Filiz yataqlarının genezisi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Filiz yataqlarının genezisi
Elm Geologiya


Filiz yataqlarının genezisi - filiz yataqlarının əmələ gəlməsi. Filiz yataqlarının genezisi filiz obyektlərinin öyrənilməsinin ən mürəkkəb problemlərindən biri olub, mineral komponentlərin mənbəyinin, miqrasiya və toplanmasının geoloji-struktur və fiziki-kimyəvi şəraitinin, yataqların və ətraf süxurların sinxron və ya asinxron tərzdə əmələ gəlməsinin və başqa tədqiqinə əsasən müəyyənləşdirilir. Aşkar olunmuş əlamətlər məcmusuna əsasən, genetik təsnifatda yataqların hansı mənşəyə, qrupa və ya tipə aid olduğu aydınlaşdırılır. Mübahisəli genetik məsələlərin həlli üçün izotop analizi, eksperimental modelləşdirmə, termogeokimyəvi və başqa tədqiqat metodlarından istifadə edilir. Filiz yataqlarının genezisi öyrənilməsinin mühüm nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti vardır. Elmi proqnozlarda və metallogenik ümumiləşdirmələrin aparılmasında, axtarış və kəşfiyyat işlərinin istiqamətləndirilməsində filiz yataqlarının genezisi öyrənilməsi zəruridir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.