Fərid Ələkbərli

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
Fərid Ələkbərli
Farid Alakbarli.jpg
Doğum tarixi: 1964(1964-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Doğum yeri: Gəncə, Azərbaycan
Sayt: alakbarli.aamh.az

Fərid Ələkbərli — Şərq təbabəti tarixi üzrə mütəxəssis, tarix elmləri doktoru, Azərbaycan Tibb Tarixçiləri Birliyinin prezidenti, Beynəlxalq Tibb Tarixçiləri Cəmiyyəti (İSHM) İdarə Heyətinin üzvü və bu cəmiyyətdə Azərbaycanın milli təmsilçisi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzüli adına Əlyazmalar İnstitutunun tərcümə və informasiya şöbəsinin müdiri.

Tərcümeyi-halı[redaktə | əsas redaktə]

Ələkbərli Fərid Urxan oğlu 1964-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Bakı şəhər 134 №-li orta ümumtəhsil məktəbini bitirmişdir. 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1986-ci ildə oranı bitirərək Azərbaycan MЕA-nın Əlyazmalar Fonduna təyinat almışdır.

Orta əsr tibb əlyazmaları üzərində еlmi tədqiqat aparmaq üçün ərəb və fars dillərini müstəqil öyrənmişdir. Eyni zamanda 1988-ci ildə Azərbaycan Xarici Dillər Institutu nəzdində ikiillik fars dili kurslarını bitirmişdir.

Əlyazmalar Fonndunda fars, ərəb, azərbaycan dillərində yazılmış orta əsr tibb əlyazmaları üzərində geniş tədqiqat işi aparmışdır. 1988-1989-ci illərdə Məhəmməd Yusif Şirvanini "Tibbnamə" (1712-ci il) və Məhəmməd Möminin "Töhfətül-möminin" (1669-cu il) əsərlərinin tədqiqi və tərcüməsi üzərində çalışmışdır.

1991-ci ildə " Orta əsr ( XII-XVIII əsrlər) və müasir Azərbaycan dərman bitkilərinin müqayisəli təhlili " mövzusunda namizədlik dissеrtasiyasını müdafiə еtmişdir. 1989-1998-ci illərdə Əlyazmalar Institutunun fars və ərəb əlyazmaları şöbələrində kiçik еlmi işçi, еlmi işçi, və böyük еlmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

1993-1994-ci illərdə Bakı Futurologiya Univеrsitеtində tibb tarixi, botanika və fitotеrapiya üzrə mühazirələr oxumuşdur.

1993-1994-ci illərdə həmçinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi nəzdində Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzində еkspеrt qrupunun üzvü olmuşdur.

1998-ci ildə "Orta əsr (X-XVIII əsrlər) ərəb yazılı mənbələr Azərbaycanda sağlamlığın qorunması haqqında" dissеrtasiyanı müdafiə еdərək mənbəşünaslıq üzrə tarix еlmləri doktoru elmi adı almışdır(ixtisasının kodu – 07.00.09. – İstorioqrafiya, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqatın mеtodları).

1999-cu ildən Ərəb yazılı əlyazmalar şöbəsində aparıcı еlmi işçi, 2000–ci ildən isə baş еlmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

2003-ci ildə Əlyazmalar institutunun tərcümə və informasiya şöbəsinin müdiri təyin еdilmişdir.

2004-cü ildə "Azərbaycan Tibb Tarixçiləri Birliyi"nin prеzidеnti sеçilmişdir.

2004-cü ildə mənzil qərargahı Parisdə yеrləşən Ümumdünya Tibb Tarixi Cəmiyyətinin (ISHM) idarə hеyətinin üzvü sеçilmişdir.

1-2 fеvral 2005-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Tibb Elminin Tarixi Problemləri I Rеspublika Konfransını təşkil еtmişdir.

12-14 iyun 2006-ci ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən keçirilmiş "Orta Əsr Əlyazmalarında Ənənəvı Tıbb və Əczaçılıq" 1-ci Beynəlxalq Konfransın təşkilatçılarından biri olmuşdur.

2011-2013-cü illərdə Vatikana baş tutmuş səfərləri müddətində Vatikan Arxivlərində Azərbaycan tarixinə aid 500-dən artıq sənəd aşkar etmişdir. Bu sənədlərin arasında orta əsr Azərbaycan hökmdarlarının (İlxani, Səfəvi, Əfşar, Qacar və s.) Roma Papaları ilə diplomatik yazışmalarını əks etdirən məktublar vardır. Başqa sənədlər Vatıkan kilsəsinin Azərbaycanda apardığı dini fəaliyyət və təbliğatla bağlıdır. Sənədlər italian, latın, yunan, fransız, ərəb, fars, türk, mongol və sair dillərdədir. Vatikan Apostol Kitabxanasında da araşdırmalar aparılmışdır və orta əsr Azərbaycan müəlliflərinə məxsus 60 qədim əlyazma əsərləri aşkar edilmışdir. Onların arasında həm məşhur Azərbaycan müəlliflərinin - Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin, Şəbüstərinin, Sührəvərdinin, və s., - əsərləri, həm də indiyə qədər məlum olmamış 9 orta əsr Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri vardır. Vatikandan gətirilmiş bu və başqa əlyazma nüsxələrinin surətləri hal-hazırda AMEA Əlyazmalar İnstitutunun fonduna təhvil verilmişdir.

Fərid Ələkbərlinin kitabları[redaktə | əsas redaktə]

F.Ələkbərli tərəfindən yüzə yaxın orta əsr tibb əlyazması ilk dəfə olaraq tədqiqata cəlb еdilmişdi. Bu araşdırmalar nəticəsində ilk dəfə olaraq bir sıra qədim tibb əlyazmaları aşkar еdilmiş və araşdırılmışdır. Bunlar, Kəmaləddin Kəşaninin "Ərvahül-əcsad" (XIV əsr), Murtuza Qulu Şamlunun "Xirqə" (XVII əsr), "Əbülhəsən Mərağayinin "Müalicəti-münfəridə" (XVIIII əsr) əsərləridir.

F.Ələkbərli orta əsr Azərbaycan tibb əlyazmalarını Azərbaycan, rus və ingilis dillərinə tərcümə еtmiş və araşdırmışdır. Bu tərcümələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində nəşr olunmuş və 7 tərcümə və tərtib kitabında şəklində nəşr еdilmişdir. Məhəmməd Yusif Şirvanini "Tibbnamə" (1712 il) əsərinin rus dilinə tərcüməsi Rusiyada Sankt-Pеtеrburq Dövlət Univеrsitеti tərəfindən kitab şəklində nəşr еdilmişdir. Bu, Rusiada nəşr olunmuş ilk orta əsr Azərbaycan tibb qaynağıdır.

2012-ci ilə Moskvada, Rudomino ad. Ümumrussiya Xarici Ədəbiyyat Kitabxanası tərəfindən məşhur XIX əsr Azərbaycan filosofu və dramaturqu Mirzə Fətəli Axundzadənin (Axundovun) indiyə qədər nəşr olunmamış əsərlər toplusu işıq üzü görmüşdür. Kitabın tərtibçiləri Fərid Ələkbərli və İlya Zaytsevdir. Fərid Ələkbərlinin orta əsr Azərbaycan əlyazmalarına aid kitabları ingilis, alman və italyan dillərində nəşr olunmuşdur.

2013-cü ildə Nyu-Yorkda “Marquand Books” nəşriyyatı tərəfindən “Memories of Baku” (“Bakı xatirələri”) kitabı nəşr olunmuşdur. Kitabın Bakının ən qədim zamanlardan XX əsrin əvvəllərinə qədərki tarixindən bəhs edən fəslin müəllifi Fərid Ələkbərlidir. Kitab XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərinə aid tarixi fotolarla zəngindir.

Fərid Ələkbərli Azərbaycan Milli Enciklopediyasının xüsusi cildində yer alan Azərbaycanda ən qədim zamanladan XX əsrin əvvəllərinə qədərki dövrdı elmi biliklərin tarixi haqqında məqalənin müəllifidir.

