Gülşən Babayeva

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Gülşən Babayeva
Gülşən Bala-Ağa qızı Babayeva
Doğum tarixi 19 may 1954 (1954-05-19) (65 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Respublikası
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri Aşqarlar Kimyası İnstitutunda aparıcı elmi işçi

Gülşən Bala-Ağa qızı Babayeva (19 may 1954) — kimyaçı alim, AMEA-nın akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent, kimya üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Babayeva Gülşən Bala-Ağa qızı 1954-cü ildə Baki şəhərində anadan olub. 1962-ci ildə M. Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbə qəbul olunmuş və 1972-ci ildə həmin məktəbi tərifnamə ilə bitirmişdir. 1973-cü ildə M.Əzibəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya institutunun kimya-texnologiya fakultəsinə qəbul olunmuş və 1979-cü ildə həmin institutu bitirib. Axşam şöbəsində təhsil aldiği üçün eyni zamanda Q. Musabəyov ad. Virusologiya, mikrobiologiya və gigiyena institutunda əvvəlcə preparator, laborant, sonra isə kiçik elmi işçi vəzifəsində işləyib. 1987-ci ildə AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun 8 saylı laboratoriyasına mühəndis vəzifəsinə qəbul olunub. Həmin il institutun Elmi Şurasında ona “N-alkoksimetilimidazolidinlər və N-alkoksimetil-perhidropirimidinlər (Sintezi, xassələri, bioloji aktivliyi)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası təsdik olunub. 26 dekabr 1990-ci ildə həmin dissertasiyanı müdafiə edərək kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülüb. 5 fevral 2008 ildə Azərbaycan Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasınin qərari ilə üzvi kimya ixtisası üzrə dosent elmi adına layiq qörülüb. G. Babayeva haqqinda Elmin Nəbiyev tərəfindən yazılıb 2016-ci il “Şırvannəşr” tərəfindən nəşr edilmiş “Güc birlikdə və bilikdədir. Ziyalınızı tanıyaq” kitabda yazılmışdır

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Neft məhsullarının biozədələnmədən qorunması məqsədilə yüksək antimikrob xassəyə və geniş təsiretmə qüvvəsinə malik 1,3-diazatsikloalkanların yeni törəmələrinin məqsədyönlü sintezi işlənib hazırlanmışdır. Yeni sintez edilmiş 1,3-diazatsikloalkanların törəmələri həm də potensial antivirus xassəli maddələr kimi də maraq doğurur; yeni yüksəkeffektli bakterisid-fungisid xassəyə malik Азин-5 biosidi alınmışdır. Азин-5 biosidi YSM-i biozədələnmədən qorumaqla bərabər neft sənayesində istifadə olunan SAM (səthi aktiv maddələrin) biodestruksiyasının qarşısını alır. Tərkibində S,N,O saxlayan heterotsiklik birləşmələrin alkoksimetil törəmələri sintez edilmiş və alınmış maddələrin bioloji aktivliyi neft məhsullarının tərkibində oyrənilmişdir.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Babayeva Gülşən Bala-Ağa qızı 86-a yaxın elmi əsərin, o cümlədən 24 məqalə, 58 məruzələrin tezisləri, 4 patentin müəllifidir.

Elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Костяновский Р.Г., О.Г. Набиев, Шахгельдиев М.А., Бабаева Г.Б., Червин И.И. Различие в направлениях реакций хлористого нитрозила с аминалями N-метилимидазолидина и N-метил пергидро-1,3-диазина. // Известия АН СССР. Сер. Хим., 1991. С. 1465-1466.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, З.К. Солтанова, Г.Б. Бабаева, Н.П. Ладохина. Синтез-3-органилоксиметил-1,3-оксазациклоалканов. Аз. Хим. Журн. № 4. 2005. С. 23-25.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, З.К. Солтанова, Г.Б. Бабаева, Н.П. Ладохина. Синтез α,ω-бис-[(1,3-оксазациклоалкан-3-ил)метокси]-алканов и исследование их антимикробных свойств. Аз. Хим. Журн. №2. 2006. С. 26-29.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, З.К. Солтанова, Г.Б. Бабаева, Н.П. Ладохина. Химическое строение и свойства биоцидов для смазочно-охлаждающих жидкостей. Аз. Хим. Журн. № 4. 2008. С. 20-27.
 • Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Бабаева Г.Б. Производные N-алкил- (арил)- 1,2(1,3)-диазациклоалканов. Антимикробные свойства. Химия и технология топлив и масел. Москва. 2009. №2. С. 28
 • Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Бабаева Г.Б. Синтез N, N΄-Бис-алкоксиметилпиперазинов и исследование их антимикробных свойств. Журн. Прикладной химии. Санкт-Петербург. 2009. Вып.5. Т. 82. С. 871-873.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Я.М. Керимова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова// Синтез и антимикробные свойства 3-(β-гидроксиэтил-1,3-оксазолидинов)// Журнал Прикладной химии. Санкт-Петербург. 2012. Вып 1. С. 85-88.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т, Аббасова, З.К. Солтанова, Г.Б. Бабаева, Н.П. Ладохина, Г. Кулиева// Исследование зависимости биологической активности 3-органилоксиметил-1,3-оксазациклоалканов от строения молекулы// «Химия и технология топлив и масел». Москва. 2012. № 3. С. 40-45.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Н.П. Ладохина, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова// Синтез и антимикробные свойства N-алкилтио-этилоксиметильных производных 1.3-оксазациклоалка-нов// «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. 2013. № 12., С. 17 – 19.
 • Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т., Бабаева Г.Б. Соединения, содержащие связанный формальдегид и их антимикробные свойства. Технологии нефти и газа. Москва. №1. 2014, с.36.

