Elxan Mirzəyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Elxan Mirzəyev
Elxan İbrahim oğlu Mirzəyev
Doğum tarixi (74 yaş)
Doğum yeri Lerik rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi dilçilik
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri BSU-nun İngilis dilinin filologiyası kafedrası
Təhsili M.F.Axundov adına APXDİ-nin İngilis dili fakültəsi

Elxan İbrahim oğlu Mirzəyev — azərbaycanlı dilçi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Elxan Mirzəyev 1946-cı il iyul ayının 16-da Azərbaycan SSR-nin Lerik rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1963-ci ildə Lerik rayonunda orta məktəbi, 1968-ci ildə M.F.Axundov adına APXDİ-nin İngilis dili fakültəsini bitirmişdir. 1968-1971-ci illərdə təyinat ilə Biləsuvar rayonunda ixtisası üzrə ingilis dili müəllimi işləmişdir. 1971-ci ildən M.F.Axundov adına APXDİ-nin İngilis dilinin fonetikası kafedrasında laborant, müəllim, baş müəllim kimi çalışmışdır. 1985-ci ildə Böyük Britaniyanın Sarey Universitetində 4 ay təkmilləşdirmə kursunda olmuşdur. 1987-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda "İngilis və Azərbaycan dillərində vokativ vahidlərin intonasiyası" (eksperimental-fonetik təhlil) adlı namizədlik dissertasiyası muüdafiə etmişdir. 1991-ci ildə İngilis dilinin fonetikası kafedrasına müdir seçilmişdir. 1995-ci ildə Bakı Asiya Universitetinin İngilis dili kafedrasının müdiri təyin olunmuşdur. 2003-2013-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin fonetikası kafedrasında dosent kimi çalışmışdır. 2013-cü ilin sentyabrından Bakı Slavyan Universitetinin İngilis dilinin filologiyası kafedrasının dosentidir.

Bir çox Beynəlxalq simpozium, qurultay və konfransların məruzəçisi və iştirakçısı olmuşdur. Beynəlxalq və yerli dərgilərdə 50-dən artıq elmi məqaləsi dərc olunmuşdur.

1992-ci ildən VHP-nin üzvüdür. Partiya Siyasi Şurasının üzvü və beynəlxalq məsələlər üzrə sədr müavinidir.