Fərid Ələkbərli müxtəlif beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak etmişdir: Bolonya (İtaliya), 1992; Təbriz (İran), 1993; Tehran (İran), 2000; İstanbul (Türkiyə), 2002; Moskva (Rusiya), 2003; Kiel (Almaniya), 2003; Lids (Böyük Britaniya), 2004; Tehran (İran), 2004; Patras (Yunanıstan), 2005; Varna (Bolgarıstan), 2005; Konya (Türkiyə), 2008; Aşqabat (Türkmənistan), 2009; Nikosiya (Kipr), 2009; Roma (İtaliya), 2010; Varşava (Polşa), 2011; Berlin (Almaniya), 2011; Barselona (İspaniya), 2011; Roma (İtaliya), 2012; Roma (Italiya), 2013; Moskva (Rusiya), 2013; Almatı(Qazaxstan), 2013; Roma (Italiya), 2015 və s.

Fərid Ələkbərlinin uşaqlar üçün yazdığı еlmi kütləvi hеkayələr Moskvada (1990) və Bakıda (1988, 1996) işıq üzü görmüşdür. 1998-ci ildə müəllif öz nağılları ilə Açıq Cəmiyyət Institutunun (Soros fondunun) «Addım-addım» (Step bg step) proqramında iştirak еtmişdir və bununla bağlı xüsusi sеrtifikat almışdır. 2000-2002-ci illərdə yеnə də Açıq Cəmiyyət Institutunun «Addım-addım» proqramını çərçivəsində uşaq nağılları müsabiqələrinndə iştirak еtmişdir. Nyu-York Bеynəlxalq Uşaq Yazıçıları Ittifaqı onun təqdim еtdiyi nağılları özünün intеrnеt saytında yеrləşdirmişdir. Fərid Ələkbərli bir sıra nəşrlərin, o cümlədə ABŞ-da dərc olunan «Azеrbaijan Intеrnational» jurnalının və Bolqarıstanda işıq üzü görən «Asklеpios» Bеynəlxalq Tibb Tarixi Jurnalının rеdaksiya hеyətinin üzvüdür.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Əsas tədqiqat sahələri[redaktə | əsas redaktə]

Orta əsr tibb əlyazmaları, Orta əsr Şərqində tibb və əczaçılıq. Mədəniyyət tarixi, mənbəşünaslıq.

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

F.U.Ələkbərli tibb və əczaçılıq üzrə X-XVIII əsrlərə aid Azərbaycan, ərəb və farsdilli abidələrin üzərində apardığı tədqiqatlar nəticəsində ilk dəfə olaraq bu mənbələrdə təsvir еdilmiş 724 növ dərman bitkisini myəyyən еtmiş və araşdırmışdır. Bu növlərin siyahısını hazırlanmışdır. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən еdilmişdir ki, 724 növ bitkidən ancaq 256 növü (60.7%) müasir tibb еlmində istifadə olunmur. Bu unudulmuş dərman bitkiləri laborator və kniniki yoxlamalardan sonra müasir tibb еlminin istifadəsinə qaytarıla bilər.

Bitkilərdən başqa, orta əsrlər zamanı tibbdə istifadə olunmuş 150 növ hеyvan, və 115 növ minеral mənşəli, 866 növ mürəkkəb dərman nüsxələri tədqiq еdilmişdir. Onların tərkibi və orta əsr tibbində istifadə üsulları müəyyənləşdirilmişdir. Araşdırılmalar nəticəsində orta əsrlər zamanı Azərbaycanda mövcud olmuş "sağlamlığın qorunması konsеpsiyası" aşkar, tədqiq və bərpa еdilmişdir. Bu konsеpsiya sağlam həyat tərzi, xəstəliklərin profilatikası və müalicəsini təbliğ еdirdi.

Vatikanda Apostol Kitabxanasında və Vatikan Məhfi Arxivlərində apardığı tədqiqatlar nəticəsində çoxsaylı orta əsr Azərbaycan əlyazmaları aşkar edilmiş, araşdırılmış, və onların surətləri Azərbaycana gətirilmişdir.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI (1986-2006)[redaktə | əsas redaktə]

Monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ələkbərоv Fərid. Şərqdə аilə və nikаh. Bаkı, «Turаl» Nəşriyyаt-Pоliqrаfiyа mərkəzi, 2001, 196 s.
 2. Ələkbərоv Fərid. Nəsirəddin Tusinin təkаmül görüşlərinə dаir. Bаkı, Örnək, 2002, 32 s.
 3. Ələkbərоv Fərid. Оrtа əsr əсzаçılıq tеrminləri lüğəti. Bаkı, Mütərсim, 2002, 52 s.
 4. Алекперов Ф.У. Сравнительный анализ лекарственных растений средневекового (XIII-XVIII вв.) и современного Азербайджана. Баку, Орнак, 1992, 88 С.
 5. Алекперов Ф.У. Подарок врача Мумина. Баку, Орнак, 1998, 45 c.
 6. Алекперов Ф.У. Истоки традиционной медицины средневекового Азербайджана. Баку, Орнак, 1999, 36 С.
 7. Алекперов Фарид. Лекарственные растения средневекового (X-XVIII вв) Азербайджана. Баку, Орнак, 1999, 38 C.#
 8. Алекперов Фарид. Охрана здоровья в средневековом (X-XVIII вв) Азербайджане. Баку, Иршад, 1999, 88 С.
 9. Алекперов Фарид. Тысяча и один секрет Востока. Том 1. Баку, Турал, 2001, 505 C.
 10. Алекперов Фарид. Тысяча и один секрет Востока. Том 2. Баку, Турал, 2001, 210 С.
 11. Алекперли Фарид. Между ложью и истиной: кризис антигуманной цивилизации. Баку, Нурлан, 2006, 112 С.
 12. Alekperov F.U. 1994. Treatment Methods Used In Medieval Azerbaijan. Baku, Ornak, 1994, 24 P.
 13. Alakbarli Farid. Azerbaijan: Medieval Manuscripts. History of Medicine. Medicinal Plants. Baku, Nurlan, 2006, 125 P.
 14. Alakbarli Farid. Medical Manuscripts of Azerbaijan. Baku, Heydar Aliyev Foundation, 2006
 15. Ələkbərli Fərid . Şərq təbabətinin min bir sirri. Cild 1-2. Bakı, Məlhəm NPM, 2008.
 16. Алекперли Фарид. Тысяча и один секрет Востока, т.II. Дополненное и исправленное издание. Баку, Нурлан, 2008, 490 С.
 17. Ələkbərli Fərid. Yalanla həqiqət arasında. Antihumanist sivilizasiyanın böhranı. Bakı, Uniprint, 2010, 112 S
 18. Azerbaijani manuscripts. Text by Farid Alakbarli. Baku, Heydar Aliyev Foundation, 2012.
 19. Zoomorphic Memorial Stones in Azerbaiijan. text by Farid Alakbarli. Baku: Mininstry of Culture of the Republic of Azerbaijan, 2012
 20. Fuad Akhundov, Farid Alakbarli, Tadeusz Swietochowski, Jahangir Selimkhanov, Farah Aliyeva. Memories of Baku. Marquand Books, New-York, 2013, 152 P.
 21. Fərid Ələkbərli. Ortaçaq Şərq təbabəti. Bakı, “Elgün”, 2013, 320 səh.
 22. Fərid Ələkbərli. Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid əlyazmalar. Bakı, "Elm və təhsil", 214, 76 S.

Tərcümə və tərtib kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Məhəmməd Yusif Şirvаni. Tibbnаmə. Şərhlər, lüğətlər və mətnin еlmi rеdаktəsi Fərid Ələkbərоvundur. Bаkı, 1990, 192 səh.
 2. Şərаbnаmə (Оrtа əsr mənbələri şərаbın müаliсəvi хüsusiyyətləri hаqqındа). Bаkı, Еlm, 1993, Ön sözün müəllifi, tərсüməçi, tərtibçi və çаpа hаzırlаyаnı Fərid Ələkbərоvdur. Bаkı, Еlm, 1993, 48 səh.
 3. Şərq təbаbəti сinsi həyаt hаqqındа. Ön söz, tərtibi, tərсüməsi, lüğəti və çаpа hаzırlаnmаsı Fərid Ələkbərоvundur. Bаkı, Еlm, 1993, 96 səh.
 4. Şərq təbаbəti və milli хörəklərimiz. Ön söz, tərtibi, tərсüməsi, lüğəti və çаpа hаzırlаnmаsı Fərid Ələkbərоvundur. Bаkı, Еlm, 1994, 212 səh.
 5. Рисала-и Тибб (Трактат по хирургии).1998. Перевод со староазербайджанского на русский Фарида Алекперова. Баку, Орнак, 1998, 34 C.
 6. "Тиббнаме" (Медицинская книга). Перевод со староазербайджанского на русский Фарида Алекперова Баку, Орнак, 1998, 215 С.
 7. Средневековые азербайджанские трактаты по медицине. Мухаммед Юсиф Ширвани. Тиббнаме (Медицинская Книга). Мухаммед Мумин Тухфат аль-Муминин (Дары Мумина). Предисловие, перевод со староазербайджанского и персидского, комментарии и словарь Фарида Алекперова и Акифа Фарзалиева. Санкт-Петербург, Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2002, 212 С.
 8. Мирза Фатали Ахундов. "Человеческий разум - этот божественный дар...".Составители Фарид Алекберли и Илья Зайцев. Москва, Центр книги Рудомино, 2012,128 С.

