Elxan Mirzəyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Elxan Mirzəyev
Elxan İbrahim oğlu Mirzəyev
Doğum tarixi 16 iyul 1946(1946-07-16) (74 yaş)
Doğum yeri Lerik rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi dilçilik
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri BSU-nun İngilis dilinin filologiyası kafedrası
Təhsili M.F.Axundov adına APXDİ-nin İngilis dili fakültəsi

Elxan İbrahim oğlu Mirzəyev — azərbaycanlı dilçi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Elxan Mirzəyev 1946-cı il iyul ayının 16-da Azərbaycan SSR-nin Lerik rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1963-ci ildə Lerik rayonunda orta məktəbi, 1968-ci ildə M.F.Axundov adına APXDİ-nin İngilis dili fakültəsini bitirmişdir. 1968-1971-ci illərdə təyinat ilə Biləsuvar rayonunda ixtisası üzrə ingilis dili müəllimi işləmişdir. 1971-ci ildən M.F.Axundov adına APXDİ-nin İngilis dilinin fonetikası kafedrasında laborant, müəllim, baş müəllim kimi çalışmışdır. 1985-ci ildə Böyük Britaniyanın Sarey Universitetində 4 ay təkmilləşdirmə kursunda olmuşdur. 1987-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda "İngilis və Azərbaycan dillərində vokativ vahidlərin intonasiyası" (eksperimental-fonetik təhlil) adlı namizədlik dissertasiyası muüdafiə etmişdir. 1991-ci ildə İngilis dilinin fonetikası kafedrasına müdir seçilmişdir. 1995-ci ildə Bakı Asiya Universitetinin İngilis dili kafedrasının müdiri təyin olunmuşdur. 2003-2013-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin fonetikası kafedrasında dosent kimi çalışmışdır. 2013-cü ilin sentyabrından Bakı Slavyan Universitetinin İngilis dilinin filologiyası kafedrasının dosentidir.

Bir çox Beynəlxalq simpozium, qurultay və konfransların məruzəçisi və iştirakçısı olmuşdur. Beynəlxalq və yerli dərgilərdə 50-dən artıq elmi məqaləsi dərc olunmuşdur.

1992-ci ildən VHP-nin üzvüdür. Partiya Siyasi Şurasının üzvü və beynəlxalq məsələlər üzrə sədr müavinidir.

