Hüquqi sistem

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Hüquqi sistem — hüquq sisteminin (o cümlədən qanunvericilik sisteminin), hüquq mədəniyyətinin və hüquq-mühafizə orqanlarının ümumi əlaqəsi.

Hüquq sistemini yalnız bir hissəsi olan hüququn sistemi ilə qarışdırmaq olmaz. Çox vaxt hüquq sistemi anlayışı müxtəlif dövlətlərin və xalqların hüququndakı tarixi, hüquqi və etno-mədəni fərqləri xarakterizə etmək üçün istifadə olunur.

Hüquq sistemini başa düşmək problemi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

"Hüquq sistemi" kateqoriyasının elmi dövriyyəyə daxil edilməsi bir çox mübahisələrə səbəb oldu, hətta S.S.Alekseyev aydınlığı[1] tam qorumaq üçün hüquqi reallığın bütün normativ və sub-normativ elementlərini əhatə etməyin hansı konsepsiyanın mümkün olması ilə maraqlandı. obyektiv qanunu ifadə edən elmi kateqoriyanın “qarışıqlığı pozulmaz” və belə nəticəyə gəldi ki, hüquq sistemi anlayışı onun rolunu oynaya bilər[2].

Bununla belə, əks fikir də mövcuddur: bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, “hüquq sistemi” anlayışı elmi statusa malik olmadığından, şərti və qeyri-müəyyən olduğundan, hüquq nəzəriyyəsinin kateqorik aparatına daxil edilməməlidir. Məsələn, V.S.Nersesyantsın nöqteyi-nəzərindən, “hüquq sisteminin bütün hüququ (bütün hüquq hadisələri və kateqoriyalarını) əhatə edən bir növ yeni hüquq anlayışı kimi şərhi mahiyyətcə ümumi hüquq anlayışının bəzi kifayət qədər şərti ( və təsadüfi) "hüquq sistemi" ifadəsini işlədir və daha sonra əlavə edir ki, hüquq sistemi bütün hüquqi hadisələrin və anlayışların məcmusu kimi başa düşülməyə başladı, yəni əslində marksizmdə yuxarıda ucalan "hüquqi üst quruluş" adlanan hər şey “hüquqi əsasdır”[3].

Geniş mənada hüquq sistemi cəmiyyətin hüquqi təşkilatıdır, “məmur (ictimai) hakimiyyətin ictimai münasibətlərə tənzimləyici, təşkiledici və sabitləşdirici təsir göstərdiyi daxili ardıcıl və bir-biri ilə əlaqəli sosial homogen hüquqi vasitələrin (hadisələrin) məcmusudur. davranış." Bu tərif J.Karbonyenin rəyi ilə sıx uyğunlaşır, ona görə hüquq sistemi “eyni zamanda eyni məkanda cəmiyyətdə mövcud olan müxtəlif hüquqi hadisələrin anbarı, mərkəzidir”.

Dar mənada hüquq sistemi obyektiv hüquqa endirilərək “daxili razılaşma əsasında hissələrə (hüquq institutları və hüquq sahələrinə)[4] bölünən hüquqi aktların və milli hüquq normalarının vahid vəhdəti kimi qəbul edilir. iyerarxik və əlaqələndirici münasibətlərlə bir-biri ilə bağlı olan və onların mərkəzi kimi hüququn mahiyyətini, məqsədini, əsas vəzifə və funksiyalarını cəmlənmiş formada ifadə edən hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu”[5].

  1. Тихомиров Ю. А. Правовая система развитого социалистического общества // Советское государство и право. — 1979, — № 7. — С. 33.
  2. Алексеев С. С. Право и правовая система // Правоведение. — 1980. — № 1. С. 31.
  3. Тихомиров Ю. А. Правовая сфера общества и правовая система // Журнал российского права. — 1998. — № 4-5. С 8.
  4. Тихомиров Ю. А. Закон и формирование гражданского общества // Советское государство и право. — 1990. — № 8. — С. 24.
  5. Нерсесянц В. С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право. — М.: Наука, 2001. — № 6. — С. 6.
  • Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ. 2004.
  • Теория государства и права. М.: ИНФРА М-Норма. Под ред. В. М. Корельского и Перевалов, Виктор Дмитриевич. 1997. ISBN 5-86225-404-4.
  • Черданцев, Александр Фёдорович. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Юрайт-М. 2002. ISBN 5-7975-0616-5.