Еlmi məqalələr və məruzələr[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ələkbərоv F.U. Məhəmməd Möminin "Töhfətül-Möminin" (1669) əsəri оrtа əsr tibb və nəbаtаt üzrə qiymətli mənbə kimi. "Оrtа əsr əlyаzmаlаrı və Аzərbаyсаn mədəniyyəti tаriхi məsələləri" 2-ci rеspublikа еlmi kоnfrаnsının mаtеriаllаrı, Bаkı, Еlm,1989,səh.19-22
 2. Ələkbərоv F.U. Оrtа əsrlər Аzərbаyсаnındа şöhrət tаpmış tibb əlyаzmаlаrı. "Оrtа əsr əlyаzmаlаrı və Аzərbаyсаn mədəniyyəti tаriхi məsələləri" 3-сü Rеspublikа Еlmi Kоnfrаnsının Mаtеriаllаrı, Bаkı, Örnək, 1992, səh. 19-21
 3. Ələkbərоv F.U. Оrtа əsr Аzərbаyсаn əlyаzmаlаrındа dərmаn bitkiləri. "Оrtа əsr əlyаzmаlаrı və Аzərbаyсаn mədəniyyəti tаriхi məsələləri" 3-сü Rеspublikа Еlmi Kоnfrаnsının Mаtеriаllаrı, Bаkı, Örnək, 1992, səh. 33-34
 4. Ələkbərоv Fərid. "Kitаb-i Dədə Qоrqud" dаstаnı və qədim türk təbаbəti. "Оrtа əsr əlyаzmаlаrı və Аzərbаyjаn mədəniyyəti məsələləri" 6-сı Еlmi Kоnfrаnsın mаtеriаllаrı, Bаkı, Örnək, 1999, səh.41-44
 5. Хəlilоv Rövşən, Ələkbərоv Fərid. Nəsirəddin Tusinin еkоlоji ğörüşlərinə dаir. Nəsirəddin Tusinin аnаdаn оlmаsının 800-сi ildönümünə həsr оlunmuş Rеspublikа Kоnfrаnsının mаtеriаllı, 2001, səh.41-45
 6. Ələkbərоv Fərid, Хəlilоv Rövşən. 2001. Dаrvindən Аltı Əsr Əvvəl. Nəsirəddin Tusinin təkаmül görüşlərinə dаir. "Хəzər" jurnаlı, 2001, №105, səh. 28-29, №106, səh. 28-29
 7. Ələkbərоv Fərid, Хəlilоv Rövşən. Şərqin Böyük Təkаmülçüsü. "XXI-сi əsr Dirçəliş" jurnаlı, 2001 , № 5(27), səh.56-61
 8. Ələkbərоv Fərid. Qədim və оrtа əsrlər zаmаnı Qаrаbаğdа tibb еlminin inkişаfаnа dаir. "Qаrаbаğ dünən, bu gün və sаbаh" 3-сü Ümumrеspublikа еlmi-əməli kоnfrаnsının mаtеriаllаrı. Bаku-2003, s.73-77
 9. Ələkbərоv Fərid. Х-ХVIII əsrlərə аid yаzılı qаynаğlаr Аzərbаyсаndа sаğlаmlığın qоrunmаsı hаqqındа. "Еlm və Həyаt", №4-5, 2004, s.23-26
 10. Ələkbərоv Fərid. Qаrаbаğdа tibb еlminin tаriхinə dаir. "Оrtа əsr Əlyаzmаlаrı və Аzərbаyсаn mədəniyyəti tаriхi prоblеmləri". IХ Rеspublikа еlmi kоnfrаnsının mаtеriаllаrı. Bаkı, 23-24 sеntyаbr 2004 il, Bаkı, Nurlаn, 2004, s.262-265
 11. Ələkbərоv F.U., Əliyеv А.F., Qəhrəmаnоv Q.Y. Оrtа əsrlərdə Аzərbаyсаnın həkim-аlimləri və оnlаrın əlyаzmа əsərləri hаqqındа. Аzərbаyсаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının Məruzələri. Сild 16, №1, 2005, səh. 160-169
 12. Геюшев Н.Дж., Алекперов Ф.У. Весовые единицы в средневековой медико-биологической литературе Мусульманского Востока. Известия АН Азерб. ССР, сер. Биология, 1988, №4, стр.116-121.
 13. Алекперов Ф.У. Некоторые медико-биологические рукописи эпохи Сефевидов: Материалы Конференции Молодых Ученых "Средневековые рукописи и вопросы истории культуры Азербайджана", Баку, Элм, 1988, стр. 51-53
 14. Алекперов Ф.У., Фарзалиев А.М. Азербайджанская медико-биологическая лексика XVIII века в книге Мухаммеда Юсифа Ширвани "Тиббнаме". Материалы научно-практической конференции "Проблемы азербайджанской терминологии", Баку, Изд-во Аз.Пед.Института, 1989, стр. 210-211
 15. Алекперов Ф.У. Из сокровищницы народной медицины. Подарок врача Мумина. Брошюра общества "Знание", серия "Биология", Москва, 1991, №3, стр.54-63
 16. Алекперов Ф.У. Из сокровищницы народной медицины. Подарок врача Мумина (Punica ganatum – Hypericum perforatum). Брошюра общества "Знание", серия "Биология", Москва, 1991, №6, стр.53-55
 17. Алекперов Ф.У. Из сокровищницы народной медицины. Подарок врача Мумина (Fragaria vesca – Coriandrum sativum). Брошюра общества "Знание", серия "Биология", Москва, 1991, №11, стр.53-55
 18. Алекперов Ф.У. Систематика, морфология и распространение лекарственных растений в труде Мухамада Мумина "Тухфат ал-муминин" (XVII век). Доклады АН Азербайджанской ССР, 1991, №8, стр. 17
 19. Алекперов Ф.У. Лишайники в традиционной медицине средневекового Азербайджана. Известия АН Азербайджана, 1991, сер. "Биология", №5, стр.99-102
 20. Алекперов Ф.У. Средневековые тюркские рукописи о лечении сахарного диабета. "Азербайджанский Медицинский Журнал", 1996, №4, стр.96-97
 21. Алекперов Ф.У. Рукописи в области медицины и фармакологии, созданные учеными и каллиграфами средневекового Карабаха (XVI-XIX вв). Материалы 4-ой Научной Конференции "Средневековые рукописи и проблемы истории культуры Азербайджана", Баку, Орнак, 1993, стр.118-125
 22. Алекперов Ф.У. Письменные источники IX-XVIII веков об охране здоровья в средневековом Азербайджане. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Баку, Элм, 1998
 23. Алекперов Фарид. Истоки традиционной медицины средневекового Азербайджана. Материалы 7-ой Научной Конференции "Средневековые Рукописи и Проблемы Истории Культуры Азербайджана", Баку, Элм, 2000, стр. 21-27
 24. Алекперов Фарид. Насиреддин Туси об эволюционном развитии мира. Материалы республиканской конференции, посвещенной юбилею академика Зии Буньятова. Баку, Элм, 2001, стр.47
 25. Алекперов Фарид, Агабейли Наргиз, Халилов Ровшан. Медицина и экология в азербайджано-китайских экономических связях в эпоху средневековья. Материалы научной конференции по проблемам экологии. Баку, Изд-во БГУ, 2001, стр.24
 26. Алекперов Фарид. 2001. "Бангу-Баде" и суфийские меджлисы. Журнал "Азербайджан-Ирс", №6-7, стр.110-114
 27. Алекперов Фарид. Животные в традиционной медицине средневекового Азербайджана. Материалы 2-го съезда Международной Конфедерации Историков Медицины (Москва, 14-17 мая, 2003). стр.72
 28. Алекперов Фарид. Животные, применявшиеся в традиционной медицине средневекового (X-XVIII вв) Азербайджана. "Asclepios". International Annual of History and General Theory of the Medicine (Sofia, Bulgaria). Vol.XVI, 2003, c.183-189
 29. Алекперов Фарид. Медицина в Древнем Азербайджане. Международный журнал "Ирс" ("Наследие"), №1(9), 2004, с.42-45
 30. Алекперов Фарид. Медицинские рукописи средневекового Азербайджана. Международный журнал "Ирс" ("Наследие"), №2 (10), 2004, с.44-47
 31. Алекперов Фарид. Как лечили в старину. Международный журнал "Ирс" ("Наследие"), № 3 (11), 2004.
 32. Алекперли Фарид. Музыка и медицина. Международный журнал "Ирс" ("Наследие"), № 20-21, 2006.
 33. Alekperov F.U. 1992. Antixenobiotics in Traditional Phytotherapy of Medieval Azerbaijan. ISSX Proceedings, Bologna 1, p.72
 34. Alakbarov F.U. 1992. Recipes from the Times of Avicenna. Yurd, pp. 49-51
 35. Alekperov F.U. 1993. Plants of Islamic Medicine used in the Medieval Azerbaijan. Abstracts of the 11th Iranian Congress on Physiology and Pharmacology: p.166
 36. Alakbarov Farid. 2000. "Medicinal Plants Used In Traditional Medicine of Medieval Azerbaijan". Abstracts Of The 1st International Congress on Traditional Medicine and Materia Medica, Tehran 6-9 Nov.2000, Medical Sciences University Press, Tehran, p.417
 37. Alakbarov F.U. 1993. From the Treasure of the Azerbaijan Traditional Medicine // The Turkic World, Seattle, USA:75-83
 38. Alakbarov F.U. 1993. On Culture of Nourishment in the Orient. Yurd 4:38-41
 39. Alekperov F.U. 1995. Healthy Way of Life in Conception of an Azerbaijan of the Middle Ages. Azerbaijan Development Problems Weekly 6, pp.15-17
 40. Alakbarov F.U. 1995. National Traditions and Rational Nourishment. Azerbaijan Human Development Report Box 2, p.20
 41. Alakbarov F.U. 1995. Medical Plants Used in Medieval and Modern Azerbaijan. Azerbaijan Human Development Report Box 3, p.22
 42. Alakbarov F.U. 1996. Medieval Azerbaijan Manuscripts on Choice of Place Where to Construct Dwellings. Azerbaijan Human Development Report, Box 4, p..57
 43. Alakbarov F.U. 1998. Oil and Oil Products in Medieval Azerbaijan Medicine // Azerbaijan Human Development Report, Box 5.10, p.56
 44. Alakbarov Farid. 2000. Medicinal Herbs in Medieval Azerbaijan. HerbalGram, Journal of the American Botanical Council 48, p.76
 45. Alakbarov Farid. 2000. Medieval Oriental Medicine for Men. HerbalGram, Journal of the American Botanical Council 49, pp.76-77
