Fiziki terminlər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
 1. Adheziya
 2. Ağırlıq qüvvəsi
 3. Aksion
 4. Amper
 5. Antimaddə
 6. Amplituda
 7. Arximed qanunu
 8. Atom saatı
 9. Atom
 10. Atomistika
 11. Almaz
 12. Ballistika
 13. Batareya
 14. Benzinli mühərrik
 15. Betatron
 16. Bərk cism
 17. Bimetal
 18. Binokl
 19. Blok
 20. Buxar
 21. Buxarlanma
 22. Cərəyan şiddəti
 23. Cisim
 24. Çəki
 25. Civə
 26. Coul
 27. Dalğa
 28. Deformasiya
 29. Desibel
 30. Diffuziya
 31. Dinamika
 32. Dizel mühərriki
 33. Dopler effekti
 34. Exolokasiya
 35. Elastiklik
 36. Elektrik
 37. Elektrik cərəyanı
 38. Elektrik dövrəsi
 39. Elektrik lampası
 40. Elektrik müqaviməti
 41. Elektrik sahəsi
 42. Elektrik tutumu
 43. Elektrodinamika
 44. Elektrohərəkət qüvvəsi
 45. Elektroliz
 46. Elektromaqnit hadisəsi
 47. Elektromaqnit induksiyası
 48. Elektron volt
 49. Elektron
 50. Elektrostatika
 51. Elektrostatik induksiya
 52. Elementar hissəcik
 53. Enerji
 54. Entropiya
 55. Farad (ölçü vahidi)
 56. Ferromaye
 57. Feynman diaqramı
 58. Fiziki kəmiyyət
 59. Fotoelektrik effekt
 60. Foton
 61. Generator
 62. Güc
 63. Gümüş
 64. Günəş
 65. Güzgü
 66. Hers
 67. Həcm
 68. Xətkeş
 69. İmpuls
 70. İon
 71. İstilik
 72. İşıq
 73. Karbon
 74. Kation
 75. Katod
 76. Kelvin
 77. Kinematika
 78. Kinetik enerji
 79. Kondensasiya
 80. Kulon (ölçü vahidi)
 81. Kulon qanunu
 82. Kurvimetr
 83. Kütlə
 84. Kvant nöqtəsi
 85. Qalaktika
 86. Qaz
 87. Qızıl
 88. Qrafen
 89. Qram
 90. Qravitasiya
 91. Qüvvə
 92. Lampa
 93. Lazer
 94. Ling
 95. Litr
 96. Lorens qüvvəsi
 97. Lupa
 98. Maddə və sahə zərrəcikləri
 99. Maddələr
 100. Maqnit
 101. Maqnit induksiyası
 102. Maqnitostatika
 103. Materiya
 104. Maye
 105. Mexaniki hərəkət
 106. Mexaniki iş
 107. Menzurka
 108. Metr
 109. Mərkəzəqaçma təcili
 110. Mikroskop
 111. Millimetr
 112. Molekul
 113. Moment
 114. Myuon
 115. Neytron
 116. Nyuton (ölçü vahidi)
 117. Nüvə
 118. Nyuton qanunları
 119. Oksigen
 120. Om (ölçü vahidi)
 121. Om qanunu
 122. Optika
 123. Parallaks
 124. Paskal (ölçü vahidi)
 125. Period
 126. Plank sabiti
 127. Plazma
 128. Pozitron
 129. Proton
 130. Radioaktivlik
 131. Reaktiv hərəkət
 132. Rezonans
 133. Rəqsi hərəkət
 134. Saat
 135. Santimetr
 136. Selsi
 137. Sərbəstdüşmə təcili
 138. Sərtlik
 139. Səs
 140. Sıxlıq
 141. Siklotron
 142. Sinergetika
 143. Spektr
 144. Stator
 145. Su
 146. Superqüvvə
 147. Supersimmetriya
 148. Sürət
 149. Sürtünmə qüvvəsi
 150. Şrapnel
 151. Ştangenpərgar
 152. Şüalanma
 153. Temperatur
 154. Tenzor
 155. Termometr
 156. Tezlik
 157. Təcil
 158. Tərəzi
 159. Ulduz
 160. Uzunluq
 161. Vatt
 162. Veber
 163. Volt
 164. Zaman

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Fizika kitabı