Holl effekti

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

== Holl effektin elementar nəzəriyyəsi ==

Sabit J cərəyan axan paralelepiped formalı keçiriciyə baxaq (kəsir ölçüləri a ×b). Əgər keçiricini B induksiyalı maqnit sahəsinə perpendikulər yerləşdirilərsə, Lorens qüvvəsinin təsiri ilə müsbət yükdaşıyıcılar şəkildə göstərilmiş C səthinə meyl edəcəklər. Nəticədə bu səthdə yükdaşıyıçıların "yığılması" elektrik sahəni yaradacaq. Bu elektrik sahə də öz növbəsində maqnit sahəsinin meyl etdirici təsirini kompensə edir, C və D səthlərin arasında Holl gərginliyi yaranır.

Sək.1

Holl effektin tədqiqi yükdaşıyıcıların konsentrasiyanın və eyni zamanda Holl yügürlüyünü təyin etməsinə imkan verir.

Bu effekt maqnit sahəsini ölçuməsində istifadə olunan Holl qeydedici cihazların hazırlamasında geniş tədbiq olunur.