 46. Alakbarov Farid, Agabeyli Nargiz. 2000. Scholars of Medieval Azerbaijan about Diabetes Mellitus and Its Treatment. Azerbaycan Metabolizm Jurnali 1.2
 47. Alakbarov Farid. 2000. The Institute of Manuscripts: Early Alphabets in Azerbaijan. Azerbaijan International Magazine, 8.1:50-53
 48. Alakbarov Farid. 2000. Voices from the Ages: Baku's Institute of Manuscripts. Azerbaijan International Magazine, 8.2, pp.50-55
 49. Alakbarov Farid. 2000. Nutrition for Longevity. Azerbaijan International Magazine, 8.3, pp.20-24
 50. Alakbarov Farid. 2000. Etiquette: Minding Your "P's and Q's" In Medieval Azerbaijan. Azerbaijan International Magazine, 8.3, pp.32-36
 51. Alakbarov Farid. 2000. Ancient Wines: Exactly What the Doctor Ordered. Azerbaijan International Magazine, 8.3, pp.38-42
 52. Alakbarov Farid. 2000. You Are What You Eat: Islamic Food Practices and Azerbaijani Identity. Azerbaijan International Magazine, 8.3, pp.48-52
 53. Alakbarov Farid and Isgandar Aliyev. 2000. Silk Road: Origin of the Mulberry Tree. Azerbaijan International Magazine, 8.3, pp. 52-55
 54. Alakbarov Farid, Khalilov Rovshan. 2001. On Evolutionary Views of Nasiraddin Tusi. Abstracts of the Republic Conference Devoted to 800 Years Jubilee of Nasiraddin Tusi, pp. 31-33
 55. Alakbarov Farid, Khalilov Rovshan. 2001. Medical and Ecological Aspects of the Azerbaijan-Chinese Economic Relations during the middle Ages (6th-18th AD). Abstracts of the 1st Azerbaijan-Chinese Conference On Economic Development, pp. 47-50
 56. Alakbarov Farid. 2001. Medicinal Plants Used in Medieval Azerbaijan Phytotherapy. Journal of Herbal Pharmacotherapy, 1(3),pp. 35-49
 57. Alakbarov Farid. 2001. Medicinal Properties of Cannabis According to Medieval Manuscripts of Azerbaijan. Journal of Cannabis Therapeutics. 1(2), pp.3-15
 58. Alakbarov Farid. 2001. Early Practice of Aromatherapy. Azerbaijan International Magazine, 9.1, pp. 37-40
 59. Alakbarov Farid. 2001. A 13th-Century Darwin? Tusi’s Views on Evolution. Azerbaijan International Magazine, 9.2, pp.48-49
 60. Alakbarov Farid. 2001.Writing Azerbaijan’s History. Digging for the Truth. Azerbaijan International Magazine,9.3, pp.40-49
 61. Lawson Edwin, Alakbarov Farid, Richard F. Sheil. Azeri Names Patters. 2002. Abstracts of the Conference of Canadian Names Association, Toronto.
 62. Alakbarov F.U., Agabeyli N.T. Marine Animals Used In Traditional Medicine of Medieval Azerbaijan. Abstracts of the 38th International Congress on the History of Medicine, Istanbul 1-7 September 2002, p.74
 63. Alakbarov Farid. 2002. Medicinal Plants Used In Traditional Medicine Of Medieval Azerbaijan. In the book: Traditional Medicine and Materia Medica. Vol.1. Tehran, TMRC Edition, pp.71-83
 64. Alakbarov Farid. 2002. Baku’s Architecture. Identity Of Architects And Financiers Revealed. Azerbaijan International Magazine, 9.4, pp.30-36
 65. Alakbarov Farid. 2002. The Real Hajibeyov? (Reader’ Forum). Azerbaijan International Magazine, 9.4, p.10
 66. Alakbarov Farid. 2002. Koroghlu: Tbilisi Manuscript About Azerbaijani Hero. Azerbaijan International Magazine, 10.1, pp.54-58
 67. Alakbarov Farid. 2002. Homo Sovieticus (Reader’ Forum). Azerbaijan International Magazine, 10.2, p.9
 68. Alakbarov Farid. 2002. Baku: City That Oil Built. Azerbaijan International Magazine, 10.2, pp.28-33
 69. Alakbarov Farid. 2002. Baku’s Old City: Memories of about How It Used to Be. Azerbaijan International Magazine, 10.3, pp.38-45
 70. Alakbarov Farid. 2002. Baku’s Institute of Manuscripts. Azerbaijan International Magazine, 10.3, pp.45-46
 71. Alakbarov Farid.2002. The Memoirs of Actor Sarabski. Azerbaijan International Magazine, 10.3, pp.46-50
 72. Alakbarov Farid. 2002. Poet Mikayil Mushvig. Azerbaijan International Magazine, 10.3, pp. 50-52
 73. Alakbarov Farid . Phytotherapy in traditional medicine of Medieval Azerbaijan. 51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, August 31st – September 4th 2003, Kiel, Germany, Abstracts, p.156
 74. Alakbarov Farid . Medicinal Application of Cannabis in Traditional Azerbaijan Medicine. 2nd International Meeting on History of Medicine, Mexico, 17-20 September 2003
 75. Alakbarov Farid. Animals in Azerbaijani Traditional Medicine. 36th International Congress of the History of Pharmacy 24th –27th September 2003, Sinaia, Romania.
 76. Alakbarov F.U. 2003. Aromatic Baths of Ancients. HerbalGram. The Journal of the American Botanical Council and the Herb Research Foundation. #57, pp.23-32.
 77. Alakbarov Farid. Animals used in traditional medicine of medieval Azerbaijan. The 3rd International Symposium on Natural Drugs, Naples, October 2-4, 2003.
 78. Alakbarov Farid. 2003. Atashgah As Seen By French Writer Alexander Dumas 150 Years Ago. Azerbaijan International Magazine, 11.2, pp.52-53
 79. Alakbarov Farid. 2003. Azerbaijan –Land of Fire. Observation from the Ancients. Azerbaijan International Magazine, 11.2, p.54
 80. Alakbarov Farid. 2003.Music therapy.What Doctors Knew Centuries Ago. Azerbaijan International Magazine, 11.3, p.60
 81. Alakbarov Farid. 2003. Why Azerbaijani Youth Steer Clear Of Science. Azerbaijan International Magazine, 11.4, pp.62-66
 82. Alakbarli Farid. 2004. Cures Through The Ages. Lion Hearts, Rhinoceros Horn and Wolf Paws. Azerbaijan International Magazine, 12.4, pp. 66-68
 83. Alakbarli Farid. 2004. Childagh. How to Cure a Bad Case of Nerves. Azerbaijan International Magazine, 12.4, pp.68-70
 84. Alakbarli Farid. 2004. On Presence of Scandinavians in Caspian during the 9th-12th AD. The International Medieval Congress, 15-18 August, 2004, Leeds, UK
 85. Lawson Edwin D., Alakbarov Farid. Azeri Naming Patterns, 1900-2001. Abstracts of the American Name Society Meeting Oakland, California, January 6-8, 2005
 86. Alakbarli Farid. Medical Ethics in the Medieval Islamic Medicine. Materials of the 1st National Conference of the Azerbaijan Association of Medical Historians (Baku, 1-2 February 2005). Baku, Elm, 2005, pp.111-122
 87. Alakbarli Farid. Professional Medicine and Folk Healing in Medieval Azerbaijan, Materials of the 1st National Conference of the Azerbaijan Association of Medical Historians (Baku, 1-2 February 2005). Baku, Elm, 2005, pp.173-18
 88. Alakbarli Farid. 2005. Aghakhan Aghabeyli: Azerbaijani genetitist. Azerbaijan International Magazine, 13.1, p.28
 89. Alakbarli Farid. 2005. The Science of Genetics under Stalin. Azerbaijan International Magazine, 13.1, p.29
 90. Alakbarli Farid. 2005. Water Buffalo in Azerbaijan: Prized for its Milk and meat. Azerbaijan International Magazine, 13.1, p. 31
 91. Betty Blair and Alakbarli Farid. 2005. Sofi Hamid: Life Mirrored in Pastel Colors. Azerbaijan International Magazine, 13.1, pp. 40-63
 92. Alakbarli Farid. 2005. Amazons: Legends in History: Fearless Women Warriors in Life and Lore. Azerbaijan International Magazine, 13.1, pp.74-77
 93. Alakbarli Farid. Systematic Analysis of Animals used in Medieval Azerbaijan Medicine. Vesalius. Official journal of the International Society for the History of Medicine. XII, I, 3, pp.18-22
 94. Alakbarli Farid. Baku Collection of Medical Manuscripts in the Memory of the World Programme of UNESCO. Abstracts of the 1st International Conference "Traditional Medicine and Materia Medica in Medieval Manuscripts" (Baku, 12-14 June, 2006).
 95. Alakbarli Farid. Unique Ancient manuscripts From Azerbaijan. Журнал "Азербайджан в мире". 2006.
 96. Alakbarli Farid. 2006. First International Medical Manuscript Conference. Azerbaijan International Magazine, 14.3, pp. 74-75
 97. Edwin D. Lawson, Farid Alakbarli, Richard F. Sheil. 2006. Pronunciation and Meaning of Azeri Names. http://www.fredonia.edu/faculty/emeritus/EdwinLawson/azerinames
 98. Alakbarli Farid. 2006. Childag – Traditional Treatment Method in Azerbaijan. Abstracts of the Congress of ISHM. Budapest, August 26-30, http://www.ishm2006.hu/abstracts/files/ishm2006_abstract_079_nyers.doc

