Elvira Heydərova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Elvira Heydərova
Elvira Heydərova.jpg
Doğum tarixi 1970(1970-İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu.-{{{3}}})
Doğum yeri Gürcüstan Respublikası, Axaltsixe
Elm sahəsi filologiya
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri namizədi, dosent
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Alma-mater BDU
Təhsili Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakultəsi

Elvira HeydərovaBakı Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsinin dosenti.

Qısa bioqrafik məlumat[redaktə | əsas redaktə]

1970-ci ildə iyulun 28-də Gürcüstan Respublikasının Axaltsixe şəhərində anadan olmuşdur 1977-1987-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub (Xiller-Sleyben /Almaniya/, Bakı, Lənkəran) 1987-1992- ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitunda təhsil almışdır, Nəsimi adına təqaüdə layiq görülmüşdür 1993-cü ildən BDU-da çalışır Subaydır

Təhsili və elmi dərəcə və elmi adları[redaktə | əsas redaktə]

1992- ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib 1998, fil.e.n., «Qısa sait fonemlərin istifadədən çıxmasının son mərhələsində əsas qrammatik morfemlərin morfonoloji sabitləşməsi (XV-XVII əsrlərin yazılı işgüzar və məişət abidələrinin materialları əsasında)» 2009, dosent

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1993-1997, baş laborant, hərbi kafedra, BDU 1994-2005, müəllim (saat hesabı), rus dilçiliyi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU 1997-2005, baş laborant, rus dilçiliyi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU 2005-2007, baş müəllim, rus dilçiliyi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU 2007-2009, dosent əvəzi, rus dilçiliyi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU 2009, dosent, rus dilçiliyi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU 2011-ci ildən, dekan müavini, filologiya fakültəsi, BDU Apardığı dərslər: qədim slavyan dili, rus dilinin tarixi qrammatikası, rus dilinin aktual problemləri, rus dilçiliyin tarixi və inkişafı, slavyan filologiyasının aktual problemləri, rus dili tarixinin aktual problemləri 70-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 4 dərs vəsaitin, 4 monoqrafiyanın, 2 lüğətin /həmmüəllif/ və 8 proqramın müəllifidir

Tədqiqat sahəsi[redaktə | əsas redaktə]

Rus dilinin tarixi, slavyan filologiyası, dil nəzəriyyəsı

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

1998, Bakı, Azərbaycan, «Tağıyev oxumaları» elmi konfrans 2000, Bakı, Azərbaycan, Gənc aspirantların və tədqiqatçıların konfransı 2001, Bakı, Azərbaycan, Gənc aspirantların və tədqiqatçıların konfransı 2002, Bakı, Azərbaycan, I elmi konfrans «Mystəqil Azərbaycanda elmin inkişaf istiqamətləri» 2003, Bakı, Azərbaycan, «Heydər Əliyev və azərbaycan filologiyası» elmi konfrans 2006, Bakı, Azərbaycan, «Rus dili və ədəbiyyatı tədrisinin aktual problemləri» » elmi konfrans 2007, Moskva, Rusiya, III beynalxalq konqres «Rus dili: tarixi taleyi və müasirlik» 2008, Bakı, Azərbaycan, «Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri» sabiq prezident H.Ə.Əliyevin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans 2008, Qorlovka, Ukrayna, «Şərq slavyan filologiyası: Nestordan bu günə gədər» beynalxalq konfrans 2008, Mozır, Belarus, «Müasir xarici dilləri: işlənməsinin və tədrisin problemləri» Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 2009, Moskva, Rusiya, «Humanitar və təbiət elmlərin müasir problemləri» Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 2009, Bakı, Azərbaycan, «Rus dili və ədəbiyyati müasir Azərbaycanda» BDU-nun 90- illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans 2010, Moskva, Rusiya, «Rus dili: tarixi taleyi və müasirlik» IV Beynəlxalq konqress 2010, Moskva, Rusiya, «Müasir təhsilin nəzəri və metodoloji problemləri» elmi-praktiki konfrans 2011, Karaqanda, Qazaxıstan, «Filologiya – XXI» II Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans 2011, London-Odessa, İngiltərə-Ukrayna, «İnsan cəmiyyətinin inkişafın müasir problemləri» III Beynəlxalq elmi konfrans