Müəlliflik şəhadətnamələri[redaktə | əsas redaktə]

 • М.А. Шахгельдиев, К.М. Садыхов, , Г.Б. Бабаева, Р.Г. Костяновский, М.Т. Аббасова, О.Г. Набиев, M.A. Гаджиева. Антимикробная присадка к смазочным маслам. Авт. Свид. СССР № 1519234 (1989 г.) Не публ.
 • Р.Х. Хазипов, Н.Н. Силищев, Т.А. Соколова, Ю.Д. Морозов, М.А. Шахгельдиев, Г.Б. Бабаева, О.Г. Набиев, М.Т. Аббасова,. Стабилизатор биологической деструкции оксиэтилированнных алкилфенолов и алкилбензолсульфонатов в сточной воде нефтепромыслов. Авт. Свид. СССР № 1624944 (1990 г.) Не публ.
 • В.М. Фарзалиев, М.А. Шахгельдиев, Ф.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, К.Т. Керимов, И.И. Велиханлы, С.И. Гасанова . Педикулоцидный состав . Патент Азерб. Республ. № 20000091 от 23.03.2000.
 • В.М. Фарзалиев,М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Я.М. Керимова, Л.М.Шахгельдиева. Антимикробная присадка к нефтяным дистиллятным топливам. Патент Азерб.Респуб.

№ i 20050139 от 14.10.2005

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова Н.П. Ладохина, Г.Б. Бабаева. Синтез 7-алкоксиметиламино-1,3,5-триазаадамантанов Tezis Международная конф. «Тонкий органический синтез и катализ». Баку. 19-21 октября. 1999 г. С.40.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Н.П. Ладохина, Г.Б. Бабаева. Алкиламинные производные 1,3-оксазина в качестве антимикробных присадок к СОЖ. Международная научно-техн. конф. «Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы». Волжский. 6-11 сент. 1999 г. С. 208. Шлифабразив-99.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, О.Г. Набиев, Г.Б. Бабаева. Алкилирующее свойство производных 1,3-диазацикланов Tezis Международная конф. «Тонкий органический синтез и катализ». Баку. 19-21 октября. 1999 г. С. 84.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, О.Г. Набиев, Г.Б. Бабаева, Н.П. Ладохина, А.А. Ашурова, Ф.Ю. Алиев. Производные этиленимина – эффективные антивирусные препараты IV Международная конференция «Экология и безопасность жизнедеятельности». 17-19 апреля 2002 г. Сумгайыт. С. 27
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, З.К. Солтанова, Г.Б. Бабаева, Н.П. Ладохина, Я.М. Керимова, А.А. Багишева. Синтез 3-органилоксиметил-1,3-оксазолидинов. II Международная научная конференция «Тонкий органический синтез и катализ». Азерб. Госуд. Нефт. Академия, НАНА. Апрель. 2002 г. Баку. С. 88
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Н.П. Ладохина, Г.Б. Бабаева. Производные триазаадамантана в качестве биоцидов пртив сульфатвосстанавливающих бактерий V Международная конф. «Экология и безопасность жизнедеятельности». Сумгаит, 26-27 ноября 2004 г.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова,Г.Б. Бабаева, Н.П. Ладохина, Р.Ф. Мамедова. Синтез 1,3-замещенных производных диазацикланов. III Международная научная конференция «Тонкий органический синтез и катализ» посвященная 85- летию АГНА. 14-16 декабря, 2005 г., стр. 47.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Н.П. Ладохина, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева. Синтез новых производных 1,3-оксазациклоалканов. II международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы естественных и математических наук в современных условиях развития страны». Г. Санкт-Петербург. 2015. С. 29-33.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова , Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Г.М. Кулиева, Н.А. Алиева. Производные бензотиазол- и бензоксазолтионов в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Beynəlxalq konfrans. 12-13 may, 2016. Gəncə. Səh. 91-93.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова , Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Г.М. Кулиева, Н.А. Алиева. Синтез производных бензотиазол- и бензоксазолтионов. IX Бакинская международная Мамедалиевская конференция по нефтехимии. 4-5 октября. Баку-2016. С. 91.
 • В.М. Фарзалиев, МТ Аббасова, Г.Б. Бабаева, Г.М. Кулиева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева. Aминометильные производные 2-аминотиазола и их антимикробная активность. Альтернативные источники сырья и топлива. VI Международная научно-техническая конф. 30 мая – 1 июня 2017. Г. Минск. Беларусь. С. 61.
 • В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева. Aльтернативный метод синтеза азиридинометил- и N,N΄- бис-азиридинометиламинов. Aминометильные производные 2-аминотиазола и их антимикробная активность. Альтернативные источники сырья и топлива. VI Международная научно-техническая конф. 30 мая – 1 июня 2017. Г. Минск. Беларусь. С. 64.
 • В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева. Реакция азиридина с 5,5-диметокситетра-хлорцикло-пентадиеном -1,3. Альтернативные источники сырья и топлива. VI Международная научно-техническая конф. 30 мая – 1 июня 2017. Г. Минск. Беларусь. С.63.


Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]