Emin Arif

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Emin Arif
Şıxəliyev Emin Arif oğlu
Doğum tarixi: 8 avqust 1975 (1975-08-08) (43 yaş)
Doğum yeri: Danzik, Şərur, Naxçıvan
Vəfat yeri: []]
Vətəndaşlıq: Azərbaycan

Şıxəliyev Emin Arif oğlu - alim

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

8 avqust 1975-ci ildə Naxcıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Danzik kəndində anadan olmuşdur. 1982 – 1992-ci illərdə Şərur rayon Yenikənd (sonradan Şəhid Məmməd) (indiki Danyeri) kəndində Şah İsmayıl Xətayi adına 1 saylı orta məktəbdə oxumuşdur. 1992-ci ildə Turkiyə Cumhuriyyəti Ankara Universitetinin Dil və Tarix-Coğrafiya fakultəsinə daxil olmuş və 1 il turkcə hazırlıq kursu kecmişdir.

1998-ci ildə tarix ixtisası uzrə Ankara Universiteti Dil və Tarix-Coğrafiya fakultəsindən məzun olduqdan sonra eyni tarixdə Ankara Universiteti Sosial Elmlər İnstitutunun “Umumi Turk Tarixi” ixtisası uzrə magistraturasına daxil olmuş, 2000-ci ildə buranı bitirmişdir. 2000-ci ildə yenə Ankara Universiteti Sosial Elmlər İnstitutunun “Umumi Turk Tarixi” ixtisası uzrə doktoranturasına daxil olmuş, 2004-cu ildə “Azərbaycan-Ermənistan munasibətlərində Rusiya və İran faktoru” movzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını mudafiə etmişdir.[Mənbə göstərin]

13 may 2004-cu ildə Tarix ixtisası uzrə Turkiyə Respublikası Ankara Universiteti Sosial Elmlər İnstitutu tərəfindən alimlik dərəcəsinə layiq gorulən 1456 №-lu diplom Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 27 noyabr 2007-ci il tarixli (protokol № 35 – k) qərarı ilə təsdiqlənmiş və Emin Arif oğlu Şıxəliyevə tarix üzrə fəlsəfə (tarix elmləri namizədi) elmi dərəcəsi verilmişdir.[Mənbə göstərin]

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 12 iyun 2012-ci tarixli (protokol № 21 – k) qərarı ilə Emin Arif oğlu Şıxəliyevə "Vətən tarixi" ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.[Mənbə göstərin]

Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxcıvan Bolməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun "Qafqaz tarixi" şobəsinin mudiri vəzifəsində calışan tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Emin Arif Şıxəliyev eyni zamanda Naxcıvan Dovlət Universiteti Beynəlxalq Munasibətlər və Xarici Dillər fakultəsində “Beynəlxalq munasibətlər tarixi” fənnini də tədris etməkdədir. 6 kitabın, 100-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Türkiyədə, İranda, Rusiyada, Almaniyada keçirilən elmi konfransların iştirakçısı olmuş, eyni zamanda İngiltərənin Milli Arxivlərində (The National Archives of United Kingdom) elmi araşdırmalar aparmışdır.[Mənbə göstərin] Evlidir, 2 ovladı var.

Monoqrafiya və kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 • Turkiye ve Azerbaycan acısından Ermeni sorunu. Ankara: Turk Kultur ve Eğitim Norm Geliştirme Vakfı, 2002, 231 s.
 • Kafkasya jeopolitiğinde Rusya, İran, Turkiye rekabetleri ve Ermeni faktoru. Ankara: Naturel yayıncılık, 2004, 378 s.
 • Erməni iddialarının siyasi mahiyyəti. Bakı: Nurlan, 2006, 187 s.
 • Ermənistan-Azərbaycan munaqişəsi sivilizasiyalararası munasibətlər kontekstində. Bakı: Elm və Təhsil, 2011, 324 s.
 • İngiltərənin geosiyasi maraqlarında "erməni məsələsi"nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920). (Böyük Britaniyanın axiv materialları əsasında). Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 144 s.
 • Müasir səlib yürüşlərinin hədəfi: Terrorizm yoxsa İslam?!. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 168 s. http://www.e-kitab.ameanb.nmr.az/Az/KitabEtrafli.aspx?id=52376
 • Böyük Güclərin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqlarında Naxçıvanın yeri. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2017, 300 s. (həmmüəlliflər İ.Hacıyev, E.Cəfərli, M.Şabanov).