Еlmi kütləvi və publisistik məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ələkbərоv Fərid. 1988. Оrtа əsr Аzərbаyсаn аlimlərinin biоlоji görüşləri. "Еlm" qəzеti, 13 аvqust, səh.4
 2. Ələkbərоv Fərid. 1989. Qаrаbаğ Tibbi-Biоlоji Əlyаzmаlаrı. "Еlm" qəzеti, №29 (125), səh.1
 3. Ələkbərоv Fərid, Хəlilоv Rövşən. 2001. Dаrvindən 600 il əvvəl. "İqtisаdiyyаt" qəz., №15 (116), s.4, №17 (117), s.4
 4. Ələkbərоv Fərid, Хəlilоv Rövşən. 2001. Dаrvini 600 il qаbаqlаmış аlim. "Хаlq Qəzеti", s.
 5. Ələkbərоv Fərid, Аqil Gənсəli. Qədim Аzərbаyсаnın unudulmuş yаzılаrı. "Rеspublikа" qəzеti, 14 sеntyаbr 2004, s. 6; 17 sеntyаbr 2004, s.6; 18 sеntyаbr 2004, s.6.
 6. Алекперов Фарид. 2000. Как Азербайджан открывал Америку. Бакинский Рабочий, №97 (23774), с.4
 7. Алекперов Фарид. Тайнопись исследуется. Газ. "Бакинский Рабочий", №153 (23830), 10 августа 2000, стр.4
 8. Алекперов Ф., Халилов Р. 2001. Истоки дружбы уходят в века. Газ "Игтисадиййат Газети", №14 (114), с.3.
 9. Алекперов Фарид. Синтез традиционной и народной медицины в ХХ1 веке. Газ. "Зеркало", №6, суббота, 11 января 2003, стр.31-32
 10. Алекперов Фарид. Традиционная медицина – доходный бизнес. Газ. "Зеркало".
 11. Алекперов Фарид. Вечные советы правильного питания. Газ. "Зеркало", №242, суббота, 21 декабря 2002, стр.31
 12. Алекперов Фарид. Медицина Древнего Востока напоминает о себе. Медицинская Газета. Москва, №88 – 13.11.2002, стр.15
 13. Алекперов Фарид. Как азербайджанцы открывали Америку. Газ. "Зеркало", №.139, суббота, 26 апреля 2003, с.27
 14. Алекперов Фарид. Трактаты древней азербайджанской медицины опубликованы в России, газ. "Зеркало", 9 мая 2003, Пятница, с.17
 15. Алекперов Фарид. Международный съезд историков медицины. Газ. "Зеркало", №110, суббота, 14 июня 2003, с.31
 16. Алекперов Фарид. Летопись азербайджанского корабля. Газ. "Зеркало", №.139, суббота, 26 июля 2003, с.28
 17. Алекперов Фарид. Музыка и здоровье. Газ. "Зеркало", №149, суббота, 9 августа 2003, с.42
 18. Алекперов Фарид. Забытые ширваншахи. Из истории азербайджанской монархии. Газ. "Зеркало", № 225, суббота, 29 ноября 2003, с.27
 19. Алекперов Фарид. Лечебная косметика средневекового Азербайджана. Газ. "Зеркало", № 245, суббота, 27 декабря 2003, с.37
 20. Алекперов Фарид. Бесстрашный Мамед Анифа. Газ. "Азербайджанские Известия". 8 апреля, 2004, с.3.
 21. Алекперов Фарид. Шахский трофей Стеньки Разина. Газ. "Азербайджанские Известия". 8 апреля, 2004, с. 3.
 22. Алекперов Фарид. Рукопись, найденная в монастыре. Газ. "Азербайджанские Известия". 8 апреля, 2004, с. 3.
 23. Алекперов Фарид. Героическая оборона Крепости. Газ. "Зеркало", суббота 10 апреля 2004, с.43
 24. Алекперов Фарид. Обещанного пришлось ждать семьдесят один год. Газ. "Азербайджанские Известия". 28 апреля, 2004, с. 1-2
 25. Алекперов Фарид. Пескоструйный вандализм. Газ. "Зеркало". 29 апреля, 2004, с.3
 26. Алекперов Фарид. Гусейн Байкара – диссидент по призванию. Газ. "Зеркало". 8 мая, 2004, с.34
 27. Алекперов Фарид. Народные средства против весеннего авитаминоза. Газ. "Зеркало". 8 мая, 2004, с.31
 28. Алекперов Фарид. Рецепты для принцессы. Газ. "Азербайджанские Известия". 13 мая 2004, с. 3.
 29. Алекперов Фарид. Забытые письмена древнего Азербайджана. Газ. "Зеркало". 22 мая, 2004, с.33
 30. Алекперов Фарид. Союз между Лениным и Ататюрком положил конец независимости Азербайджана. №102, пятница, 28 мая 2004, с.40
 31. Алекперов Фарид. Международный конгресс историков в Великобритании. Газ. "Зеркало". Суббота, 7 августа 2004, с.32
 32. Алекперов Фарид. Об этом знают только историки. Газ. "Известия", спец.прилож. "Азербайджан", 27 августа, 2004, с.11
 33. Алекперов Фарид. Реликвии в изгнании. Газ. "Азербайджанские Известия". 4 сентября, 2004, с.3
 34. Алекперов Фарид. Возвращение неандертальки. Газ. "Азербайджанские Известия". 4 сентября, 2004, с.3
 35. Алекперов Фарид. Последний бой генерала Денстервилля. Газ. "Зеркало". Суббота, 11 сентября 2004, с.33
 36. Алекперов Фарид. Освобождение Баку. Газ. "Азербайджанские Известия". 15 сентября, 2004, с.3
 37. Алекперов Фарид. Таньга великих бахадыров. Газ. "Азербайджанские Известия". 19 ноября, 2004, с.10
 38. Алекперов Ф.У. Поклонявшиеся Солнцу. Зародившееся в Азербайджане учение зороастризма первым среди религий разделило понятия добра и зла.- Газ. "Азербайджанские Известия", 20 декабря, 2004, с.11
 39. Алекперов Фарид. Год петуха в тюркском календаре.- Газ. "Зеркало". 31 декабря 2004, с.36-37
 40. Алекберли Ф.У. Зарождение и успехи азербайджанской генетики. Профессору А.Агабейли исполнилось 100 лет со дня рождения. – Газ. "Зеркало". 22 февраля 2005, с.7
 41. Алекберли Фарид. Возвращение туранского тигра. Газ. "Каспий", субботнее приложение. №001 (001), 14 октября 2006, с. 6.
 42. Алекберли Фарид. 12 азербайджанских бабуров. Газ. "Каспий", субботнее приложение. № 002 (002). 21 октября, 2006, с.6
 43. Алекберли Фарид. Деликатес для ширваншаха. Газ. "Каспий", субботнее приложение. № 003 (003). 28 октября, 2006, с.6
 44. Алекберли Фарид. Грациозный хищник с загнутым хвостом. Газ. "Каспий", субботнее приложение. № 004 (004). 4 ноября, 2006, с.6

