Fəxrəddin Razi

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Fəxrəddin Razi (Rey, 6 fevral 1149 - Herat, 29 mart 1210) Fars islam alimi və fizikçi.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

1) Mefâtih-ül-Gayb: Tefsîr-i Kəbîr deyə bilinir. Burhâneddîn Nəsafî, bu təfsiri telhis etmiş (kısaltmış) ve Vâdıh adını vermiştir. Muhammed bin el-Kâdı Ayasuluğ da telhis etmiştir.
2) Muhassalu Efkar-il-Mütəkaddimîn vel-Müteahhirîn minel-Ulemâ vel-yaxşı vel-Mütekellimîn,
3) İrşad-ün-Nüzzâr ilə Lətaifi-il-Esrar
4) Uyûn-ül-Mesâil,
5) El-Mahsûl,
6) El-Burhân,
7) Nihâyet-ül-Îcâz fî Dirâyet-il-Îcâz,
8) Meâlimü Usûl-id-Dîn,
9) KitâbüFedâil-is-Sahâbe,
10) Kitâb-ül-Ahlâk,
11) Şerhü Vecîz-lil-Gazâlî,
12) Menâkıbu İmâm-ıŞâfiî (Matbudur),
13) Tehzîb-üd-Delâil,
14) Kitâb-ı Esrâr-ül-Kelâm,
15) Şerhü Nehc-ül-Belâga,
16) Kitâb-ül-Kazâ vel-Kader,
17) Kitâbu Ta'cîz-il-Felâsife,
18) Kitâb-ül-Berâhin-il-Behâiyye,
19) Kitâb-ül-Hamsîn fî Usûl-id-dîn,
20) Kitâb-ül-Hak vel-Ba's,
21) Kitâbu İsmet-il-Enbiyâ,
22) Risâletün fin-Nübüvvât,
23) Esrâr-ül-Mevedde fî Ba'dı Süver-il-Kur'ân-il-Kerîm,
24) Kitâb-ül-Firâset,
25) Kitâbün-fî Zemm-id-Dünyâ,
26) Kitâb-üz-Zübde,
27) El-Mulehhas,
28) El-Metâlib-ül-Âliyye,
29) Kitâbün fil-Hendese,
30) Kitâb-ül-Câmi'il-Kebîr,
31) Kitâbu Musâderet-i Oklides,
32) Kitâbün fil-Kabz,
33) Risâletün fin-Nefs,
34) Kitâb-ı Umdet-ün-Nezzâr ve Zînet-ül-Efkâr,
35) Risâletün fit-Tenbîh alâ Ba'd,
36) Meâlimü Usûl-id-dîn.

Həmçinin Bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]