декабря 2009 года. c.59-62 – Х.Гасымов
 36. Труд «Мюридизм и Шамиль» М.Казим-бека как источник по истории народов Кавказа. «Актуальные проблемы истории Кавказа». Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Р.М.Магомедова (Махачкала, 14-15 апреля 2010 г.). Махачкала, Из-во ДГУ, 2010. c.272-274. Х.Га-ымов,
 37. Шейх Исмаил - идейный вождь освободительного движения народов Кавказа. Международный научный журнал Кавказ и мир, Тбилиси, 2010, №5. c.106-111.
 38. The role of the Volga-Caspian trade route in the economic and cultural life of the Safavi state. The Caucasus and the world International scientific jornal, Tbilisi, 2010, №7. p. 126-129.
 39. Azərbaycan Səfəvilər imperiyası tarixində Şah I Abbasın rolu. «Qarapapaqlar» jur. Marneuli, №3 (33), mart 2010. s.16-20.
 40. XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Meçhul Bir Rus Harb Esirinin Hatıralarında Osmanlı İmparatorlugunun Tasviri. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu. Yüzüncü Yıl Universitesi, 26-30 Temmuz 2010, Van-Türkiye. s.25-26.
 41. Торговые связи Азербайджана с Московским государством (первая половина XVII века.). «Tarix və onun problemləri» jurn. BDU. №1, Bakı, 2010. c.24-28.
 42. Роль Дербенда в экономических и торговых взаимосвязях Азербайджана (XVI-XVII вв.). Международный научный журнал Кавказ и мир, Тбилиси, 2010, №8. c.91-94.
 43. Balkanlarda İslamın Yayılmasında Tasavvufun Rolu (Avrupa ve Rus Dilli Kaynaklar Temelinde) // Balkanlar ve İslam. Karşılaşma, Dönüşüm, Kırılma, Devamlılık. Uluslararası Sempozyum. 03-05 Kasım. 2010. Çanakkale Onsekiz Mart University. Canakkale- Türkiye. s.25-26.
 44. Из истории культуры и торговли города Дербенда (средневековья). Россия и Кавказ: прошлое и настоящее. Сборник научных статей II международной научно-практической конференции 8-10 июня 2010 года. Г.Кизляр, Республика Дагестан. Кизляр 2010. с.48-53. - Х.Гасымов
 45. Шейх Исмаил - идейный руководитель освободительного движения народов Кавказа. Россия и Кавказ: История и Современность. Международная научная конференция 22 октября 2009 года. Махачкала 2010. с.461-468.
 46. Торговые связи Сефевидов с Россией в первой половине XVII в. Материалы международной конференции «Эндиреевский владетель Султан-Махмуд Тарковский в истории российско-кавказских взаимоотношений (вторая половина XVI – первая половина XVII вв.)», посвященной 460-летию Султан-Махмуда 18 ноября 2008 года. Махачкала 2010. с.341-348.
 47. Истинный облик армянской пропаганды, армянского зверства. Международный научный журнал Кавказ и мир, Тбилиси, 2010, №9. с.155-158. - Х.Гасымов
 48. Индийские купцы во внешне торговле Азербайджана (XV-XVII вв.). Россия и Кавказ: прошлое и настоящее. Сборник научных статей II международной научно-практической конференции 8-10 июня 2010 года. Г.Кизляк, Республика Дагестан. Кизляр 2010. с.12-17.
 49. Türk Dünyası’nda Ortak Tarih Bilinci Oluşturma Çalışmaları. 21 Yüzyılda Türk Dünyası uluslararası sempozyum bıldırılerı 02-05 Aralık 2010. LEFKE, K.K.T.C. EKOAvrasya, s.473-479. - H.Şamıyeva
 50. The role of the Volga-Caspian trade route, the Safavi state, economic and cultural life epoch // Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы. №3-4 Vol. 107-108. Baku 2010. p.96-100.
 51. Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsinin ictimai-iqtisadi həyatında Lənkəran şəhərinin rolu (XVİ-XVİİ əsrlər). BDU-nun «Elmi xəbərlər» jurn. №4, Bakı, 2010. s.172-179. - Х.Гасымов
 52. XVI-XVII YÜZYILLARDA OSMANLI-SAFEVİ İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖR: VOLGA-HAZAR TİCARET YOLU // CİEPO ULUSLARARASI OSMANLI ÖNCESI ve OSMANLI TARİHİ ÇALIŞMALARI 4. ARA DÖNEM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI. UŞAK ÜNİVERSITESİ. 14-17-Nısan 2011. s.23.
 53. Qızılbaşlıq və onun mahiyyəti. Türk dünyası: Dünəni və bu günü (beynəlxalq elmi konfrans). 23-24 may 2011. Bakı-2011. s.87-90.