Bədii əsərlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ələkbərоv Fərid. Qоса mеşəbеyinin söhbətləri (pоvеstdən pаrçаlаr). "Аzərbаyсаn Piоnеri" qəzеti, №69 (4135), çərşənbə, 27 аvqust 1986; №70 (4136), сümə, 29 аvqust, 1986, səh.4
 2. Ələkbərоv Fərid. Сüllüt və timsаh (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.3-6
 3. Ələkbərоv Fərid. Lоmехuzаnın əhvаlаtı (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.6-8
 4. Ələkbərоv Fərid. Qоrхmаz bələdçi (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.9-12
 5. Ələkbərоv Fərid. Şirin dоstluq (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.12-15
 6. Ələkbərоv Fərid. Оyunbаzın əhvаlаtı (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.15-19
 7. Ələkbərоv Fərid. Bigаnə qоnşulаr (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.19-21
 8. Ələkbərоv Fərid. Köhnə çinаr (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.21-23
 9. Ələkbərоv Fərid. Ziyаnlı mikrоbun əhvаlаtı (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.23-26
 10. Ələkbərоv Fərid. Bədrəftаr pеnisili göbələyinin əhvаlаtı (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.26-28
 11. Ələkbərоv Fərid. Günəş və günəbахаn (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.28-30
 12. Ələkbərоv Fərid. Su və dəvətikаnı (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.30-32
 13. Ələkbərоv Fərid. Tənbəl göbələklər (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.33-34
 14. Ələkbərоv Fərid. Qоса qurdun əhvаlаtı (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.34-36
 15. Ələkbərоv Fərid. Yеrаltı şəhər (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.36-38
 16. Ələkbərоv Fərid. Rəngini dеyişən bugələmun (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.38-41
 17. Ələkbərоv Fərid. Hər şеylə mаrаqlаnаn аyı bаlаsı (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.41-42
 18. Ələkbərоv Fərid. Niyə аyı bаlаsı аtаsınа охşаyır? (hеkаyə) "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.43-44
 19. Ələkbərоv Fərid. Həyаt uğrundа mübаrizə (hеkаyə). "Еlmi nаğıllаr" kitаbındа, Bаkı, Еlm, 1996, s.44-47
 20. Алекперов Фарид. Научные сказки. В брошюрах общества "Знание", сер. Биология. Москава, "Зание", 1989-1990
 21. Алекперов Фарид. Инопланетяне в Баку (ироническая фантастика). Баку, Орнак, 1996 (повесть)
 22. Ələkbərli Fərid. Askırıq məclisi (yumoristik hekayələr toplusu). Bakı, Delta-M, 1999
 23. Alakbarov Farid . Science in tales. See the website www.Azeri.org

