Elementlərin geokimyəvi təsnifatı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Elementlərin geokimyəvi təsnifatı
Elm Geologiya


Elementlərin geokimyəvi təsnifatı - məqsəddən asılı olaraq elementlərin qruplaşdırılması bir çox prinsipə əsaslanır. Vaşinqton, Vernadski, Qoldşmidt, Fersman və Zavaritskinin təsnifatları daha geniş yayılmışdır. Geokimyəvi proseslərdə elementlərin roluna görə Vernadski onları 6 qrupa ayırır: nəcib qazlar (5 element), nəcib metallar (7 element), Yer qabığının əsas kütləsinin 99,7% təşkil edən tsiklik elementlər (44), səpinti (11), kəskin radioaktiv (7), nadir torpaq elementlər (15). Qoldşmidt, Mayer həcmlərin mol əyrisinə görə elementləri 4 qrupa ayırır: atmofil (qazlar), litofil (süxur əmələgətirən), xalkofil (əsasən sulfid əmələgətirən), siderofil elementlər (ən tipik metallar). Başqa əsaslara istinad edən təsnifatlar da təklif olunmuşdur (Berq, Lebedev və b.).

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.