Elçin Əhmədov (Yusif oğlu)

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Elçin Əhmədov
Elçin Əhmədov.jpg
Doğum tarixi 15 aprel 1961 (1961-04-15) (58 yaş)
Doğum yeri Dərə, Göyçə
Vətəndaşlıq Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Elmi dərəcəsi pedaqoji elmlər namizədi (2000)
Elmi adı dosent

Elçin Yusif oğlu Əhmədov - pedaqoji elmlər namizədi (2000), Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, Kitabxanaçılıq-informasiya fakultəsinin magistratura və elmi işlər üzrə dekan müavini.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Elçin Yusif oğlu Əhmədov 1961-ci il aprel ayının 15-də Qərbi Azərbaycanın Basarkeçər rayonunun Dərə kəndində anadan olub.

1978-ci ildə orta məktəbi bitirmiş və 1979-cu ildə Basarkeçər rayon Dərə kənd kitabxanasında müdir işləmişdir.

1979-1981-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

1983-1988-ci illərdə ADU (indiki BDU) Kitabxanaçılıq fakultəsində ali təhsil alıb.

1989-cu ildə Moskva şəhərində Ümumittifaq Mədəniyyət İşçilərinin Təkmilləşmə İnstitutunda təhsil alıb.

1994-98-ci illərdə Kitabxanaçılıq fakultəsində aspirantura təhsili alıb.

2000-ci ildə “Azərbaycanda uşaqlara kitabxana xidmətinin təşkili (1901-1995)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib və pedaqoji elmlər namizədi adı alıb.

1988-1993-cü illərdə F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında baş metodist, metod şöbənin müdiri 1994-cü ildən isə BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasında çalışmışdır.

Pedaqoji fəaliyyətində əsasən “Kitabxanaşünaslığa giriş”, “Kitabxana informasiya fəaliyyətinin texniki vasitələri”, “Dünya milli kitabxanaları”, "Azərbaycanda kitabxana işinin hüquqi təminatı" kimi mövzular aiddir.

Elçin Əhmədov 35 məqalə və 5 kitabın müəllifidir. Hazırda “Müstəqillik illərində Azərbaycanda uşaqlara və gənclərə kitabxana xidməti” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

BDU-nun 90 illik yubileyi münasibəti ilə Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.

Evlidir. İki övladı var.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 • Azərbaycanda uşaqlara kitabxana xidmətinin təşkili (tarixi inkişafı, müasir vəziyyəti və perspektivləri) (1901-1995): Avtoreferat. – B., 2000.-32s. .
 • Kitabxanaşünaslığa giriş. Metodik göstəriş: Qiyabiçi tələbələr üçün.- B., 2002. -15s.
 • Dünya milli kitabxanaları / Proqram: Magistr pilləsi üçün.-B., 2005.-16s. .
 • ABŞ və Rusiya kitabxanalarının iş təcrübəsində uşaq mütaliəsi məsələləri: Tədris metodiki vəsait. -B., 2005.-50s. .
 • Dünya milli kitabxanaları: Dərs vəsaiti. -B., 2007.-140s.
 • Əhmədov.E.Y Azərbaycanda Kitabxana informasiya işinin hüquqi bazası. (Dərs vəsaiti) Bakı. -2012. 212s.
 • Əhmədov.E.Y Azərbaycanda kityabxana informasiya işinin hüquqi əsasları. Bakalavrlar üçün fənn proqramları. 2012. 14s

