Geoxronogiya

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Merge-arrows.svg Bu məqalə Geoxronologiya məqaləsinə çox yaxındır və hər ikisinin eyni başlıq altında birləşdirilməsi mümkündür.

Geoxronogiya- (yun. geo-Yer, shronos-vaxt, zaman və logos-elm, təlim)- geologiya elminin Yerin geoloji yaşının bilavasitə hesablanması və geoloji vaxtlara bölgüsü problemləri ilə məşğul olan xüsusi bölməsidir.

Ümumi məlumat[redaktə | əsas redaktə]

Geoxronogiya nisbi və mütləq geoxronogiyaya bölünür. Nisbi Geoxronogiya əsasən stratiqrafiyaya istinad etməklə yanaşı, paleontoloji üsuldan və layların yatım ardıcıllığı prinsipindən (Steno qanunu) geniş istifadə edərək, hansı layın və ya laylar qrupunun daha qədim və ya cavan olmasını, onların nisbi yaşını müəyyən etməyə imkan verir, lakin geoxronoloji bölgülərin davamiyyəti haqqında məlumat vermir. Mütləq Geoxronogiya isə geokimya elminin məlumatlarına əsaslanaraq, elementlərin radioaktiv parçalanması qanunauyğunluqlarından istifadə edir və süxurların, geoloji dövrlərdə baş vermiş tektonik-maqmatik hadisələrin mütləq yaşını müəyyən edir. Mütləq Geoxronogiya əldə etdiyi məlumatlar əsasında həm də ümumi stratiqrafiyanın bölmələri arasındakı hüdudların yaşını müəyyən edir. Yer qabığının ən qədim süxurlarının yaşı 3,5 mlrd ildən artıq deyildir. Bir planet kimi isə Yerin yaşı 4,6 (+-0,2 mlrd. il) mlrd. ilə bərabərdir. Deməli, Yerin geoloji dövrə qədərki tarixi 1 mlrd. ilə yaxın olmuşdur.[1]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya

Xarici keçid[redaktə | əsas redaktə]

Запросы СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОНТОЛОГИИ

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Qərib Məmmədov, Mahmud Xəlilov. Ensiklopedik ekoloji lüğət. Bakı-Elm-2008.