2011, London-Kiyev, İngiltərə-Ukrayna, «Müasir cəmiyyətinin inkişafın problemləri və meylləri» IX Beynəlxalq elmi konfrans

Seçilmiş əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

2003, Slavyan bütpərəstliyi. // «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası» elmi konfransın materialları. Bakı, 2003, s. 234-238 (rus dilində) 2006, Azərbaycanda rus şivələrinin tərkibində olan qədim slavyan və qədim rus formaları. // «Rus dili və ədəbiyyatı tədrisinin aktual problemləri» elmi konfransın materialları. Bakı, 2006, s. 45-47 (rus dilində) 2008, Azərbaycanda rus şivələrinin tərkibində olan qədim slavyan formaları. // Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. Bakı, BDU, 2008, s. 346-349 (rus dilində) 2008, Azərbaycanda rus şivələrinin tərkibində olan qədim rus formaları. // Şərq slavyan filologiyası: Elmi əsərlərin toplusu. Qorlovka (Ukrayna), 14-cü buraxılış. Dilçilik, 2008, s. 19-25 (rus dilində) 2009, Slavyan filologiyasına giriş. Bakalavr pilləsində oxuyan I kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 20 s. (rus dilində) 2009, Qədim slavyan dili. Bakalavr pilləsində oxuyan II kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 19 s. (rus dilində) 2009, Rus dilinin tarixi qrammatikası. Bakalavr pilləsində oxuyan III kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 23 s. (rus dilində) 2009, Müasir elmin aktual problemləri. Magistratura pilləsində oxuyan I kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 12 s. (rus dilində) 2009, Linqvistikanın tarixi və metodologiyası. Magistratura pilləsində oxuyan I kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 13 s. (rus dilində) 2009, Slavyan filologiyasının aktual problemləri. Magistratura pilləsində oxuyan II kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 11 s. (rus dilində) 2009, Struktur dilçilik. Magistratura pilləsində oxuyan II kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 10 s. (rus dilində) 2009, Rus dili tarixnin aktual problemləri. Magistratura pilləsində oxuyan II kurs tələbələri üçün proqram. Bakı, 2009, 8 s. (rus dilində) 2009, Azərbaycanda rus şivələrinin leksik-semantik dialektizmlari. // Humanitar və təbiət elmlərin aktual problemləri. Moskva (Rusiya), 2009, № 7, tom II, s. 34-39 (rus dilində) 2010, Azərbaycanda rus şivələrinin dialektizmları. // Müasir filologiya: nəzəri və təcrübəsi. Moskva (Rusiya), 2010, s. 59-66 (rus dilində) 2011, Azərbaycanda rus şivələrinin leksik dialektizmlari. // Humanitar elm bu gün. Karaqanda (Qazaxıstan), 2011, № 1, s. 81-86 (rus dilində)

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

2000, Qədim rus dilində qısa saitlərin istifadədən çıxmasının mərhələləri. Bakı, 2000, 188 s. (rus dilində) 2001, Rus dilində qısa sait fonemlərin tarixi. Bakı, 2001, 73 s. (rus dilində) 2002, Rus dili leksikasının tarixi. Bakı, 2002, 72 s. (rus dilində) 2003, Rus dilinin tarixi fonetikası /dərs vəsaiti/. Bakı, 2003, 135 s. (rus dilində) 2005, Azərbaycanda rus şivələrinin lüğəti /həmmüəllif/. Bakı, 2005, 519 s. (rus dilində) 2005, Linqvistik metodologiyasına aid. Bakı, 2005, 71 s. (rus dilində) 2006, Azərbaycanda rus şivələrinin lüğəti /2-ci, əlavə edilmiş nəşr/. Bakı, 2006, 641 s. (rus dilində) 2007, Slavyan filologiyasına giriş /dərs vəsaiti/. Bakı, 2007, 205 s. (rus dilində) 2007, Rus dilinin tarixi qrammatikası /dərs vəsaiti/. Bakı, 2007, 545 s. (rus dilində) 2008, Qədim slavyan dili /dərs vəsaiti/. Bakı, 2008, 413 s. (rus dilində)

MƏNBƏ[redaktə | əsas redaktə]