Georiftogenal

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Georiftogenal
Elm Geologiya

Georiftogenal - Yer qabığının tektonik və fiziki-kimyəvi dəyişilmələrə məruz qalan aktiv zonası. Bu dəyişilmələr, Yerin mantiya maddəsinin mütəhərrik aralıq okean qurşaqlarının mərkəz hissələrinə soxulması nəticəsində yaranır. Georiftogenal riftlərin (qırmızı dəniz, Ədən körfəzi və b.) hüdudlarında davam edir. okeanik vilayətlərin georiftogenal xarakter xüsusiyyətləri bunlardır: tirə rift relyefi, yarıqlar, əsasi tərkibli xətti vulkanizm, ultraəsasi intruzivlər, regional «yaşıldaş» metamorfizmi, çöküntülərin çox məhdud yayılması, georiftogenal oxundan kənarlara doğru çöküntü süxurların qalınlığın artması və daha qədim süxurlarla əvəz olun­ması. Georiftogenal zonalar mozaik-blok quruluşlu və Yer qabığının az qalınlığı olması, Moxo sərhədinin kiçik dərinlikdə yerləşməsi, yük­sək maqnit, qravitasion və istilik anomaliyaları, zəlzələ ocaqlarında gərilmə gərginliyi ilə müşayiət olunan yüksək seysmik fəallıqla səciyyələnirlər. Georiftogenal xromitlər qeydə alınır.


Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006.