Elxan Abbasov (Məcid oğlu)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Abbasov Elxan Məcid oğlu.jpg
Elxan Abbasov (alim)
Elxan Məcid oğlu Abbasov
Abbasov Elxan Məcid oğlu.jpg
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmlər namizədi
Doğum tarixi 20 aprel 1947(1947-04-20)
Doğum yeri Azərbaycan Respublikası, Göycay rayonu
Vətəndaşlığı
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi mexanika
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri namizədi
Elmi adı Texnika elmləri namizədi, dosent
İş yeri SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Abbasov Elxan Məcid oğlu 20 aprel 1947-ci ildə Göycay rayonunda anadan olmuşdur. 1964-cü ildə Göycay şəhər 2 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1964-cü ildə E.M.Abbasov Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun “Neftmexanika” fakültəsinə daxil olmuş və 1969-cu ildə həmin institutu bitirmişdir. 1969-1972-ci ilədək layların ayrı-ayrılıqda və eyni zamanda istismarı üzrə Xüsusi Konstruksiya Bürosunda II dərəcəli konstruktor vəzifəsində işləmişdir. 1972-ci ildə isə müsabiqə yolu ilə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun “Nəzəri Mexanika” kafedrasında işə başlamış və Elxan Abbasov 1998-ci ilədək həmin kafedrada assisent, baş müəllim və dosent vəzifələrində işləmişdir. E.M.Abbasov 1989-cu ildə МВТУ-da (indiki МГТУ –Московский Государственный Технический Университет) namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 01.02.06-“Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi” ixtisası üzrə texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. O, 1998-cü ildən başlayaraq ardıcıl olaraq SOCAR “Dənizneftqazlayihə” DETLİ-nin “Neftqazçıxarmada mürəkkəbləşmələrlə vibrotəsir üsulu ilə mübarizə” və “Yeraltı hidrodinamika” laboratoriyalarının müdiri, sonradan isə bu laboratoriyaların bazasında yaradılmış “Quyuların istismar üsullarının layihələndirilməsi və optimallaşdırılması” şöbəsində şöbə rəisi vəzifəsində işləmişdir. O, 2001-2010-cu illər ərzində H.Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbin “Mexanika” kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda isə E.M.Abbasov Bakı Dövlət Universitetinin “Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası” kafedrasının dosentidir. O, 90-dən artıq elmi məqalənin, 12 ixtiranın müəllifidir.

Elxan Məcid oğlu Abbasov BDU-nin Bakı Dövlət Universitetinin “Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası” kafedrasının dosentidir SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunda aparıcı elmi işçidir.

Təhsili[redaktə | əsas redaktə]

1964-1969-cü illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), “Neftmexanika” fakültəsi, tələbə

1985-1989-ci illərdə N.E.Bauman adına Moskva Ali Texniki (МВТУ им.на Баумана) məktəbin aspirantı

1989-cu ildə “Boru kəmərinin və mayenin dinamikasını nəzərə alaraq pakerlərin hermetiklik qabilliyyətinin artırılması metodlarının işlənməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Elmi dərəcələri, elmi adları[redaktə | əsas redaktə]

1989-cu il “Maşın, çihaz və aparatların möhkəmliyi və dinamiksı” ixtisası üzrə texnika elmləri namizədi

Dissertasiyanın adı: Boru kəmərinin və mayenin dinamikası nəzərə alaraq pakerlərin hermetiklik qabilliyyətinin artırılması metodlarının işlənməsi

1991-ci ildə Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunun (indiki ADNSU) Nəzəri mexanika kafedrasının dosenti

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1969-1972-ci illərdə AzinMaş(XKB) II dərəcəli konstruktur,

1972-1987-ci illərdə Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunun (indiki ADNSU) Nəzəri mexanika kafedrası assient, baş müəllim, dosent

1987-2014-cü illərdə SOCAR DETLİ (indiki “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu) laboratoriya, şöbə müdiri

2007-ci ildən BDU “Nəzəri mexanika və Bütöv mühit mexanikası” kafedrasının dosentı


Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

• Neftqazcıxarma proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi

• Neftqazvermənin artırılma proseslərinin inteqral modelləşdirilməsinin nəzəri əsaslarının işlənməsi

• Lay – quyu sisteminin dinamik əlaqəsini nəzərə alaraq qeyri-bircins deformasiya olunan məsaməli mühitdə və boru kəmərində ikifazalı mühitin qeyri-stasionar hərəkətinin inteqral modelinin qurulması və alınan əlaqəli tənliklərin həll metodlarının işlənməsi

• Məsaməli mühitdə vibrodalğanın təsir prosesinin inteqral modelinin qurulması və alınan tənliklərin həll metodlarının işlənməsi

• Maye qaz qarışığının qeyri-bircins deformasiya olunan məsaməli mühitdə qeyri-stasionar süzülmə prosesinin öyrənilməsi.


Son illər çapdan çıxmış məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

• Аббасов Э.М., Фейзуллаев Х.А."Математическое моделирование процессов течения газожидкостной смеси в пласте и в трубе с учетом динамической связи системы пласт-скважина"//Журнал вычислительной математики и математической физики № 1, c. 142-154, т. 56, 2016.

• Аббасов Э.М., Имамалиев С.А. "Математическое моделирование неустановившегося течения газожидкостной смеси в системе пласт-скважина"//Инженерно-Физический Журнал (ИФЖ) том 89, №5, с. 1117-1128, 2016

• Аббасов Э.М., Агаева Н.А."Определение поля давления в пласте деформируемом коллектором при виброволновом воздействии на него"//Инженерно-Физический Журнал (ИФЖ) том 90, №1, с. 48-54, 2017

• Abbasov E.M., Baghir A. Suleimanov, Marziya R. Sisenbayeva "Mechanism of gas saturated oil viscosity anomaly near to phase transition point"//PHISICS OF FLUIDS 29, 012106 (2017)

• Аббасов Э.М., Б. А. Сулейманов, М. Р. Сисенбаева "Механизм аномалии вязкости газированной нефти вблизи давления насыщения"//SOCAR Proceedings No 1 (2017) p 035-045