 54. Сельджукский период общетюркской истории и Азербайджан. Şarkşunoslar Anjumani. 5-Son. Uzbekiston Respublikasi Oliy va Urta Maxsus Tağlim Vazirliqi. Toşkent Davlat Şarkhunoslik İnstituti. Toşkent 2011. с.45-50. - Х.Гасымов
 55. Safevı-Osmanlı İlişkilerinde Doğu Anadolu Meselesi (Ekonomık Yönden). Uşak Ünıversitesi Sosyal Bılımler Dergısı. 2011. s.100-114.
 56. Lənkəran şəhəri XVI-XVII əsrlərdə // “Şah İsmayıl Xətai:Müasirlik və ənənə” elmi-praktik konfransının materialları. Bakı-2011. s.104-112. - Х.Гасымов
 57. Azərbaycan dövləyçiliyi və M.Ə.Rəsulzadə. «Qarapapaqlar» jur. Marneuli, №1 (53), mart 2010. s.27-31. - X.Qasımov
 58. Təbriz şəhərinin ticarət tarixindən. “Geostrategiya” yur. Bakı, №01 (07) yanvar-fevral 2012. s.46-50.
 59. M.Ə.Rəsulzadə və Azərbaycan dövlətçiliyi. Azərbaycan Respublikası. Uğurıar və perspektivlər beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı-2012. s.221-224. - X.Qasımov
 60. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və tariximiz». Folklor və Tariximiz mövzusunda Respublika ElmiKonfransının materialları, 19-20 noyabr 2012-ci il. Bakı-2012. s.46-55.
 61. Müstəqillik illərində Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə dair (sosial-iqtisadi məsələlər). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, Elmi Əsərlər, “Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi varisidir” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, 38-ci cild, Bakı-2011. Xüsusi buraxılış. s.104-107.
 62. Azərbaycanın iqtisadi həyatında Şəki şəhərinin rolu (XV əsrin II yarısı-XVII əarin I yarısı). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, Elmi Əsərlər, cild 31, 2009. s.79-85.
 63. Azərbaycan ipəyi uğrunda ingilis-holland mübarizəsi (XVII əsrin I yarısı). “Yaxın və Orta Şərq: Dünəni, Bu günü, Sabahı” beynəlxalq elmi konfransı 2007-ci il 24-25 oktyabr, Bakı, 2011. Elmi araşdırmalar elmi-nəzəri məqalələr toplusunun xüsusi buraxılışı. s.208-212.
 64. Российский экспансионизм и его последствия на Кавказе (XVIII-XIX вв.). Журн. Президиума Нац. Академии наук Азерб. Респуб. «Азербайджан и азербайджанцы. №1-2. Vol. 111-112. Baku- 2012. с.107-113.
 65. О некоторых святынях Дагестана. Дагестан в истории Кавказа и России. Материалы Международной научно-практической конференции, г.Махачкала, 25 ноября 2011 г. Махачкала, 2012. с.52-56- X.Qasımov
 66. Дагестано-русские взаимоотношения в XVI-XVII вв. и Азербайджан. Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы Международной научной конференции, 26-27 февраля 2013 г. г.Махачкала. Махачкала, 2013. с.95-99. -X.Qasımov
 67. Orta Əsrlərdə Azərbaycan-Osmanlı münasibətlərində Anadolu məsələsi (iqtisadi cəhətdən). Qaraqoyunlular-600. Respublika konfransının materialları. Bakı, 27 oktyabr 2010-cu il. Bakı-2013. s.44-64.
 68. Azərbaycan Türk dövlətçilik sistemində qızılbaşlığın roluna dair. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları (Bakı, 7-8 may 2012-ci il). Bakı-“Elm”-2012. s.280-282.
 69. Səfəvi və Osmanlı imperiyalarının yaranmasında sufizmin roluna dair. Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 27-28 iyun 2013-cü il. Bakı 2013. s.598-599.
 70. О личности и духовном наследии Шейх Исмаила Сираджеддина Курдамири. Elmi Əsərlər. Azərbaycan-Dağıstan: qardaşlıq münasibətləri tarixi, müasirlik, perspektivlər” mövzusunda Seyid Qurbanovun xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış, 33-cü cild. Bakı-2010. s.186-206.
 71. Горoд Дербенд в экономических и торговых взаимосвязях Азербайджана и горских народов Кавказа (XVI-XVII вв.). Elmi Əsərlər. Dərbənd şəhərinin tarixi: Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin parlaq səhifələri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış, 40-cı cild. Bakı-2012. s.217-227.
 72. Накшибандийские шейхи против Царского колониализма. «Народы Северного Кавказа: История и Современность» посвящается 15-летию филиала ДГУ в г.Хасавюрте. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Хасавюрт-2012. с.63-70.
 73. Надир-Шах Афшар-полководец, воин и правитель. Кавказ и Ближний Восток: от Каспийского похода Петра I до распада державы Надир-шаха. Материалы международной конференции, проведенной в рамках «Года Российской истории», 25 мая 2012 года г.Махачкала. Махачкала, 2012. с.40-45.
