Fatsiyalar haqqında təlim

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Fatsiyalar haqqında təlim
Elm Geologiya


Fatsiyalar haqqında təlim - Yer qabığı çökmələrinin zaman və məkan daxilində dəyişilmələri və bu dəyişilmələrə səbəb olan çöküntütoplanma şəraitləri haqqında təlim. Təbəqələrin çoxu faydalı qazıntı (daş kömür, neft hopmuş qumdaşı, oolit dəmir filizi) olduğu üçün fatsiyaların öyrənilməsi çökmə faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatında xüsusilə əhəmiy-yətlidir. Çökmələrin dəyişməsinin məkan daxilində öyrənilməsi bir-birindən uzaqda yerləşən təbəqələrin tutuşdurulmasına (korrelyasiya), zaman daxilində öyrənilməsi isə, kəsilişləri təbəqələr üzrə geoloji xəritəalmanın əsası olan litostratiqrafik bölgülərə ayırmağa imkan verir. Çöküntütoplanma şəraitinin öyrənilməsi bu çökmələrdə tapılan orqanizmlərin həyat şəraitini bərpa etməyə imkan verir. Bu isə paleontologiyanın əsaslarından biridir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.