Ailəlidir, iki oğlu var.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. İngilis dilində intonasiya probleminin qoyuluşu və izahı. ADU, Elmi xəbərlər. Bakı: 2012, №2, 11 s.
 2. Kadr hazırlığında ingilis dili tələffüz variantlarının öyrənilməsinin zəruriliyinə dair (Universitetlərarası dialoq: Auditoriyanın idarə olunması, qiymətləndirmə, şəffaflıq). Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. ADU. Bakı: 2011, 2 s.
 3. Böyük Britaniya ingilisçəsinin regional variantlarının tələffüz xüsusiyyətləri. ADU, Elmi xəbərlər, Bakı: 2009, №5, 11 s.
 4. Ali məktəblər üçün praktik və nəzəri fonetikaya dair 500 test tapşırıqları. Azərbaycan Universiteti. Bakı: 2010, 50 s.
 5. Постановка проблемы вокативности в лингвистике. Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransların materialları. I hissə. Bakı: 2007, 7 s.
 6. New Oil Policy and Economic Development in Azerbaijan (Aspoligraf). Baku: 2007, 381 s. (tərcümə)
 7. Native speakers in the community as a resource in foreign language course/ Dil daşıyacıları ilə ünsiyyət xarici dil kurslarında bir vasitə kimi. ADU. Elmi xəbərlər, Bakı: 2006, №4, 6 s.
 8. İngiliscə-Rusca-Azərbaycanca materialşünaslıq və materialların emalı terminləri lüğəti. Bakı: 2003, 252 s.
 9. İngilis dilinin Avstraliya variantının diafonik xüsusiyyətləri. Dilçilik: problemlər və mülahizələr. Bakı: 2003, 5 s.
 10. İngilis dilinin leksikologiyası kursu üzrə tədris proqramı. Bakı: Asiya, 2003, 16 s.
 11. İxtisası ingilis dili olmayan fakültələr üçün ingilis dili proqramı. Bakı: Asiya, 2002, 19 s.
 12. İngilis dilini təzə öyrənənlər üçün English (birinci nəşr). Bakı: Naşir, 1999, 81 s.
 13. Ən çox işlənən Azərbaycan və ingilis atalar sözləri. Türk dünyası. ABŞ: Seattle, 1998, 10 s.
 14. İngilis dilində 1001 test. Bakı: 1998, 90 s.
 15. Hüquq və iqtisadiyyat fakültələri üçün ingilis dili. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. BAU, Bakı: 1997, 118 s.
 16. İngilis dilində testlər. Test kitabçaları və testlər. Bakı: 1995, 28 s.
 17. İngilis dilinin Britaniya və Amerikan variantları arasında bəzi fərqlər. Dil və onun öyrədilməsi metodu mövzusunda respublika seminar konfransı. Bakı: 1994.
 18. İngilis dilinin fonetikasına dair praktikum. Bakı: Maarif, 1992, 160 s.
 19. Vokativlərin öyrənilməsi (tədrisi) problemləri. Xarici dillərin öyrənilməsi problemləri üzrə I Təbriz-Bakı konfransı. Təbriz: 1992, 7 s.
 20. Xitabların və vokativ vahidlərin təsnifi. Elmi əsərlər. Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu. Bakı: 1992, 7 s.
 21. İngilis və Azərbaycan dillərində vokativlərin prosodik xüsusiyyətləri. Respublikanın müstəqillik dövründə ingilis dili mütəxəssisləri mövzusunda respublika seminar konfransı. Bakı: 1992, 1 s.
 22. Xarici dillərin fasiləsiz öyrənilməsində simulyativ metodun rolu. respublika seminar konfransı. Xaçmaz: 1991, 1 s.
 23. Vokativlərin öyrədilməsində prosodik çətinliklərin aradan qaldırılmasının bəzi xüsusiyyətləri. Azərbaycan SSR-də dillərarası ünsiyyətin problemləri çoxdilbilmə. Bakı: 1990, 1 s.
 24. Müxtəlif kommunikativ növ cümlələrdə vokativlərin prosodiyası. Dövlət təhsil sistemində xarici dillərin fasiləsiz öyrənilməsi. Gəncə: 1990, 1 s.
 25. Cümlədə vokativ vahidlərin funksiyası. Ali məktəblərdə yenidənqurma illərində xarici dillərin öyrədilməsinin metodları. Bakı: 1989, 2 s.
 26. İngilis və Azərbaycan dillərində vokativ vahidlərin prosodik analizi (eksperimental-fonetik tədqiqat). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı: 1988, 23 s.İxtisas: 10.02.06 Türk dilləri; 10.02.04 German dilləri. Avtoreferat.
 27. İngilis və Azərbaycan dillərində vokativ vahidlərin prosodik analizi (eksperimental-fonetik tədqiqat). Namizədlik dissertasiyası. AEA, Bakı: 1988, 181 s.
 28. Azərbaycan və ingilis dillərində vokativ vahidlərin temporal xarakteristikası. X respublika elmi konfransı. Azərbaycan Respublikası, ATM, Bakı: 1987, 3 s.
 29. İngilis və Azərbaycan dillərində vokativ vahidlərin prosodik analizi. I respublika elmi konfransı. Azərbaycan Respublikası, ATM, Bakı: 1987, 1 s.
 30. İngilis dilində vokativ vahidlərin temporal xarakteristikası. VII respublika elmi konfrası. Azərbaycan Respublikası, ATM, Bakı: 1985, T.2, 1 s.
 31. İngilis dilində vokativ vahidlərin melodik və dinamik quruluşunun müqayisəli tədqiqi. VII respublika elmi konfrası. Azərbaycan Respublikası, ATM, Bakı: 1984, 1 s.
 32. Vokativ vahidlərin cümlədə pozisiyasına görə melodik xüsusiyyətləri (xarakteristikası). Respublika elmi konfransı: Müqayisəli dilçiliyin problemləri. Bakı: 1983, 2 s.
 33. Xitabların və vokativ vahidlərin auditor analizi (eksperimental tədqiqat) E.Ə. (dil və ədəbiyyat). Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi. Bakı: 1978, 6 s.
 34. Vokativ sözlərin və xitabların leksik-semantik xüsusiyyətlərinin tədqiqi problemləri. ATM. Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, Bakı: 1977, 6 s.
 35. Xitabların intonasiyasının semantik xüsusiyyətlərinin tədqiqi problemləri; ATM. Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, Bakı: 1975, 4 s.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]