 74. XV-XVI əsrlərdə Təbriz şəhərinin ticarət həyatından. Antik və Orta Əsr Azərbaycan şəhərləri: Arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. 27-28 oktyabr 2010, Azərbaycan, Şəmkir-Gədəbəy. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2012. s.445-452.
 75. Azərbaycanın Gədəbəy bölgəsi orta əsrlərdə. İctimai-iqisadi və mədəni tarix. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, cild 29, 2009-cu il. s.26-31. - X.Qasımov
 76. Volqa-Xəzər ticarətində Azəbaycanın Şirvan bölgəsinin rolu (XV əsrin II yarısı-XVII əsrin I yarısı). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, cild 28, 2009-cu il. s.98-107.
 77. Гюлистанский мирный договор и христианский мир. Интеграция народов Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции к 200-летию Гюлистанского договора 1813 г. г.Махачкала, 15 мая 2013 г. с.105-115. - X.Qasımov
 78. Əsl insan haqqında povest. Tanınmış filosof, ekoloq və sosiloq S.Hüseynov. Bakı Hüquq Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, 2013. s.39-41.
 79. Azerbaycan Devlet Geleneğinde Kızılbaşlıkın Rolü. Çınqı. Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Yıl;4, Sayı;21, Eylül/Ekim 2013. s.21-28.
 80. Qarabağ folklorunda Şah I Abbas. Qarabağ folkloru: Problemlər, perspektivlər mövzusunda II Respublika Elmi konfransının materialları, Ağcabədi şəhəri, 15 noyabr 2013-cü il. s.126-143.
 81. Дагестан и накшибандийские шейхи. Дагестан в Российском историческом процессе. Материалы Международной научной конференции, посвященной Году Российской истории 16 ноября 2012 г. г.Махачкала, Республика Дагестан. Махачкала, 2013. с.160-165.
 82. Совместная борьба народов Дагестана и Азербайджана против политики царизма (XVIII-XIX вв.). Единение народов Дагестана в борьбе против иноземных завоевателей. Материалы Международной научной конференции, посвященной 270-летию разгрома войск Надир-шаха в 1741 году в Дагестане. Махачкала, 2013. с.63-75
 83. Vətənini, millətini sevən böyük insan və fədakar alim. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmlər əsərlər, 30-cu cild. Baki-2009. .s.175-180
 84. Səfəvilər dövrü Azərbaycan alimlərinin son tədqiqatlarında. Xəzər xəbər. Elmi-kütləvi, ədəbi-publisistik toplu. Bakı-2013. s.14-16
 85. Türk dövlətlətçilik sistemində sufizm, Şeyx Səfiəddin və Azərbaycan. “Qarapapaqlar” aylıq elmi-kütləvi dərgi, №12 (75). Bakı, 2013. s.29-34
 86. Влияние Гюлистанского договора на этническую панораму Южного Кавказа . Международная научно – практическая конференция, посвященная паьяти В.П.Дзагуровой. Сборник трудов. Выпуск XII. Махачкала-2014. с.25-29
 87. Şirvanşahlarda dini həyat.. Tarixi və milli-mənəvi dəyərlər konteksində Azərbaycan kimliyi Bakı, Elm və Təhsil, 2014. s.281-297.
 88. İrena Melikoff-ələvi-bektaşi-qızılbaş araşdırmalarının banisi kimi. Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2014. s.293-296.
 89. Azərbaycanda xalq oyunları və tamaşaları tarixindən (“Qarabağ: folklor da bir tarixdir” çoxcildliyi əsasında). Ümumtürk konteksində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Tərtər şəhəri, 14 noyabr 2014-cü il. Bakı-2014. s.120-135.
 90. XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Meçhul Bir Rus Harp Esirinin Hatıralarında Osmanlı İmparatorluğunun Tasviri. CİEPO 19. Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları. I. Editörler: İlhan Şahin-Hikari Egawa, Emine Erdoğan Özünlü-Tuncay Ögün. İstanbul, 2014. s.55-62.
 91. Sovyetler Döneminde Türk Tarihinin Tahrifine Dair. Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı. 26-29 Haziran 2014. Tarih Meseleleri Tebliğleri. Eskişehir Valiliği Kültür Yayınları, 2014. s.49-58.
 92. Изображение Османской империи во второй половине XVII в. в воспоминаниях одного неизвестного русского военнопленного. Вестник тюркского мира. Международный научно-практической журнал. №2 (7), 2014. с.88-95.
 93. Sovet kəşfiyyatçısının gözü ilə “Kipr” böhranı. Türkiyə-90 – Türkiyə Cümhuriyyətinin müstəqilliyinin 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 28 oktyabr 2013-cü il. Bakı/Azərbaycan. s.86-91.
 94. Некоторые соображения о Гюлистанском мирном договоре. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. 44, 45, 46, 47-ci cild. “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. Bakı-2013. c.258-260. - X.Qasımov

Tərcümələri[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Facebook - Dilavər Əzimli

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]