Eldəniz Bayramov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Eldəniz Bayramov
Eldəniz Ənvər oğlu Bayramov
Eldəniz Bayramov.jpg
Doğum tarixi: 6 avqust 1964 (1964-08-06) (53 yaş)
Doğum yeri: Daşkənd, Özbəkistan SSR
Vətəndaşlıq: Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic.svg Azərbaycan SSR
Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Milliyyəti: Azərbaycanlı
Elm sahəsi: Qida sənayesi
İş yeri: Azərbaycan Texnologiya Universiteti
Elmi dərəcəsi: texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi vəzifəsi: dosent
Təhsili: ali
Elmi rəhbəri: akademik X.X.Osmanxocayev
Mükafatları:Ən yaxşı diplom işi, Şərəfli müəllim vəzifəsini layiqincə yerinə yetirdiyinə və universitetin ictimai işlərində fəal iştirak etdiyinə görə Fəxri fərman, 2017-ci ilin müəllimi

Eldəniz Ənvər oğlu Bayramov (d.6 avqust 1964, Daşkənd, Özbəkistan SSR) — Azərbaycan Texnologiya Universiteti Qida mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının dosenti, texnika üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Bаyrаmоv Еldəniz Ənvər оğlu 6 аvqust 1964-cü ildə Özbəкistаn Rеspubliкаsının Dаşкənd şəhərində аnаdаn оlub.

1971-1981-ci illərdə Gəncə şəhəri 43 sаylı оrtа məкtəbdə oxuyub. 1981-1986-cı illərdə «Yеyinti istеhsаlının mаşın və аpаrаtlаrı» iхtisаsı üzrə M.V. Lоmоnоsоv аdınа Оdеssа Yеyinti Sənаyе Tехnоlоgiyаsı İnstitutunda (indiki Odessa Qida Texnologiyaları Milli Akademiyası) təhsil alıb.

1986-cı ildə Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Tахıl Məhsullаrı Nazirliyi tərəfindən gənc mütəхəssis кimi Gəncə çörəк-кöкə коmbinаtınа göndərilib və 1997-ci ilədək müxtəlif vəzifələrdə işləyib.

1987-1991-ci illərdə Özbəкistаn Respublikası Еlmlər Акаdеmiyаsının M.T.Urаzbаyеv аdınа Mехаniка İnstitutunun qiyаbi аspirаnturаsındа Odessa Yeyinti Sənaye Texnologiyaları Akademiyası ilə müştərək namizədlik dissertasiyası üzərində işləyib və 1995-ci ildə tехniка еlmləri nаmizədi еlmi dərəcəsini аlıb.

1986-1988-ci illərdə Аzərbаycаn İctimаi Pаtеntşünаslıq İnstitutunu fərqlənmə diplоmu ilə bitirib və pаtеntşünаs аdı аlıb.

1997-ci ildə Аzərbаycаn Tехnоlоgiyа Univеrsitеtində müsаbiqə yоlu ilə аssistеnt, 1999-cu ildə bаş müəllim, 2000-ci ildə dоsеnt vəzifəsinə sеçilib və hаl-hаzırdа «Qida mühəndisliyi və ekspertiza» kafedrasında dоsеnt vəzifəsində işləyir.

Аzərbаycаn Tехnоlоgiyа Univеrsitеtinin Tədris Metodiki Şurasının üzvü, «Qida mühəndisliyi» fakültəsi Elmi Şurasının katibidir.

E.Ə.Bayramov 140 еlmi-mеtоdiк əsərin, о cümlədən 2 mоnоqrаfiyа, 16 iхtirа, 1 dərslik, 5 dərs vəsaiti, 16 mеtоdiк vəsаit, 34 məqalə, 48 tezisin müəllifidir.

Ailəlidir, 2 oğlu, 1 nəvəsi var: Bayramov Vüqar Eldəniz oğlu, Bayramov Vüsal Eldəniz oğlu.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Monoqrafiya[redaktə | əsas redaktə]

 1. Байрамов, Э.Э. Механика планетарного привода тестомесильных машин /Э.Э. Байрамов, Р.И.Каримов, А.С.Нурматов. Ташкентский Государственный Университет, Ташкент, 1996.-92c.
 2. Bayramov E.Ə. Qeyri-ənənəvi xammallardan istifadə etməklə makaron məmulat¬larının istehsal texnologiyasının işlənməsi / Ə.Ə.Nəbiyev, M.M.Tağıyev, A.A.Qasımova - Bakı: Ecoprint, 2018.-136 s.