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Yeni Dunya Nizamının bəhanəsi: terrorizm və İslamda terrora baxış // Tarix və onun problemləri, 2007, № 3, s. 245-252
 • Армянская церковь и террор // Наследие. Москва: 2007, № 4-5, с. 22-25
 • Ermenistan-Azerbaycan catışmasının perde arkası: Rusya-Turkiye catışması / Ermeni Araştırmaları Turkiye Kongresi Bildirileri. I cilt, ASAM, Ermeni Araştırmaları Enstitusu, Ankara: 2007, s. s. 1067 – 1081
 • Ermənilərdə “məzlumluq” psixologiyası, onun ideoloji vasitəyə cevrilməsi və beynəlxalq siyasətdə rolu // AMEA Naxcıvan Bolməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2008, № 1, s. 54-59
 • Qondarma erməni soyqırımı ilə yəhudi xolokostu arasında muqayisələr // Naxcıvan Dovlət Universitetinin Elmi əsərləri. Tarix və ictimai elmlər seriyası, 2008, № 5 (25), s. 25-29
 • Армянская легенда о пророке Ное и «проблема» Нахчывана // Наследие. Москва: 2009, № 6 (42), с. 52-55
 • Ermenilerin Turkiye ve Azerbaycan’a yonelik toprak iddiaları / Yeni Donemde Turk Dış Politikası. Uluslararası IV. Turk dış poltikası sempozyumu tebliğleri. Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) yayınları, 2010, s. s. 379-390
 • Армянские басни о «геноциде» и их влияние на израильско-армянские отношения // Наследие. Москва: 2010, №2 (44), c. 16-19
 • Ermənilərin “soyqırımı” iddiaları və onun İsrail-Ermənistan munasibətlərinə təsiri // Dircəliş-XXI əsr. 2010, № 145-146, s. 173-179
 • Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan munaqişəsinin həllinə mane olan amillər / Qarabağ: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz. Bakı: Qafqaz Universiteti, Beynəlxalq Munaqişələri Araşdırma Mərkəzi nəşrləri, 2010, № 002, s. 38-56
 • Batılı Hıristiyan Devletlerin Ermeni Meselesine Psikolojik ve Dini Acıdan Yaklaşımı // Gaziosmanpaşa Universitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Tokat, 2011, cilt:6, sayı:2, s. 290-304 və s.
 • Uluslararası ilişkiler boyutuyla Ermenistan-Azerbaycan çatışması // Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Çankırı, 2012, cilt: 3, sayı:1, s. 139-160.
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Qərb və Türk sivilizasiyalarının və geosiyasi maraqların toqquşması müstəvisində // Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2012, say:5, s. 43-56.
 • The Armenian question in the context of the clash of civilizations and geopolitical interests, its impact on Armenia-Azerbaijani relations and vision of the near future // Review of Armenian Studies. A Biannual Journal of History, Politics and International Relations, Ankara, 2013, no: 27, p. 89-129.
 • Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının yakın geleceği: barış mı, savaş mı, yoksa ateşkes mi? // Ermeni Araştırmaları dergisi, Ankara, 2013, sayı: 45, s. 73-91.
 • “Böyük Ermənistan” ideologiyasının mifoloji əsasları // Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences, 2013, volume 1, number:1, s. 38-45.
 • Ermənilərin “din” strategiyasının əsas istiqamətləri // Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2014, say: 7-8, s. 65-81.
 • İngiltərənin Cənubi Qafqaz siyasətində erməni amili və Naxçıvan məsələsi (XX əsrin əvvəlləri) // Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2014, say: 4 (11), s. 9-22.
 • Rus ve Ermeni kaynakları ışığında Ermeni iddialarının mitolojik boyutu // Yeni Türkiye: Ermeni Meselesi özel sayısı IV, sayı: 63, 2014, s. 3167-3179.
