Geotermik xəritə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Geotermik xəritə - müəyyən ərazinin təkində mövcud olan temperatur şəraitinin qrafik ifadəsi. Geotermik xəritə

Geotermik xəritə
Elm Geologiya

a) tələb olunan səthdə (dərinlik, horizontun dabanı, tavanı və b. səviyyələr) bərabər temperaturların yayılmasını göstərən - izoterm; b) tələb olunan izotermik səthin relyefini əks edən - termoizohips; c) Yer qabığının müəyyən intervalı və ya tələb olunan geoloji kompleks üçün tərtib edilmiş bərabər geotermik qradiyentlər (pillələr); ç) müxtəlif əlamətlərə görə geotermik zonaların ayrılması ilə nəticələnən geotermik zonallıq; d) istilik selinin sıxlığı və e) süxurların istilik xassələrini (istilikkeçirmə, istilik tutumu və i.a.) əks etdirən növləri olur.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006.