Hidrogeoloji planalma

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Hidrogeoloji planalma
Elm Geologiya


Hidrogeoloji planalma - Yer qabığının hər hansı bir hissəsində yayılmış yeraltı suların öyrənilməsinin əsas üsullarından biri olub kompleksli çöl tədqiqat işlərini əhatə edir. Geoloji şəraitin ilkin kameral təhlili əsasında ərazidə mövcud olan təbii və süni su çıxışları, hidrogeoloji kəsilişın xüsusiyyəti, sulu qatların yayılma qanunauyğunluqları və yeraltı suların tipləri, ehtiyatı və onun formalaşmasına təsir edən amillər (geoloji və geomorfologi quruluş, iqlim şəraiti və b.) öyrənilir. Eyni zamanda, yeraltı suların təsiri altında baş verən fiziki-geoloji hadisələr (sürüşmə, karst və b.) qeydə alınır. Bundan əlavə, dağ-mədən qazımaları, iri sugötürücü qurğular, suvarma və kollektor-drenaj sistemləri, su ambarları, sənaye tullantıları (sülb və maye) və süni amillərin yeraltı sulara təsiri müəyyənləşdirilir. Çöl işləri toplanılan nümunələrin laboratoriya analizi, hidrogeoloji xəritələr, kəsiliş və b. qrafik materialın tərtib edilməsi və yekun hesabatın yazılmasından ibarət olan kameral mərhələ ilə tamamlanır. Hidrogeoloji planalma işlərinin məqsədindən asılı olaraq, planalmanın: kiçik (1:1000000-500000), orta (1:200000-1:100000) və irimiqyaslı (1:50000-1:25000 və daha iri) üç kateqoriyası ayrılır.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.