Fantaziya (musiqi)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Fantaziya (yun. φαντασία – təxəyyül) – sərbəst formalı instrumental musiqi pyesi. Fantaziyada improvizasiya mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 16-cı əsrdə tokkata və riçerkara yaxın polifonik pyeslər Fantaziya adlanmışdır. 17-ci əsrdə konsert, simfoniya, uvertüra, sonata və rondonun təsirinə məruz qalmışdır. 17,18-ci əsrlərdə Fantaziyadan fuqaya, bəzən isə sonataya müqəddimə kimi istifadə olunmuşdur. 19-cu əsrdə quruluşca sonataya, bəzən simfonik poemaya yaxın əsər, eyni zamanda opera, balet, xalq mahnıları mövzuları əsasında virtuoz pyes kimi geniş yayılmışdır. Azərbaycan xalq calğı alətləri orkestoru üçün Ü.Hacıbəyli, S.Rüstəmov və başqa Fantaziyalar bəstələmişlər.