Ermənistan tarixi (Lazar Parpetsi)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Lazar Parpetsi tərəfindən V əsrin sonu-VI əsrin əvvəllərində yazılmış Ermənistan tarixi əsərində Cənubi Qafqaz xalqlarının istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsindən bəhs edilir.Parpetsi 387-ci ildə Ermənistanın parçalandığı vaxtdan V əsrin sonlarınadək olan bir dövrdə baş verən hadisələri əhatə edir.Sənədlərə və müasirlərinin dediklərinə əsaslanan müəllif 450-451-ci illərdə Sasanilər əlehinə hərəkat haqqında Yelişenin məlumatlarınızənginləşdirir və481-484-cü illərdə Cənubi Qafqaz xalqlarının Sasanilərə qarşı üsyanını təsvir edir.Parpetsinin əsəri bir də ona görə qiymətlidir ki,bütün erməni müəlliflərindən fərqli olaraq o,bütün Qafqaz xalqları arasındakı yekdillik və bərabərliyi tez-tez xatırladır.