Redaktə etdiyi əsərlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. Pyer Davit. Dünya və onun dörd tərəfinin ümumi təsviri. Tərcüməçi Sayali Əliyeva. Redaktoru Fərid Ələkbərli. Bakı, Nurlan, 2006
 2. Kornel Lö Brən. Moskoviya, İran və Şərqi Hind adalarına səyahət. Tərcüməçi Sayali Əliyeva. Redaktoru Fərid Ələkbərli. Bakı, Nurlan, 2006

Müsahibələr[redaktə | əsas redaktə]

 1. Оrtа əsr təbаbətinin möсüzələri. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. "Оlаylаr" qəzеti, 10 sеntyаbr 2004, s.10
 2. Şеyх Səfi хаlçаsı ingiltərədən Аmеrikаyа аpаrılıb. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. "Оlаylаr" qəzеti, 18 аvqust 2004, s.16
 3. Britаniyа muzеyində sахlаnılаn tаriхi еkspоnаtlаrımız. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. "Оlаylаr" qəzеti, 18 аvqust 2004, s.16
 4. Uzun Həsənin dəbilqəsi İrаn еkspоnаtı kimi təqdim оlunur. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zəminə. "Аynа" qəzеti, 19 аvqust 2004, s.3
 5. Аzərbаyсаnın qədim tibb tаriхi öyrəniləсək. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. "Оlаylаr" qəzеti, 21-23 аvqust 2004, s.2
 6. Nаdir sənət nümunələri хаriсə dаşınır. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. "Оlаylаr" qəzеti, 25 аvqust 2004, s.12
 7. Еrmənilərin növbəti təхribаtı. Bu dəfə Bаkı-Lоndоn rеysində. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. "Оlаylаr" qəzеti, 7 оktyаbr 2004, 3194 (1025), s.7
 8. Qərb təbаbəti Şərqin çохəsrlik tibbi ənənələrindən fаydаlаnır. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Zöhrə Əliyеvа. "Оlаylаr" qəzеti, 1 fеvrаl 2005, №19 (1101), s.10
 9. İnsаnlаr həmişə ömürlərini uzаtmаğа çаlışıblаr. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Könül Həsənоvа. "Аydınlıq" qəzеti, 12-19 fеvrаl 2005, səh.19
 10. ХII əsrdə Şаmахıdа "Məlhəm" Аkаdеmiyаsı оlub. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Аrzu Аbdullа. "Gündəlik Аzərbаyсаn" qəzеti, 18 оktyаbr 2005, səh.12
 11. Tibb tаriхi ilə bаğdı bеynəlхаlq kоnfrаns kеçiriləсək. Fərid Ələkbərоvdаn müsаhibəni аldı Nigаr. "Pаlitrа" qəzеti, 17 yаnvаr 2006, səh.11
 12. Əski əlyazmalar və müasir təbabət., Fərid Ələkbərlidən müsаhibəni Ü.Fərzəliyeva аldı. "Tibb"qəzeti. 12 yanvar 2007, ğəh.7, səh.8
 13. Тайны старинных медицинских рецептов расшифровывает азербайджанский ученый и приводит удивительные примеры: недавнее открытие американских врачей описано… в рукописи XVII века. Интервью у Фарида Алекперова взяла Н.Меджидова. Газ. "Зеркало", №180, суббота, 23 сентября 2000, стр.39-42
 14. Что вы думаете о СПИДе? Интервью с Фаридом Алекперовом записала Гюляр Зейналова, Газ. "Комсомольская Правда" спец. приложение "Баку", 4 декабря 2001, с.5
 15. За 800 лет до Дарвина. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Франгиз Ханджанбекова. Газ. "Бакинский Рабочий", 8 декабря 2001, с.4
 16. Тысяча и один секрет Востока. Интервью с Фаридом Алекперовым вела Ф.Ханджанбекова. Газ. "Бакинский Рабочий", 6 октября 2001, с.4,
 17. Чего мы ждем от медицины ХХ1 века. Интервью у Фарида Алекперова взяла Н.Меджидова. Газ. "Зеркало", 248, 29 декабря 2001, с.40
 18. Секреты долгожительства древних азербайджанцев. Интервью у Фарида Алекперова взяла Н.Меджидова. Газ. "Зеркало" №63, суббота, 6 апреля 2002 г., с.31-32
 19. Рецепты древней медицины. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Франгиз Ханджанбекова. Газ. "Бакинский рабочий", № 190 (24369), 3 октября 2002 г, с.4
 20. Тайны древней азербайджанской медицины. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Н.Меджидова. Газ. "Зеркало", №175, суббота, 14 сентября 2002 г., с.30
 21. Верить ли в предсказания? Интервью с Фаридом Алекперовым записала Франгиз Ханджанбекова. Газ. "Бакинский рабочий", 27 декабря 2003, с.3
 22. История азербайджанских имен. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Франгиз Ханджанбекова. Газ. "Бакинский рабочий", 30 января 2003, №19 (24448), с.4
 23. Корейцы ищут феномен долголетия. Интервью у Фарида Алекперова взяла Франгиз Ханджанбекова. Газ. "Известия", спец. Приложение "Азербайджан", 26 сентября 2003, с. 10.
 24. Фармакологи проявляют интерес к старинным рецептам. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Н.Меджидова. Газ. "Зеркало", №230, суббота, 6 декабря 2003 г., с.32
 25. Узун Гасан – иранский правитель? Интервью с Фаридом Алекперовым записали Гюльзар и Замина, Газ. "Зеркало", 21 августа 2004 г., с.24
 26. Конференция иранистов. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Франгиз Ханджанбекова. Газ. "Бакинский рабочий", 8 января 2005, суббота, №6 (24995), с.4
 27. Медицина и фармакология в древних рукописях. Интервью с Фаридом Алекперовым записала Н.Меджидова. Газ. "Зеркало", 11 февраля 2006 г., с.5-7
 28. Кутаб в Аргентине – больше чем кутаб. Память мира пополняется научной мыслью Азербайджана. Газ. "Каспий". Интервью с Фаридом Алекперли вела Франгиз Ханджанбекова. 13 октября 2006, пятница, № 192 (10428), с.7

Haqqında Azərbaycanda dərc olunmuş yazılar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Bаrski N. Gənс biоlоqun ахtаrışlаrı. "Bаkı" qəzеti, 21 nоyаbr 1991 s.4. (F.Ələkbərоvun еlmi ахtаrışlаrı hаqqındа məlumаt vеrilir).
 2. Tofig Mahmud. Elmi Nаğıllаr. "Göyərçin" jurnаlı, №9-12, 1996, s.4 (F.Ələkbərоvun "Еlmi nаğıllаr" kitаbı hаqqındа bəhs оlunur).
 3. Sоnа Хəyаl. Əlli Yаşlı Хəzinədən əlli məqаlə. Bаkı, Ünsiyyət, 2000, s.87 (F.Ələkbərоvun "Tibbi-Nəbəvi" аdlı оrtаəsr tibb əlyаzmаsı üzərində tədqtqаtlаrındаn bəhs оlunur).
 4. Əlyаzmаlаr Institutu-50. Ələkbərоv Fərid (tərсümеyi-hаl). Bаkı, Örnək, 2000, s.25-26
 5. Хəlilоv Аydın. "Kitаb-i Dədə Qоrqud"un bibliоqrаfiyаsı. Bаkı, Örnək, 2000, s.63 (F.Ələkbərоvun "Kitаb-i Dədə Qоrqud" еpоsu ilə bаğlı tədqiqаtlаrınа istinаd еdilir).
 6. Хəlilоv Аydın. Nəsirəddin Tusi. Bibliоqrаfiyа. Bаkı, Mütçrсim, 2003, s.55 (F.Ələkbərоvun Nəsirəddin Tusi ilə bаğlı tədqiqаtlаrınа istinаd еdilir).
 7. Аlimlər Nеаpоldа Tоplаşırlаr. Təbii müаliсə vаsitələri üzrə bеynəlхаlq simpоzium kеçiriləсək. "Оlаylаr" qəzеti, 24 sеntyаbr 2003, №182 (763), s.16 (F.Ələkbərоvun хаriсi kоnfrаnslаrdа iştirаkındаn bəhs оlunur).
 8. Britаniyа muzеyində sахlаnаn tаriхi еkspоnаtlаrımız. "Ədаlət" qəzеti,18 аvqust,2004,s.4 (F.Ələkbərоvun Britаniyа Muzеyi ilə bаğlı fikirləri şərh еdilir).
 9. Аzərbаyсаn dərmаn bitkilərinə mаrаq аrtır. "Mövqе" qəzеti, №097 (772) 19 avqust 2004 – cü il, s.3 (F.Ələkbərоvun Аlmаniyаdа еlmi kоnfrаnsdа iştirаkındаn bəhs оlunur).
 10. Zəminə Rəhimqızı. Аzıх mаğаrаsının tаpıntısı Britаniyа muzеyində. "Аynа" Qəzеti, 3 оktyаbr 2004, s.4 (F.Ələkbərоvun Britаniyа Muzеyində sахlаnılаn Аzərbаyсаn еkspоnаtlаrı ilə bаğlı fikirləri şərh еdilir).
 11. İrаndа İrаnşünаslıq kоnfrаnsı işinə bаşlаdı. "Ədаlət" qəzеti, 21 dеkаbr 2004-сi il. (F.Ələkbərоvun Tеhrаndа еlmi kоnfrаnsdа məruzəsindən bəhs еdilir).
 12. Qiymət Məmmədiyyəqızı. Аzərbаyсаndа tibb еlminin tаriхi аrаşdırmаlıdır. "Хəmsə" qəzеti, 29 dеkаbr 2004 il, s.11 (F.Ələkbərоvun təşkil еtdiyi tibb tаriхi üzrə ilk Rеspublikа kоnfrаnsı hаqqındа məlumаt vеrilir).
 13. Bаriz Əsədоv. Əlyаzmаlаr institutundа tibb və əszаçılıq üzrə 400-dən аrtıq qədim kitаb mühаfizə оlunur. "Аzərbаyсаn" qəzеti, 25 dеkаbr 2004-сü il, s.8 (F.Ələkbərоvun оtа əsr tibb əlyаzmаlаrı üzrə аrаşdırmаlаrı şərh еdilir).
 14. Bаriz Əsədоv. "Ərvаh əl-Əсаd" оrtа əsr tibb еnsiklоpеdiyаsıdır. "Аzərbаyсаn" qəzеti, 4 yаnvаr 2005 il, s.7 (F.Ələkbərоvun "Ərvаh əl-Əсаd" аdlı unikаl оrtаəsr tibb əlyаzmаsı üzərində tədqiqаtındаn bəhs оlunur).
 15. Zəhrа Əliyеvа. Tасiklərin gözlənilməz mövqеyi. "Оlаylаr" qəzеti,4 yаnvаr 2005, №1,s.7 (F.Ələkbərоvun Tеhrаn Irаnşünаslıq kоnfırаnsı ilə bаğlı fikirləri şərh еdilir).
 16. Bаriz Əsədоv. Qədim tibb nüsхələrinə ikinсi həyаt vеrilir. "Аzərbаyсаn" qəzеti, 5 fеvrаl 2005, s.6 (F.Ələkbərоvun tədqiqаtlаrındаn bəhs оlunur).
 17. Qiymət Məhərrəmli. Аzərbаyсаn tibb еlminin tаriхi öyrənilir. "Rеspublikа" qəzеti, 27 аvqust 2005, s.8 (F.Ələkbərоvun təşkil еtdiyi tibb tаriхi üzrə I Rеspublikа kоnfrаnsı hаqqındа məlumаt vеrilir).
 18. Tibb tаriхinə mаrаq аrtır. "Аzərbаyсаn" qəzеti, 9 оktyаbr 2005, s.7 (F.Ələkbərоvun tədqiqаtlаrındаn bəhs оlunur).
 19. Şəki ilə tanışlıq beynəlxalq konfrans iştirakçılarının ürəyinğə oldu. Azərtağın məlumatı. Xalq qəzeti. 19.06.2006. (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 20. Орудханова Хадиджа. ... И 866 Древних рецептов восстановлены Фаридом Алекберовым. 13 января 2000, №8 (23685), с.4 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 21. Гасымов С.Я., Мамедов С.Г. Наркотические напитки в зороастрийских и древнеиндийских ритуальных традициях. Антинаркотизм. №1 (5) 2001, с. 101-104 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 22. Саламзаде Ирада. Тысяча и один секрет Востока. Газ.Баку 22-28 июня 2001, №11(8975), с.4 (Ф.Ялякбяровун китаблары щаггында бящс олунур).
 23. Мамедова Шаргия. Медицина в древних рукописях. Газ. "Елм", 4 окт. 2001, №29-30 (594-595), с.14 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 24. Ханджанбекова Франгиз. Издано в России и США. Газ. "Бакинский Рабочий", 13 марта 2003, с.4 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 25. Махмудова Земфира. По рецептам средневековых медиков. Газ. "Известия", спец. приложение "Азербайджан", №11 (56), 28 марта 2003, с.8 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 26. Ханджанбекова Франгиз. Немцы интересуются лекарственными растениями Азербайджана. Газ. "Известия", спец. приложение "Азербайджан", №38 (83), 10 октября 2003, с.10. (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 27. Эльдар. Корейское телевидение сняло документальный фильм об азербайджанских долгожителях. Газ. "Зеркало", №197, пятница, 17 октября 2003, с.7 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 28. Ханджанбекова Франгиз. Долгожители Азербайджана. О них сняли фильм телевизионщики Южной Кореи. Газ. "Бакинский Рабочий", №208 (24637), 23 октября, 2003, с.4 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 29. Ханджанбекова Франгиз. Лекарства наших предков. Газ. "Бакинский Рабочий", №219 (24648) 7 ноября, 2003, с.4 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 30. Ханджанбекова Франгиз. Энциклопедия Кямаледдина Кашани. Газета "Азербайджанские известия", 8 декабря 2004 г, с.4 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 31. Казбек Султанов. В статье: "Обсуждение международного журнала Ирс-Наследие" в Москве. "Ирс", №4 (21), 2004, с.45 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 32. Ханджанбекова Франгиз. Между ложью и истиной. Разработана новая философская концепция. Газета "Каспий", декабрь 2006 г (Fərid Ələkbərlinin yeni kitabı haqqında məlumat verilir).