 • XX yüzyıl başlarında Ermenilerin Nahçıvan’da yaptıkları katliamlar / Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu. Bildiriler. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015, s. 243-264.
 • Ermənilərin soyqırımı iddiaları və onun beynəlxalq siyasətdə yeri: müqayisəli təhlillər və reallıqlar / “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” mövzusuna həsr olunmuş II beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, Bakı, 2015, №52, 53, 54, 55, s. 438-443.
 • Ermenistan-Azerbaycan çatışması: çözüm yolundaki temel sorunlar ve gelecek senaryoları // Bilge Strateji dergisi, 2015, cilt:7, sayı:13, s. 31-54.
 • “Büyük Ermenistan” düşüncesi ve bu ideolojinin Azerbaycan üzerinde etkisi / Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu. Tebliğler. Bayburt: Bayburt Üniversitesi yayınları, 2015, s. 213-223.
 • Ermenilerin Nahçıvan iddiaları ve XX. yüzyılın başlarında yapılan katliamlarda Büyük Güçlerin rolü // Ermeni Araştırmaları dergisi, Ankara, 2016, sayı: 53, s. 90-106.
 • Türkiye-Rusya ilişkilerinde Dağlık Karabağ sorunu: çözüm yolunda engeller ve öngörüler // TYB Akademi Dergisi, Ankara, 2016, sayı: 17, s. 109-135.
 • Erməni iddialarının siyasi və mifoloji mahiyyəti // Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2016, say: 1-2 (15-16), s. 47-62.
 • Armenia-Azerbaijan, Nagorno Karabakh conflict: obstacles to resolution and analysis of force usage // History Studies, International Journal of History, 2016, volume: 8/3, p. 135-150.
 • XX əsrin əvvəllərində ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasətində “erməni amili” və Naxçıvan məsələsi // Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2017, say: 1-2 (19-20), s. 87-103.
 • Erməni məsələsinin İngiltərənin Cənubi Qafqaz siyasətində yeri (1917-1920) (Böyük Britaniyanın arxiv materialları əsasında) / AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu, elmi məruzələr. Bakı, 17-18 aprel 2017, s. 97-103.
 • Müsahibələr, video materiallar və məqalələrin pdf variantları
 • https://www.youtube.com/watch?v=l0a8a_3dUPc https://vimeo.com/139552560 https://vimeo.com/139552142 https://www.youtube.com/watch?v=NzeP8pGM3WM http://www.turkishny.com/interviews/40-interviews/202404-ermeni-iddialari-bilimsel-temellerden-uzak-mitolojik-hikayelerle-suslu http://turkishamericannews.com/headline-news/item/7436-armenian-claims-are-ornate-with-mythological-stories http://sbedergi.karatekin.edu.tr/DergiTamDetay.aspx?ID=70&Detay=Ozet http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bs/article/view/5000153338/0 http://www.historystudies.net/dergi//ermenistan-azerbaycan-daglik-karabag-sorunu-cozum-yolunda-engeller-kuvvet-kullaniminin-analizi-gelecek-ongoruler201610.pdf http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/19/33.pdf http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423872154.pdf http://www.tyb.org.tr/turkiye-rusya-iliskilerinde-daglik-karabag-sorunu-27249h.htm http://studylibtr.com/doc/2791198/%C3%A7arl%C4%B1k-rusyas%C4%B1-taraf%C4%B1ndan-ermenilerin-azer file:///C:/Users/Akad/Downloads/1228-Kesli-Rus_Ve_Ermeni_qaynaqlari_Ishighinda_Ermeni_Iddialarinin_Mitolojik_Boyutu-Emin_Shikhaliyev-13s%20(4).pdf http://irs-az.com/new/files/2016/186/2396.pdf http://irs-az.com/new/files/2017/208/2636.pdf və s.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]