Ailəlidir, iki oğlu var.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. İngilis dilində intonasiya probleminin qoyuluşu və izahı. ADU, Elmi xəbərlər. Bakı: 2012, №2, 11 s.
 2. Kadr hazırlığında ingilis dili tələffüz variantlarının öyrənilməsinin zəruriliyinə dair (Universitetlərarası dialoq: Auditoriyanın idarə olunması, qiymətləndirmə, şəffaflıq). Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. ADU. Bakı: 2011, 2 s.
 3. Böyük Britaniya ingilisçəsinin regional variantlarının tələffüz xüsusiyyətləri. ADU, Elmi xəbərlər, Bakı: 2009, №5, 11 s.
 4. Ali məktəblər üçün praktik və nəzəri fonetikaya dair 500 test tapşırıqları. Azərbaycan Universiteti. Bakı: 2010, 50 s.
 5. Постановка проблемы вокативности в лингвистике. Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransların materialları. I hissə. Bakı: 2007, 7 s.
 6. New Oil Policy and Economic Development in Azerbaijan (Aspoligraf). Baku: 2007, 381 s. (tərcümə)
 7. Native speakers in the community as a resource in foreign language course/ Dil daşıyacıları ilə ünsiyyət xarici dil kurslarında bir vasitə kimi. ADU. Elmi xəbərlər, Bakı: 2006, №4, 6 s.
 8. İngiliscə-Rusca-Azərbaycanca materialşünaslıq və materialların emalı terminləri lüğəti. Bakı: 2003, 252 s.
 9. İngilis dilinin Avstraliya variantının diafonik xüsusiyyətləri. Dilçilik: problemlər və mülahizələr. Bakı: 2003, 5 s.
 10. İngilis dilinin leksikologiyası kursu üzrə tədris proqramı. Bakı: Asiya, 2003, 16 s.
 11. İxtisası ingilis dili olmayan fakültələr üçün ingilis dili proqramı. Bakı: Asiya, 2002, 19 s.
 12. İngilis dilini təzə öyrənənlər üçün English (birinci nəşr). Bakı: Naşir, 1999, 81 s.
 13. Ən çox işlənən Azərbaycan və ingilis atalar sözləri. Türk dünyası. ABŞ: Seattle, 1998, 10 s.
 14. İngilis dilində 1001 test. Bakı: 1998, 90 s.
 15. Hüquq və iqtisadiyyat fakültələri üçün ingilis dili. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. BAU, Bakı: 1997, 118 s.
 16. İngilis dilində testlər. Test kitabçaları və testlər. Bakı: 1995, 28 s.
 17. İngilis dilinin Britaniya və Amerikan variantları arasında bəzi fərqlər. Dil və onun öyrədilməsi metodu mövzusunda respublika seminar konfransı. Bakı: 1994.
 18. İngilis dilinin fonetikasına dair praktikum. Bakı: Maarif, 1992, 160 s.
 19. Vokativlərin öyrənilməsi (tədrisi) problemləri. Xarici dillərin öyrənilməsi problemləri üzrə I Təbriz-Bakı konfransı. Təbriz: 1992, 7 s.
 20. Xitabların və vokativ vahidlərin təsnifi. Elmi əsərlər. Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu. Bakı: 1992, 7 s.
 21. İngilis və Azərbaycan dillərində vokativlərin prosodik xüsusiyyətləri. Respublikanın müstəqillik dövründə ingilis dili mütəxəssisləri mövzusunda respublika seminar konfransı. Bakı: 1992, 1 s.
 22. Xarici dillərin fasiləsiz öyrənilməsində simulyativ metodun rolu. respublika seminar konfransı. Xaçmaz: 1991, 1 s.
 23. Vokativlərin öyrədilməsində prosodik çətinliklərin aradan qaldırılmasının bəzi xüsusiyyətləri. Azərbaycan SSR-də dillərarası ünsiyyətin problemləri çoxdilbilmə. Bakı: 1990, 1 s.
 24. Müxtəlif kommunikativ növ cümlələrdə vokativlərin prosodiyası. Dövlət təhsil sistemində xarici dillərin fasiləsiz öyrənilməsi. Gəncə: 1990, 1 s.
 25. Cümlədə vokativ vahidlərin funksiyası. Ali məktəblərdə yenidənqurma illərində xarici dillərin öyrədilməsinin metodları. Bakı: 1989, 2 s.
 26. İngilis və Azərbaycan dillərində vokativ vahidlərin prosodik analizi (eksperimental-fonetik tədqiqat). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı: 1988, 23 s.İxtisas: 10.02.06 Türk dilləri; 10.02.04 German dilləri. Avtoreferat.
 27. İngilis və Azərbaycan dillərində vokativ vahidlərin prosodik analizi (eksperimental-fonetik tədqiqat). Namizədlik dissertasiyası. AEA, Bakı: 1988, 181 s.
 28. Azərbaycan və ingilis dillərində vokativ vahidlərin temporal xarakteristikası. X respublika elmi konfransı. Azərbaycan Respublikası, ATM, Bakı: 1987, 3 s.
 29. İngilis və Azərbaycan dillərində vokativ vahidlərin prosodik analizi. I respublika elmi konfransı. Azərbaycan Respublikası, ATM, Bakı: 1987, 1 s.
 30. İngilis dilində vokativ vahidlərin temporal xarakteristikası. VII respublika elmi konfrası. Azərbaycan Respublikası, ATM, Bakı: 1985, T.2, 1 s.
 31. İngilis dilində vokativ vahidlərin melodik və dinamik quruluşunun müqayisəli tədqiqi. VII respublika elmi konfrası. Azərbaycan Respublikası, ATM, Bakı: 1984, 1 s.
 32. Vokativ vahidlərin cümlədə pozisiyasına görə melodik xüsusiyyətləri (xarakteristikası). Respublika elmi konfransı: Müqayisəli dilçiliyin problemləri. Bakı: 1983, 2 s.
 33. Xitabların və vokativ vahidlərin auditor analizi (eksperimental tədqiqat) E.Ə. (dil və ədəbiyyat). Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi. Bakı: 1978, 6 s.
 34. Vokativ sözlərin və xitabların leksik-semantik xüsusiyyətlərinin tədqiqi problemləri. ATM. Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, Bakı: 1977, 6 s.
 35. Xitabların intonasiyasının semantik xüsusiyyətlərinin tədqiqi problemləri; ATM. Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, Bakı: 1975, 4 s.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]