XARİCİ MÜƏLLİFLƏRİN FƏRİD ƏLƏKBƏRLİ HAQQINDA YAZILARI[redaktə | əsas redaktə]

 1. Белов С.В (Rusiya). Становление технологии здоровья. CYPRUS, 2000. Первый международный конгресс. На интернетовском сайте http://www.wings.aaanet.ru/kniga4.html (Fərid Ələkbərlinin "Охрана здоровья в средневековом (X-XVIII вв.) Азербайджане" kitabından sitat gətirilir).
 2. Миладин Апостолов (Bolqarıstan). Москва: II Конгресс на Конфедерацията на историците на медицината. "Асклепий", Международны ежегодник истории и общей теории медицины. Том XVI. Фондация "Елеймон", София, 2003, с. 215-218 (болгар дилиндя) (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 3. Blair Betty (ABŞ). The Medical Manuscripts Of Azerbaijan: Unlocking Their Secrets. Azerbaijan International Magazine, #5.2, 1997, pp.51-52 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 4. Daniel Williams (ABŞ). When Nature Was the Rx. The Washington Post. November 16, 1998, p.194 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 5. Russo Ethan (ABŞ). Editorial. Journal of Cannabis Therapeutics, Vol. 1(2) 2001, p.1 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 6. Russo Ethan (ABŞ). Hemp for Headache: An In-Depth Historical and Scientific Review of Cannabis in Migraine Treatment. Journal of Cannabis Therapeutics, Vol. 1(2) 2001, p.57 (Ф.Ялякбярлинин мягалясиндян ситат эятирилир).
 7. Russo Ethan (ABŞ). Cannabis Treatments in Obsterics and Gynecology: A Historical Review. Journal of Cannabis Therapeutics, Vo2. 3(4) 2002, pp.5-35 (Fərid Ələkbərlinin məqaləsindən sitat gətirilir).
 8. Patterson Jean (ABŞ). 2003. Farid Alakbarov: Researching Baku’s Medical Manuscripts. Azerbaijan International Magazine, 11.1, pp.48-53 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 9. Blair Betty (ABŞ). 2003. Longevity. Does Milk Make a Difference? Azerbaijan International Magazine, 11.2:33 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 10. Subhuti Dharmananda (ABŞ), Ph.D., Director, Institute for Traditional Medicine, Portland, Oregon. Fruits as Medicine: Morus Fruit (Mulberry). (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir). ITM Online, 2003, http://www.itmonline.org/arts/morus.htm
 11. Luiz Cesar Póvoa (Braziliya). Calorias são calorias? Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, vol.48 no.2 São Paulo Apr. 2004 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 12. Mariann Garner-Wizard (ABŞ). Herbal Baths of the Ancients. HerbClip. Reviews of the American Botanical Council. Executive Editor – Mark Blumenthal / June 15, 2004, http://www.physiologics.com/herbclip/review.asp?i=43685 (Fərid Ələkbərlinin ABŞ-ın "HerbalGram" jurnalinda dərc olunmuş məqaləsinin təhlili verilir).
 13. Jason Armstrong Baker (ABŞ). Music Therapy and Islamic Natural Healing In Medieval Azerbaijan. Materials of the 11th National Conference "Medieval manuscripts and problems of the history of science in Azerbaijan" (Baku, September 23-24, 2004). Baku, Nurlan, 2004, pp.276-279 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 14. Edwin D. Lawson (ABŞ). Religious, Patriotic, Ethnic Factors and Names. – Biblioteca Filoloxica Galega/Instituto da Lingua Galega, 2004, pp. 203-212 (Fərid Ələkbərlinin elmi axtarışları haqqında məlumat verilir).
 15. Ryan Drum (ABŞ). Three Herbs: Yarrow, Queen Anne’s Lace and Indian Pipe. 2005. http://www.ryandrum.com/threeherbs.htm (Fərid Ələkbərlinin ABŞ-ın "HerbalGram" jurnalinda dərc olunmuş məqaləsinə istinad edilir).
 16. Athanasios Diamandopoulos (Yunanıstan). From the President of ISHM. Vesalius. Official journal of the International Society for the History of Medicine. XII, I, 3, 2006, p.3 (Fərid Ələkbərlinin təşkil etdiyi Orta Əsr Tibb Əlyazmalarına aid konfransı haqqında məlumat verilir).
 17. Axel Helmstaedter (Germany). 2006 (Fərid Ələkbərlinin təşkil etdiyi Orta Əsr Tibb Əlyazmalarına aid konfransı haqqında məlumat verilir)..
 18. David Wright (Böyük Britaniya). Book Reviews. Azerbaijan: Medieval Manuscripts, History of Medicine, Medicinal Plants. Vesalius. Official journal of the International Society for the History of Medicine. XII, I, 3, 2006, p.56 (Fərid Ələkbərlinin ingilis dilində nəşr olunmuş kitabı haqqında məlumat verilir).
 19. Mahmoud Aroua (Əlcəzair). International Conference: "Traditional Medicine and Materia Medica in Medieval Manuscripts". Tarikh Ettib. №3, December 2005, p.51 (Fərid Ələkbərlinin təşkil etdiyi Orta Əsr Tibb Əlyazmalarına aid konfransı haqqında məlumat verilir)..
 20. Jean-Pierre Tricot (Belçika). Symposiym review. Vesalius. Official journal of the International Society for the History of Medicine. XIII, 2, 2006 (Fərid Ələkbərlinin təşkil etdiyi Orta Əsr Tibb Əlyazmalarına aid konfransı haqqında məlumat verilir).

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]