Elmira Axundova (riyaziyyatçı)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Elmira Axundova
Elmira Məmmədəli qızı Axundova
Elmira Axundova (riyaziyyatçı) ISI.jpg
Doğum tarixi (74 yaş)
Doğum yeri Gəncə, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elmi dərəcəsi riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti
www.isi.az

Elmira Məmmədəli qızı Axundova (26 mart 1948) — riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Böyük elmi işçi. [1] [2] [3]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Axundova Elmira Məmmədəli qızı 1948-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1955-ci ildə Gəncə şəhərindəki 15№-li məktəbin birinci sinfimə daxil olmuş və beş sinif həmin məktəbdə oxumuşdur. 1960-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçmüş və Bakıdakı 172№-li məktəbdə təhsilini davam etdirmişdir. 1965-ci ildə həmin məktəbi qızıl medalla bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 1971-ci ildə həmin fakültənı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və Azərbaycan Elmlər Akademiyasınım Kibernetika İnstutunda (indiki AMEA İdarəetmə Sıstemləri İnstutunda) əmək fəaliyyətinə başlamışdır və indiyə kimi həmin institutda çalışır. 1972-1975-ci illərdə həmin institun aspiranturasında oxumuşdur. "Adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklərlə birgə təsvir olunan mexaniki sitemlərdə optimallaşdırma məsələlərinin həll üsulları" mövzusunda dissertasiya işini müdafıə etmiş və Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 40-dan cox elmi əsərin müəllifıdir. Bir sıra respublika və beynəlxalq konfranslann iştirakçısıdır. O, Kibernetika İnstutunda (indi AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu) işləməklə bərabər, 20 ildən çox pedoqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur: 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Attestasiya Komissiyasının qərari ilə dosent adı almışdır. Ailəlidir. 2 övladı və 2 nəvəsi var.

Əmək və elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi əsərlərin sayı[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 40
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 3
 • Respublikada çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 32
 • Konfrans məruzələri və tezislər sayı: 8
 • Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: -

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Keçid proseslərinin optimal idarə olunmasına aid bir sıra məsələlər həll edilib.
 2. Optimal idarəni və optimal trayektoriyanı hesablamaq üçün rekurrent düsturlar tapılıb.
 3. Qazma borular sütununun eninə qeyri-xətti, elastik rəqslərinin riyazi modeli Eyler-Laqranj tənliyi şəklində qurulub.
 4. İdeal politrop qaz üçün qeyri-xətti istilikkeçirmə tənliyinin elementar çıxarışı verilib.
 5. Bu tənliyin bəzi yeni həlləri tapılıb.

Əsas elmi əsərlərinin adları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Оптимальное управление по быстродействию неоднородной системой бурового электропривода с распределенными параметрами // Вопросы нефтяной технической кибернетики (Сборник статей) Баку, 1976, с. 131-138Е
 2. Однопараметрические группы симметрии одного нелинейно гиперболического уравнения // Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, №2, 2004 г., с. 71-77
 3. Математическая модель безударных поперечных упругих колебаний колонны бурильных труб // Доклады Национальной АН Азербайджана, 2006, т.LХII, №1, с. 7-15
 4. Нелинейное уравнение теплопроводности для политропного газа и некоторые результаты его непрерывного группового анализа (часть I) // Известия НАНА, серия физ.-тех и мат. н., том ХХХIV, №3, 2014 с. 120-132
 5. Нелинейное уравнение теплопроводности для политропного газа и некоторые результаты его непрерывного группового анализа (часть II) // Известия НАНА, серия физ.- тех и мат. н., том ХХХV, №3,2015, с. 121-133

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 1994-2012-ci illərdə Bakı şəhərindəki A.Hüseynzadə adına 20 saylı məktəb-litseydə riyaziyyat müəllimi.
 • 1996-2008-ci illərdə TQDK komissiyasının nəzdindəki "Abiturient" hazırlıq kursunda riyaziyyat müəllimi.

Təltif və mükafatlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 2016 il - "Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim Qızıl medalı". (Bu medalla texniki sahədə elmi yenilikləri olan, samballı jurnallarda məqalələri çap olunan alimlər təltif edilirlər). [4]
 • 2017 il - "Ilin alimi" Ali media mükafatina layıq görülmüş.
 • 2018 il - "Media Araşdırma" və "Azərbaycan və Avropa"-nın layihəsi əsasında "Şərəfli ömür yolu" fəxri diplomuna layıq görülüb.

Nəşrlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Məgаlələr[redaktə | mənbəni redaktə et]

40 qədər elmi iş çap olunub, o cümlədən:

 1. А.А.Ахундов, Э.M.Ахундова Симметрии уравнения вибраций колонны бурильных труб; Известия НАНА, серия физ.-тех. и мат.наук, том ХХX, №3, 2010, с.59–67
 2. А.А.Ахундов, Э.M.Ахундова Определение значения неизвестной константы в уравнении вибраций колонны бурильных труб; Известия НАНА, серия физ.-тех. и мат.наук, том ХХX, №6, 2010, с.11–14
 3. E.M.Akhundova The exact value of the unknown constant in one hyperbolic equation; The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS) Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011
 4. А.А.Ахундов, Э.M.Ахундова Точные решения уравнений из двухпараметрического семейства нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, эквивалентных уравнению Абеля II рода; Известия НАНА, серия физ.-тех. и мат.наук, том ХХXIII, №3, 2013, с.18–26
 5. А.А.Ахундов, Э.M.Ахундова Нелинейное уравнение теплопроводности для политропного газа и некоторые результаты его непрерывного группового анализа (часть I), Известия НАНА, серия физ.-тех. и мат.наук, том XXXIV, №3, 2014, с.120–132
 6. E.M.Akhundova, A.B.Hasanov, K.A.Mirzaeva, U.R.Babaeva Systems Investigation of Non-stationary Filtration Tasks in Fractal Structural Porous Environments, Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, v.2, No 2, 2014, p.102-105
 7. E.M.Akhundova, A.B.Həsənov, Ü.R.Babayeva Fractal strukturlu mühitlərdə birölçülü süzülmə məsələlərinin tədqiqi; Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri, Riyaziyyat və Mexanika İnstitunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2014, s.145-146
 8. A.A.Akhundov, E.M.Akhundova The equations of heat conductivity for polytrophic gas, The 5th Intternational Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Book of abstracts, Baku, 27-29 August 2015, p.385-388
 9. А.А.Ахундов, Э.M.Ахундова Нелинейное уравнение теплопроводности для политропного газа и некоторые результаты его непрерывного группового анализа (часть II), Известия НАНА, серия физ.-тех. и мат.наук, том XXXV, №3, 2015, с.121–133
 10. А.А.Ахундов, Э.M.Ахундова Применение теории групп Ли к новому уравнению теплопроводности для политропного газа, BDU Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı-2016
 11. А.А.Ахундов, Э.M.Ахундова Нелинейное уравнение теплопроводности для политропного газа и некоторые результаты его непрерывного группового анализа (часть III), Известия НАНА, серия физ.-тех. и мат.наук, том XXXVI, №6, 2016, c.14-25
 12. А.А.Ахундов, Э.M.Ахундова Уточнение о физических размерностях для одного семейства точных решений линейного уравнения теплопроводности, Известия Национальной АН Азербайджана, серия физико-технических и математических наук, Том XXXVIII, № 3, 2018, с.13–17
 13. A.A.Akhundov, E.M.Akhundova One the problem of mathematical modeling of the movement of the air flow in the tube Ranke-Hilsh, The 6th International conference on control and optimization with industrial applications, Book of abstracts, volume II, 11-13 July, 2018, Baku, Azerbaijan, p.47-49
 14. A.A.Akhundov, E.M.Akhundova The initial concept of a new theory for the mathematical modelling of turbulent flows, The 6th International conference on control and optimization with industrial applications.Book of abstracts, volume I, 11-13 July, 2018, Baku, Azerbaijan, p.43-45
 15. A.A.Akhundov, E.M.Akhundova Expansion of the applied capabilities of the theory differential aquations with a new consept of universial trajectory, “Modern Problems of Mathematics and Mechanics” International Scientific Conference, 23-25 October 2019, Baku.
 16. A.A.Akhundov, E.M.Akhundova, Ideas for increasing the applicability of the theory of differential equations, Proceedings of the Institute of Applied Mathematics, V.8, N.2, 2019, XIII(№2), s.136-155

Vikikitabda Elmira Axundova (riyaziyyatçı) ilə əlaqəli kitablar var.


Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]