Seçilmiş əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Ərzaq proqramı və kitabxanalar / Respublika ali məktəb tələbələrinin XIV elmi konfransında çıxış. - B.: ADU, 1984.
 • İlin əziz günləri // Metodik vəsait: Uşaq və məktəb kitabxanalarına kömək. -B., 1990.
 • Səməni, saxla məni (Uşaq kitabxanaları üçün metodik tövsiyələr). - B.: M.F.Axundov adına dövlət kitabxanası, 1990. -27s. .
 • Bizim yubilyarlar / Uşaq kitabxanaları üçün metodik tövsiyələr. – B.: F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası, 1990.-25s. .
 • Gəl-gəl a yaz günləri / Metodik vəsait: Uşaq və məktəb kitabxanalarına kömək. – B.: M.F.Axundov adına Dövlət kitabxanası, 1991.- 28s. .
 • Uşaq mütaliəsinə rəhbərliyin bəzi xüsusiyyətləri / Mədəni-maarif. - 1991.- №2. - S.12-15.
 • Bir kərə yüksələn bayraq (Uşaq kitabxanaları üçün metodik tövsiyələr).-B.: M.F.Axundov adına Dövlət kitabxanası, 1991.-40s. .
 • Uşaq kitabxanalarında audiovizual xidmət işinin məktəb proqramı ilə əlaqələndirilməsi // Mədəniyyət qəzeti, 1992.-15 may. .
 • 1993-cü ilin əlamətdar və tarixi günlər təqvimi.-B.: M.F. Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1992.-10s. .
 • Uşaq və məktəb kitabxanalarında ölkəşünaslığa dair məlumat biblioqrafiya aparatının təşkili metodikası. Metodik məktub. - RDUK, 1992. -12s. .
 • Mənəvi irsimizdən (Metodik vəsait). - B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-25s. .
 • Məzmunca əhəmiyyətini itirmiş kitabların kitabxana fondlarından çıxarılması haqqında təlimat.-B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-20s.
 • 1994-cü ilin əlamətdar günlər təqvimi.-B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-10s. .
 • Müasir dövrdə uşaq kitabxanalarında mütaliə və xidmət işinin metodikası (Metodiki vəsait). -B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-50s. .
 • 30 yaşlı kitabxana / Səhər, 1995. – 25 iyun. K.Aslanla birlikdə.
 • Kitabxanaşünaslığa dair yeni dərs vəsaiti (Kitab haqqında resenziya) / Azərbaycan müəllimi, 1996, dekabr. .
 • Uşaq kitabxanalarında bədii ədəbiyyatın təbliği / Elmi əsərlərin dil – ədəbiyyat bölməsi. - B.: BDU, 1997.№4.-S.117-118.
 • Uşaq kitabxanalarında audiovizual xidmət işinin təşkili: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. -B.: BDU, 1997.-S.197-151. .
 • Uşaq kitabxanalarında ölkəşünaslıq kataloq və kartotekasının təşkili metodikası / Elmi əsərlər: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – B.: BDU, 1999.
 • Bilik, zəka mənbəyi: Azərbaycançılıq tarixini beynəlxalq aləmdə tanıdan alim // Yeni Azərbaycan. - 2000.-24 fevral. .
 • Qabaqcıl kitabxana təcrübəsində uşaqların informasiya təminatı problemi / Xəzər-xəbər. - 2000-ci il. (Vəfa Hacıyeva ilə birlikdə)
 • Özəl ali məktəb kitabxanalarında informasiya xidmətinin bəzi xüsusiyyətləri / Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. -B.: BDU, 2000. -№1. -S.64-70. .
 • Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində kitabxanaların iştirakı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. -B.: BDU, 2003. -№1. -S.39-42. (M.Məmmədovla birlikdə.)
 • Kitabxanaşünaslığın tədqiqində fəlsəfi amillər // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-B.: BDU, 2003.-№2.-S.50-55. .
 • Məktəb kitabxanaları Azərbaycanın müstəqilliyi şəraitində // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.: BDU, 2004.-№1.-S.3-14. (Abuzər Xələfovla birlikdə.)
 • ABŞ-da uşaq mütaliəsi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. -B.: BDU, 2005.-№1.-S.33-45. .
 • Mənəvi irsimiz müasir dərsliklərdə / Yeni Azərbaycan qəzeti, 2005. - 5 mart.
 • Abuzər Xələfov kitabxana tarixinin tədqiqatçısıdır.- Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.: BDU, 2006.-№1. .
 • Müasir kitabxanaşünaslıqda model anlayışları // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-B.: BDU, 2006.-№2.-S.9-15. .
 • Kitabxanalar barədə məlumatlar və statistik göstəricilər toplusu (Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında) kitabı haqqında // Respublika. – 2007. – 7 dekabr. – S.7 A.Xələfovla birlikdə.
 • Qlobal informasiya məkanı və müasir kitabxanaşünaslıqda mütaliənin yeni təzahürləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – 2007. - №2. – S.3-14.
 • Kitabxana və cəmiyyət // Kitabxana.az jurnalı,B.: 2009.-№2.
 • Biliklər cəmiyyəti kitabxana işinin modernləşdirilməsinə təsir edən amil kimi// Kitabxana.az jurnalı,B.: 2009.-№5
 • Kitabxana işinin hüquqi təminatında beynəlxalq əməkdaşlığın rolu// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi nəzəri və təcrübi jurnal,B.: BDU,2009.-№1
 • Müstəqillik illərində Azərbaycanda uşaqlara kitabxana xidməti// BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materialları. 2009. - №1.
 • Kitabxana və cəmiyyət (İnteqrativ yanaşma meylləri). Kitabxana.az jurnalı.-2009. №2
 • Məktəb kitabxanalarının inkişaf perespektivləri. Kitabxanaşünaslıq və informasiya jurnalı №3. 2010. s43-50
 • A.A.Xələfovun elmi tədqiqatları Azərbaycan milli kitabxanaşünaslığının naliyyətidir. Kitabxanaşünaslıq və informasitya jurnalı. 2011 №2. s 84-93
 • Gənclərin peşə oreyentasiyasının müəyyənləşdirilməsində gənclər kitabxanalarının rolu. Kitabxanaşünaslıq və informasiya jurnalı. 2010 №2.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]