İxtiraları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Машина для шелушения, шлифования и полирования зерна, А.с. № 1648550 (СССР), опуб. в Б.И. № 18, 1991, Москва. Соавторы: В.Я. Поляков, Л.И.Гросул, И.И.Дударев, М.В.Рыбников.
 2. Тестомесильная машина непрерывного действия, А.с. № 173530 (СССР), опуб. в Б.И. №24,1992,Москва.Соавторы: Х.Х.Усманходжаев, В.Ф.Петько.
 3. Тестомесильная машина непрерывного действия, Рос. Патент № 2010529 опубл. в Б.И.№7, 1994, Москва.Соавторы: Г.Ю.Кулиев, Н.А.Мамедов
 4. və s.

Dərslikləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Байрамов Э.Э. Технологические основы производства / Э.Э.Байрамов, М.К.Абадов.-Баку: Сабах, 2017.-750 с.

Dərs vəsaitləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Bayramov, E.Ə. Xəmirin hazırlanma üsulları.-Bakı, “Elm”, 2011.-192 səh.
 2. Bayramov, E.Ə. Çörək istehsalının texnologiyası.-Bakı, “Elm”, 2011.-116 səh.Həmmüəllif: M.K.Abadov
 3. Bayramov, E.Ə. Un istehsalının texnologiyası. Laboratoriya praktikumu.-Bakı, “Elm”, 2011.-124 səh. Həmmüəllif: M.K.Abadov
 4. Bayramov, E.Ə. Makaron istehsalının texnologiyası.-Bakı, “Elm”, 2012.-116 səh. Həmmüəllif: M.K.Abadov
 5. Bayramov, E.Ə. Yarma istehsalının texnologiyası.Laboratoriya praktikumu.-Bakı,“Elm”, 2012.-119s.Həmmüəllif: M.K.Abadov

Metodik göstərişləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Buğda unundan xəmirin hazırlanması üsulları və maşın-aparat sxemləri,AzTİ,Gəncə,1998.-60с.Həmmüəllif: D.H.Məmmədovа
 2. Çovdar unundan, çovdar və buğda unu qarışığından xəmirin hazırlanması üsulları və maşın-aparat sxemləri, AzTİ, Gəncə, 1998.- 84 с. Həmmüəllif: D.H.Məmmədovа
 3. Xəmirin maye balatı ilə hazırlanması, Azərbaycan Respulikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurası “Yeyinti və yüngül sənaye” bölməsinin 31.10.2001 tarixli 42-01-201/05 saylı protokolu, AzTU, Gəncə, 2001.- 60 s.
 4. Çörək içinin struktur-mexaniki xassələrinin təyin edilməsi, Azərbaycan Respulikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurası “Yeyinti və yüngül sənaye” bölməsinin 25.02.2004-ci il tarixli 04 saylı protokolu, Əsgəroğlu, Gəncə, 2004.-24 s.
 5. Çörək xəmirinin özlülüyünün təyin edilməsi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının “İqtisadiyyat” bölməsinin 15.10.2009-cu il tarixli iclasının qərarı ilə (protokol № 19) təsdiq edilmişdir, Gəncə, AzTU, 2009.-30 s.
 6. Bayramov E.Ə., Abadov M.K. Magistrantların elmi-tədqiqat təcrübəsinin keçirilməsinə dair metodik göstəriş. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 12 avqust 2014-cü il tarixli 881 saylı əmri ilə qrif verilmişdir.

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Реконструкция макаронного пресса ЛПЛ–2М, АзНИИНТИ, информ.лист.№ 9, Гянджа, 1990.-2 с.
 2. Изменение конструкции расстойного шкафа РШВ–Р, АзНИИНТИ, информ. лист. №10, Гянджа, 1990.- 2 с.
 3. Классификация тестомесильных машин,журнал «Хлебопродукты»,№12,Москва,1991.-8с. Соавтор: Х.Х.Усманходжаев.
 4. və s.

Tezisləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Xəmiryoğuran maşının əsas parametrlərinin təcrübi tədqiqi, AzTU-nin professor-müəllim heyətinin XI elmi konfransının məruzələri tezisləri. Gəncə, 1992, с.54.
 2. Динамический расчет планетарных и бипланетарных приводов рабочего органа тестомесильной машины, Тезисы докладов инст. АСАТ, Олимлар ва мутахассислар ижтимоий-игтисодий муаммолари хал этишда, Ташкент, 1994 Соавторы: Р.И.Каримов, А.С.Нурматов
 3. və s.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]